Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

"Σοσιαλδημοκρατία και φιλελευθερισμός: Ένας επιτυχημένος γάμος;»

Μόλις δημοσιεύθηκε το αφιέρωμα του ηλεκτρονικού περιοδικού Re-public με τίτλο "Σοσιαλδημοκρατία και φιλελευθερισμός: Ένας επιτυχημένος γάμος;». Ανεξάρτητα αν είναι υποσχόμενη ή όχι, η σχέση φιλελευθερισμού και σοσιαλδημοκρατίας, το αφιέρωμα προσπαθεί να τη διευθετήσει με σαφήνεια και συγκεκριμένες απαντήσεις.

Martha Nussbaum: Η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να συμπεριλάβει την αρχή της παγκόσμιας αναδιανομής < http://www.re-public.gr/?p=261 >

Είναι προβληματικό μια σοσιαλδημοκρατία να εμφανίζεται επαρκής εσωτερικά, χωρίς να έχει κανενός είδους προοδευτική παγκόσμια δέσμευση…


Rodney Barker - Σοσιαλδημοκρατία και φιλελευθερισμός< http://www.re-public.gr/?p=260 >

Ο καπιταλισμός έγινε αποδεκτός από τους σοσιαλδημοκράτες με περίπου τόσο ενθουσιασμό όσο είχαν πάντα οι φιλελεύθεροι, συχνά όμως έγινε αποδεκτός χωρίς πολλή κριτική….


Stanley Aronowitz- Τα όρια της σοσιαλδημοκρατίας < http://www.re-public.gr/?p=266 >

Ο χώρος έκφρασης της μοντέρνας Αριστεράς θα είναι αναγκαστικά διεθνοποιημένος, χωρίς αυτό να σημαίνει την αποδοχή του οικονομικού φιλελευθερισμού που χαρακτηρίζει την πολιτική θεωρία του κοσμοπολιτισμού...


Adam Chmielewski - Η παγκόσμια πρόκληση για ισονομία< http://www.re-public.gr/?p=263 >

Ενώ για τις δυτικές χώρες, οι προοπτικές αυτού του γάμου φαίνονται λαμπρές, με σημείο αναφοράς τους αποκλεισμένους και τους φτωχούς των χωρών του Τρίτου Κόσμου, ο γάμος μεταξύ φιλελευθερισμού και σοσιαλδημοκρατίας μετατρέπεται σε μια ηθικά αμφισβητήσιμη συμπαιγνία…


Όλα τα κείμενα του Re-public δημοσιεύονται με την Ελληνική άδεια.Creative Commons BY-SA και μπορούν να αναδημοσιεύονται ελεύθερα με απλή αναφορά της αρχικής πηγής τους

"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: