Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Διακήρυξη για τα δικαιώματα του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο

Διακήρυξη για τα δικαιώματα του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο

Το παρόν απευθύνεται στην Ελληνική Κυβέρνηση και στους δημόσιους φορείς.

Ως ενεργός Έλληνας πολίτης δηλώνω ότι:
 • Απαιτώ από το Κράτος να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ίση, ελεύθερη και ισόνομη πρόσβαση στην πληροφορία, βάσει του άρθρου 5Α του Συντάγματος της Ελλάδας [1], καθώς επίσης και την αειφορία και διαφάνεια των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας [2].
 • Υπεραμύνομαι του δικαίωματος στην ιδιωτικότητα και στο απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτό ορίζεται από τα άρθρα 9, 9Α και 19 του Συντάγματος της Ελλάδας [3], και το άρθρο 8 της Χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων [4]. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προσωπικά στοιχεία, νόμιμες ενέργειες, προσωπικά μηνύματα και συνομιλίες, πληροφορίες τοποθεσίας και μετακίνησεων, προσωπικές επαφές και αγοραστικές συνήθειες.
 • Εκφράζω την ανησυχία μου σχετικά με τους κινδύνους, για τις δημοκρατικές ελευθερίες, που εγκυμονεί η νομοθέτηση υποχρέωσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για την κατακράτηση δεδομένων των χρηστών τους, με οποιαδήποτε προσχήματα, αλλά και για την πιθανή κατάχρησή των δεδομένων αυτών από τις εταιρείες παρόχους.
 • Απαιτώ τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης χρησης (fair use) νόμιμα αποκτηθέντων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών [5].
 • Υποστηρίζω την επιδίωξη της γνώσης [6], και την απρόσκοπτη ανάπτυξη λογισμικού και επιχειρηματικών μεθόδων.
 • Καταδικάζω προσπάθειες δυσφήμισης και δαιμονοποίησης του Διαδικτύου και της ψηφιακής κοινωνικοποίησης κι επιχειρηματικότητας, καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς.
Βάσει των παραπάνω προτείνω:
 1. Συγκρότηση μακροπρόθεσμης και υπερκομματικής πολιτικής για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας πληροφορικής με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Free/Open Source Software) [7], που θα εξυπηρετεί τις εθνικές ανάγκες, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των πληροφορικών υποδομών του κράτους και την ανεξάρτητη από τα συμφέροντα συγκεκριμένων εταιρειών λειτουργία τους.
 2. Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων αποθήκευσης εγγράφων και διακίνησης πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσιες προκειμένου να επιτυγχάνεται ανεξαρτησία από συγκεκριμένους κατασκευαστές λογισμικού (vendor lock-in), να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεση διατήρηση της πληροφορίας, και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτήν.
 3. Χρήση Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια εκπαίδευση, ωστε οι μαθητες και φοιτητές να διδάσκονται τη χρήση, διαχείριση και ανάπτυξη λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα και χωρίς κόστος απόκτησης (πχ. στον προσωπικό τους υπολογιστή).
 4. Χρηση Ελεύθερου Λογισμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, και διερεύνηση δυνατοτήτων μετάβασης όπου αυτό δεν είναι τεχνικά εύκολο, για την επίτευξη αειφορίας, διαφάνειας και διαλειτουργικότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά και για την αξιοποίηση του διεθνούς κοινωνικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει το Ελεύθερο λογισμικό.
 5. Διαφύλαξη του προσωπικού απορρήτου με την καταψήφιση νομοσχεδίων που έχουν ως αντικείμενο την κατακράτηση δεδομένων. Απόσυρση ή δικαστική ακύρωση της πρόσφατα επικυρωθείσας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Οδηγίας COM(2005) 438 [8], επειδή αντιβαίνει στο άρθρο 9Α του Συντάγματος της Ελλάδας.


Όνομα:
Επώνυμο:
Email διεύθυνση: Η email διεύθυνση σας δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί.
Ιστοσελίδα: προσωπική ή επαγγελματική, π.χ. http://digitalrights.gr/
Επάγγελμα/θέση: π.χ. Διαχειριστής συστημάτων / Προπτυχιακός φοιτητής
Εταιρία/φορέας: π.χ. ΧΨΩ Α.Ε. / Πανεπιστήμιο Πατρών
Πόλη/περιοχή: π.χ. Μαρούσι-Αθήνα / Λεμεσός-Κύπρος
Γράψτε ολογράφως τον αριθμό 1: π.χ. ένα / ena (χρησιμοποιείται για την ανίχνευση διαφημιστικών καταχωρίσεων που υποβάλλονται μαζικά)


Αριθμός υπογραφών μέχρι στιγμής: 1335

Οι 10 τελευταίοι υπογράφοντες:

Τερέζα Γιακουμάτου Καθηγήτρια ΥΠΕΠΘ Αθήνα - Γλυφάδα
Γιώργος Καρατσιουμπάνης Μεταπτυχιακός φοιτητής
Καβάλα
Αριστοδημος Κουμαριανός Ιδιώτης
Κουκακι - ΑΘΗΝΑ
Σπύρος Μπούμπουκας Προπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα
Γιάννης Κάλτσας Υπάλληλος ΕΤΕ Υμηττός Αθήνα
Γιώργος Παπούλιας Πολιτικός Επιστήμονας Πάντειο Πανεπιστήμιο Φιλοπάππου/Αθήνα
Trendy Vidor προπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστήμιο Πειραιά Πειραιάς-Αθήνα
Δημήτρης Τυπάλδος Μεταπτυχιακός φοιτητής
Birmingham-UK
Φώτης Νάκος Φοιτητής
Καλλιθέα, Αθήνα
Dimitrios Moustakas

London-UK

Σας καλούμε θερμά να διαδώσετε τη διαμαρτυρία στον απανταχού Ελληνισμό σε όλο τον κόσμο και να βοηθήσετε και εσείς στην προσπάθεια μας. Αν επιθυμείτε να προσθέσετε σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα σας, δείτε τις σχετικές οδηγίες και τα διαθέσιμα banners.

Αναφορές, σημειώσεις
[1] Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 5Α
 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.
 2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.
[2] European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services. The EIF is the reference document on interoperability for the IDABC programme. It is the result of an extensive consultation process with the Member States and thus represents the highest ranking module for the implementation of European e-government services.
 • OSS products are, by their nature, publicly available specifications, and the availability of their source code promotes open, democratic debate around the specifications, making them both more robust and interoperable. As such, OSS corresponds to the objectives of this Framework and should be assessed and considered favourably alongside proprietary alternatives.
 • Keep administrative systems independent of proprietary technology.
[3] Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 9Α
Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.
[4] Χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, Άρθρο 8: Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.
 2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους
 3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.
[5] Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα δίσκο CD δικαιούμαι να τον ακούσω όσες φορές επιθυμώ χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής CD.

[6] Χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, Άρθρο 13: Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης

Η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή.

[7] Σύμφωνα με τη σχετική σελίδα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας:

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (γνωστό και ως free software ή open source software) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να διανέμει, να αντιγράφει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς να απαιτείται η απόκτηση άδειας.

Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού, στο οποίο η δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων [ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί] παρέχεται στο χρήστη μέσω της ελεύθερης διάθεσης και του πηγαίου κώδικα του λογισμικού.

Γύρω από αυτή τη λογική δημιουργήθηκε μια τεράστια κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, με βάση το Διαδίκτυο, οι οποίοι συμβάλλουν από κοινού στη συνεχή βελτίωση του λογισμικού, παρέχοντας δωρεάν τις γνώσεις και τη δουλειά τους σε όλους.

Για περισσότερα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις ακόλουθες σελίδες: www.open-source.gr, www.linux.gr, www.ellak.gr.

[8] Πρόκειται για την Οδηγία COM(2005) 438 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "για τη διατήρηση δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ". Πέρα από το Ελληνικό Σύνταγμα, η Οδηγία αντίκειται επίσης στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τα δεδομένα που υποβάλετε για τη διαμαρτυρία, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) δεν θα δημοσιοποιηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επαλήθευση της μοναδικότητας της υπογραφής σας και δεν δημοσιοποιείται εδώ ή οπουδήποτε αλλού.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα διαμαρτυρίας έχετε το δικαίωμα ανάγνωσης, τροποποίησης και διαγραφής των δεδομένων σας. Σχετικές αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε στο info@digitalrights.gr. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της υπογραφής σας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ενημέρωσή σας σχετικά με την εξέλιξη αυτής της διαμαρτυρίας.

Η παρούσα συλλογή υπογραφών είναι μια πρωτοβουλία του digitalrights.gr
Valid XHTML 1.0, CSS. “Γίνετε εσείς η αλλαγή που θέλετε να δείτε στον κόσμο.” (Mahatma Gandhi)

====================================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: