Τριακόσια δέκα πλαστά πτυχία από το 2004 μέχρι σήμερα ανακάλυψε ο οργανισμός του υπουργείου Παιδείας που χορηγεί τις ισοτιμίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τα περισσότερα πλαστά πτυχία προέρχονται από πανεπιστήμια της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της Ρωσίας και οι κύριες ειδικότητες αφορούν ιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, οικονομολόγους και νομικούς.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Σπύρος Ταλιαδούρος, τα
Διαβάστε ακόμη:
Διεθνώς πάσχουσα παιδεία
πλαστά πτυχία, που φαίνονταν νομότυπα, ανακαλύφθηκαν από το υπουργείο μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι πρεσβείας της Ελλάδας και στα υπουργεία Παιδείας των παραπάνω χωρών, εκτός από τα πανεπιστήμια, κάτι που γίνεται χάρη στην αλλαγή του τρόπου ελέγχου.

Τα στοιχεία των παρανομούντων παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ το υπουργείο Παιδείας θα έχει ενημέρωση και από τα ίδια τα Πανεπιστήμια, που υποτίθεται ότι χορηγούσαν τα πλαστά πτυχία.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και για πτυχία που δόθηκαν πριν από το 2004.