Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Ο οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις του 2008 - Όλες οι προθεσμίες

Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα


ΑΠΕ
Αν έχετε μεταβολές στα ατομικά σας στοιχεία, πρέπει να δηλώσετε την αλλαγή στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ
Αθήνα
Στείλε το άρθρο με emailΤύπωσε το άρθρο


Οδηγό για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις εξέδωσε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στη συμπλήρωση και την υποβολή τους.

Πρόκειται για απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα των φορολογούμενων σχετικά με τον ΑΦΜ, τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων, τις δαπάνες και τα δικαιολογητικά που πρεπει να συνοδεύουν τη δήλωση.

Αναλυτικά, ο οδηγός του υπουργείου με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις είναι ο ακόλουθος:

1) Αν είστε παλαιός φορολογούμενος και διαθέτετε ήδη ΑΦΜ, τότε σιγουρευτείτε ότι έχετε μόνο ένα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Αν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστώσετε ότι διαθέτετε δύο ή και περισσότερους Α.Φ.Μ., τότε πρέπει να το δηλώσετε στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ για να γίνει η απενεργοποίηση των πέραν του ενός Α.Φ.Μ. Το κάθε πρόσωπο ( φυσικό, νομικό ή ένωση προσώπων) πρέπει να έχει ένα μόνο Α.Φ.Μ.

2) Αν είστε νέος φορολογούμενος και δεν έχετε Α.Φ.Μ., τότε, πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να πάτε στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο, να συμπληρώσετε το έντυπο Μ1 'Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων' και να πάρετε Α.Φ.Μ τον οποίο και υποχρεούστε να αναγράψετε στη φορολογική σας δήλωση.

3) Αν έχετε μεταβολές που αφορούν τα ατομικά σας στοιχεία όπως: αλλαγή επωνύμου, αλλαγή ταυτότητας/διαβατηρίου, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, αλλαγή οικογενειακής κατάστασης (γάμος/διάσταση/διαζύγιο/χηρεία), αλλαγή επωνυμίας, ίδρυση/κατάργηση υποκαταστημάτων, τότε σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τη σχετική μεταβολή στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ σας.

4) ΠΟΙΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ:

Δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που απόκτησαν ετήσιο εισόδημα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις μέχρι 6.000 ευρώ.

5) ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ:

H υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2008. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ναυτικοί μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, β) Μέχρι τις 7 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2, γ) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3, δ) Μέχρι τις 13 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, ε) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5 και στ)Μέχρι τις 19 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 21 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, η) Μέχρι τις 23 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8, θ) Μέχρι τις 27 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9, ι) Μέχρι τις 29 Μαΐου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50, ια) Μέχρι τις 2 Ιουνίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

6) ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ: Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογουμένου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση. Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

7) ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ: Στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

8) ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δηλώνουν και εισοδήματα από ακίνητα, πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2. Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.

9) ΔΑΠΑΝΕΣ: Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών, περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1). Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για δαπάνες ενοικίων, διδάκτρων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ειδικές κατηγορίες δαπανών με αποδείξεις κ.ά. Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες, πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.

10) ΠΟΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ: Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση είναι όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και το 2007 το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα ήταν πάνω από 3.000 ευρώ.

Επίσης, όσοι πήραν μέσα στο 2007 επιδοτήσεις για προϊόντα φυτικής παραγωγής πάνω από 1.500 ευρώ ή για προϊόντα ζωικής παραγωγής πάνω από 2.250 ευρώ, όσοι εισέπραξαν επιστρεφόμενο ΦΠΑ μέσα στο 2007 από 881 ευρώ και πάνω, όσοι πήραν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5.900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους στην τράπεζα από καλλιεργητικά δάνεια την 31η Δεκεμβρίου 2007 ήταν πάνω από 5.900 ευρώ, όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης και την καλλιεργούν με μορφή θερμοκηπίων σε έκταση από δύο στρέμματα και πάνω και όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

11. ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ: Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2008. Όσοι δηλώνουν γεωργικό εισόδημα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι την 1η Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, β) Μέχρι τις 2 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2, γ) Μέχρι τις 3 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3, δ) Μέχρι τις 4 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, ε) Μέχρι τις 7 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5, στ)Μέχρι τις 8 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6 και ζ) Μέχρι τις 9 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

Επίσης, η) Μέχρι τις 10 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8, θ) Μέχρι τις 11 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9, ι) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50 και ια) Μέχρι τις 15 Απριλίου 2008 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

12) ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ; Το καθαρό γεωργικό εισόδημα για όσους δεν τηρούν βιβλία ή για όσους τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο. Από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καταρτίζονται κάθε χρόνο πίνακες με το καθαρό εισόδημα για κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας. Οι πίνακες, εκτός από τις Δ.Ο.Υ, μπορούν να αναζητηθούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.

13) Τι εκπτώσεις γίνονται στο γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο:

Από το γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο αφαιρούνται το ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για εκμίσθωση γεωργικής γης και το 25% της δαπάνης για αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργική εκμετάλλευση.

Ειδικά για αυτούς που στην αρχή του 2007 ήταν νέοι αγρότες (ηλικίας μέχρι 40 ετών), το αφαιρούμενο ποσό ανέρχεται σε 50% αντί 25%.

14) Ποιες απαλλαγές υπάρχουν για τους αγρότες;

Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν απαλλασσόμενο ποσό 1.500 ευρώ από το καθαρό γεωργικό εισόδημα. Το ποσό αυτό γίνεται 3.000 ευρώ για τους αγρότες που παίρνουν εξισωτικές αποζημιώσεις. Ειδικά για αυτούς που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, τα απαλλασσόμενα γίνονται 2.250 ευρώ και 4.500 ευρώ αντίστοιχα για τα πρώτα πέντε συνεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους ή 1.875 ευρώ και 3.750 ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

15) Πότε και πώς μπορεί να μειωθεί το γεωργικό εισόδημα που προκύπτει με αντικειμενικό τρόπο:

Αν ο αγρότης μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος προσκομίσει στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τον αντικειμενικό τρόπο, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει δικαίωμα να μειώσει το ποσό που προκύπτει με τον αντικειμενικό τρόπο ή να μην το λάβει υπόψη του.

Newsroom ΔΟΛ


Οικονομία: Περισσότερες ειδήσεις


"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: