Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Ποια σημεία της δήλωσης πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Προσοχή στα λάθη
Ποια σημεία της δήλωσης πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Eurokinissi
Για στεγαστικά δάνεια μετά την 1/1/2003 υπάρχει ανώτατο όριο δανείου 200.000 ευρώ και για τους δύο συζύγους
Αθήνα
Στείλε το άρθρο με emailΤύπωσε το άρθρο


Σε 18 σημεία της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι φορολογούμενοι, προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τα φορολογικά έντυπα και να μην κληθούν ξανά από την Εφορία.

Τα συνηθέστερα λάθη που πρέπει να αποφεύγονται και τα σημεία που θα ελέγξει η Εφορία είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

1) Σε 14.300 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007 υπήρχαν συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου, χωρίς να έχει καταχωρισθεί αντίστοιχη σχέση στο μητρώο.

2) Σε 11.318 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007 δεν είχε διαγραφεί ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου στις περιπτώσεις υποβολής χωριστών δηλώσεων λόγω διάστασης των συζύγων.

3) Στον πίνακα 2 και συγκεκριμένα στην ερώτηση 14 «Είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας;», εκτός από τον πίνακα 4Α, πρέπει να έχει συμπληρωθεί το «Ειδικό ενημερωτικό δελτίο» προκειμένου να διενεργηθεί ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των ναυτικών και των ιπταμένων. Το περυσινό έτος το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο δεν είχε συμπληρωθεί σε 6.002 δηλώσεις.

4) Στον πίνακα 2 στην ερώτηση 5 αν ο υπόχρεος απαντήσει «Ναι» πρέπει να έχει υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ δήλωση σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου. Σε 10.527 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007 δεν είχε προηγηθεί η υποβολή της σχετικής δήλωσης σχέσεων από τους κληρονόμους στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.

5) Στον πίνακα 4Γ γράφονται τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 401-402, 413-414, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 425-426, ενώ όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502, 511-512, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518. Σε 8.714 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007 δεν είχαν συμπληρωθεί οι κωδικοί αριθμοί 425-426 και 517-518 που αναφέρονται στα ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα.

6) Στον πίνακα 5 γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου. Αν η επιφάνεια της κύριας κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ.μ. και η επιφάνεια της μοναδικής δευτερεύουσας (εξοχικής ή μη) κατοικίας ή η συνολική επιφάνεια όλων των δευτερευουσών κατοικιών (αν υπάρχουν περισσότερες από μία) υπερβαίνουν τα 150 τ.μ., πρέπει να συμπληρώνονται και οι κωδικοί αριθμοί 216, 223, 230, 217, 224 και 231 με την τιμή ζώνης και το έτος άδειας.

7) Σε 11.478 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007 δεν είχε συμπληρωθεί η επιφάνεια των κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών ενώ είχαν συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μήνες).

8) Σε 19.293 δηλώσεις όσον αφορά την επιφάνεια της κύριας κατοικίας, ενώ ήταν μεγαλύτερη του αφορολόγητου ορίου, δεν είχαν συμπληρωθεί η «τιμή ζώνης» και το έτος έκδοσης της οικοδομικής αδείας.

9) Σε 31.940 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007, ενώ οι επιφάνειες των δευτερευουσών κατοικιών ήταν μεγαλύτερες του αφορολόγητου ορίου, δεν είχαν συμπληρωθεί οι «τιμές ζώνης» και το έτος έκδοσης της αδείας.

10) Σε 23.370 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007 είχαν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου για πρώτη κατοικία στον πίνακα δαπανών και δεν συμπληρώθηκαν οι κωδικοί αριθμοί 727-728 του πίνακα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης ή, ενώ το εμβαδόν της πρώτης κατοικίας ήταν μεγαλύτερο των 120 τ.μ., στους κωδικούς αριθμούς 727-728 είχαν συμπληρωθεί μόνο τα ποσά των τόκων και όχι το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή του κεφαλαίου για τα πάνω από τα 120 τ.μ. της κατοικίας.

11) Στον πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο. Στην ένδειξη 7 αναγράφονται οι τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Για συμβάσεις στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά υπάρχει ανώτατο όριο δανείου ή συνόλου δανείων 200.000 ευρώ και για τους δύο συζύγους, ως το ύψος του οποίου οι τόκοι λαμβάνονται υπόψη για μείωση του φόρου.

Γι' αυτό, πρέπει να συμπληρώνονται για τα δάνεια αυτά και οι κωδικοί 069-070 για το συνολικό ποσό των δανείων που έχει λάβει ο κάθε σύζυγος για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας.

12) Σε 23.931 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007, ενώ είχαν συμπληρωθεί οι κωδικοί 055 και 056 της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 7 του πίνακα 7 με τα ποσά των τόκων για συμβάσεις δανείων που συνήφθησαν από 1.1.2003 και μετά, δεν συμπληρώθηκαν οι κωδικοί 069-070 με τα συνολικά ποσά των δανείων.

13) Στον πίνακα 8 δηλώνονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν στο όνομα του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια του έτους 2007. Σε 7.118 δηλώσεις που υποβλήθηκαν πέρυσι είχαν συμπληρωθεί προκαταβληθέντες ή παρακρατηθέντες φόροι χωρίς να έχουν αναγραφεί εισοδήματα στις αντίστοιχες πηγές.

14) Σε 22.347 δηλώσεις του ίδιου έτους δεν υπήρχε η σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

15) Σε 10.030 δηλώσεις οι παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα ήταν μεγαλύτεροι από το 20% των αντίστοιχων εισοδημάτων.

16) Σε 26.842 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2007 η συμπλήρωση του αριθμού καταχώρισης στη δήλωση με δυσανάγνωστους χαρακτήρες είχε ως αποτέλεσμα να μη συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρισης από το σύστημα Τaxis με αυτήν που πληκτρολογήθηκε.

17) Αρκετοί φορολογούμενοι είχαν αναγράψει ποσά στους κωδικούς 911-912 της φορολογικής δήλωσης και δεν είχαν συμπληρώσει το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο.

18) Ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν συμπληρώσει καθαρά κέρδη χωρίς να έχουν συμπληρώσει τους κωδικούς των ακαθάριστων εσόδων.

Newsroom ΔΟΛ


"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: