Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

Το κύκνειο άσµα του εµπορικού λογισµικού(;)

Το κύκνειο άσµα του εµπορικού λογισµικού(;)
Γράφει ο Βασίλειος Κούτσικος

Αν επιχειρήσει κανείς µια αναδροµή στην ιστορία της ανθρωπότητας θα δυσκολευτεί πολύ να βρει ένα παράδειγµα κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας το οποίο στην αρχή ήταν διαθέσιµο εµπορικά και στη συνέχεια άρχισε να διατίθεται ελεύθερα προς χρήση από όλους. Κατά την κρατούσα οικονοµική θεωρία, η συνήθης πορεία των προϊόντων ή υπηρεσιών είναι ακριβώς η αντίστροφη.

Η µόνη αντίστοιχη περίπτωση που µπορεί κανείς να σκεφτεί είναι αυτή της γνώσης. Όπως όλοι γνωρίζουµε στην αρχή της ιστορίας, η γραφή και ανάγνωση ήταν προνόµιο της ολιγαρχίας και του κλήρου και πολύ αργότερα µε το πέρασµα του χρόνου αποτέλεσε κοινό αγαθό (όσο µπορεί κανείς να ισχυρισθεί κάτι τέτοιο), το οποίο είναι ελεύθερο σε όποιον επιθυµεί να το αποκτήσει ή και να το επεκτείνει. Φαίνεται ότι ο στην εποχή µας, βαδίζουµε προς µια ακόµη ιστορική επανάσταση, όµοια πιθανόν µε αυτή που έζησε ο κόσµος µε την απελευθέρωση της γραφής και της ανάγνωσης και τη συνεπακόλουθη διάδοση της γνώσης.

Τα τελευταία χρόνια η αυξανόµενη διείσδυση της πληροφορικής και της τεχνολογίας στην καθηµερινότητά µας, στις επιχειρήσεις και στη δηµόσια διοίκηση είναι γεγονός. Την ίδια στιγµή, θέµατα µείωσης κόστους απασχολούν όλο και περισσότερο επιχειρήσεις και οργανισµούς και αποτελούν πλέον βασικό συστατικό της επιβίωσης και της επιτυχίας τους. Η διοίκηση αυτών των οργανισµών έρχεται αντιµέτωπη µε τα συνεχώς αυξανόµενα κόστη πληροφορικής, ένα σηµαντικό µέρος των οποίων προέρχεται από την απόκτηση εµπορικού (proprietary) λογισµικού και τη συντήρησή του (άδειες χρήσης, ανανεώσεις κλπ). Για το λόγο αυτό, όλο και περισσότεροι είναι οι οργανισµοί που επιλέγουν να στραφούν προς το Ελεύθερο Λογισµικό και το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) για να µειώσουν τα κόστη τους.

Τι είναι όµως το ΕΛΛΑΚ και σε τι διαφέρει από το εµπορικό λογισµικό; Σε γενικές γραµµές, ΕΛΛΑΚ είναι οποιοδήποτε πρόγραµµα υπολογιστή, διαθέσιµο συνήθως µέσω του ∆ιαδικτύου, η χρήση του οποίου και η τροποποίηση απόοποιονδήποτε είναι ελεύθερη. Η βασική διαφορά του από το λεγόµενο εµπορικό λογισµικό είναι ότι µαζί µε το ΕΛΛΑΚ παρέχεται κάθε φορά και ο πηγαίος κώδικας, γεγονός που κάνει τη µετατροπή του εύκολή υπόθεση, για όποιον το επιθυµεί. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, για τις εταιρείες κατασκευής λογισµικού, ο πηγαίος κώδικας των προγραµµάτων τους είναι το πολυτιµότερο ίσως κεφάλαιό τους, ο πυρήνας των προϊόντων τους, το οποίο µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα. Για το λόγο αυτό, δεν τον παρέχουν στους πελάτες τους, παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν κάτι τέτοιο συµβαίνει, γίνεται µε πολλούς περιορισµούς και µε υψηλό αντίτιµο.

Σύντοµο ιστορικό

Πως και γιατί ξεκίνησε η ιδέα του ΕΛΛΑΚ; Το φαινόµενο γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 από τις on-line κοινότητες των χάκερς και τα πανεπιστήµια και εξαπλώθηκε παράλληλα µε τη διάδοση του Internet. Παρά την κακή φήµη που συνοδεύει τους χάκερς, οι οµάδες αυτές των προγραµµατιστών χαρακτηρίζονται από την ιδεολογία της ελεύθερης διάδοσης της γνώσης. Έτσι αποφάσισαν, είτε ως µεµονωµένα άτοµα ή –όπως είναι συνηθέστερο- ως µια οµάδα προγραµµατιστών συνεργαζόµενοι, να διαθέσουν τον πνευµατικό κόπο τους στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς να περιµένουν ανταλλάγµατα και µε µόνο περιορισµό την «ηθική» υποχρέωση ότι, όποιος κάνει αλλαγές στον πηγαίο κώδικα του λογισµικού τους, κι αυτός µε τη σειρά του θα τον διαθέτει ελεύθερα (µε ενσωµατωµένες τις αλλαγές) σε οποιονδήποτε άλλον, συµβάλλοντας έτσι στη διάδοση της ιδέας του ΕΛΛΑΚ.

Στην αρχή, όπως άλλωστε ήταν φυσικό, το κύριο αντικείµενο τους ήταν προγράµµατα που αφορούσαν µεµονωµένους χρήστες (π.χ. λειτουργικά συστήµατα όπως ο µεγάλος αντίπαλος των Windows το γνωστό Linux), στη συνέχεια όµως η κοινότητα ανοιχτού λογισµικού στράφηκε και προς το λογισµικό επιχειρήσεων: από εφαρµογές γραφείου (όπως το OpenOffice, ανταγωνιστικό του σύστηµατος Office της Microsoft), µέχρι µεγάλα επιχειρηµατικά συστήµατα ERP και CRM που ενσωµατώνουν βέλτιστες πρακτικές, ακόµη και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η αντιπαράθεση υπερµάχων και πολέµιων του ΕΛΛΑΚ

Το ΕΛΛΑΚ, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια αυτών των οποίων τα συµφέροντα θίγονται, να πείσουν για το αντίθετο, δεν είναι κατώτερο ποιοτικά από το εµπορικό λογισµικό. Το αντίθετο µάλιστα. Για την κατασκευή του χρησιµοποιούνται κατά κανόνα οι ίδιες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούν και οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής λογισµικού, µε το επιπλέον πλεονέκτηµα ότι, η αποκάλυψη σφαλµάτων του λογισµικού (τα λεγόµενα bugs, όπως είναι γνωστά στους µυηµένους) γίνεται συνήθως γρηγορότερα από ότι στα εµπορικά λογισµικά, ακριβώς επειδή το λογισµικό και ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερα προς χρήση και εξέταση από οποιονδήποτε. Έτσι το λογισµικό αποκτά µεγαλύτερη αξιοπιστία.Επιπλέον, λόγω της εκθετικής διάδοσης του ΕΛΛΑΚ είµαστε σήµερα σε θέση να ισχυριστούµε ότι µπορεί κανείς να βρει ποιοτικά λογισµικά που καλύπτουν όλες τις ανάγκες που έχει µια σύγχρονη επιχείρηση ή ένας οργανισµός. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι µόνο στη µεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα ΕΛΛΑΚ το SourceForge.Net υπάρχουν αυτή τη στιγµή περί τα 140,000 ενεργά έργα λογισµικού (βρίσκει κανείς ακόµη και εξειδικευµένα λογισµικά οργάνωσης οδοντιατρείου, εταιρειών ταχυµεταφορών, διαχείρισης προσωπικού, γενικής λογιστικής, διαχείρισης αποθήκης και ο,τι άλλο βάλει ο νους σας).

Θα µπορούσε κανείς να συνοψίσει τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ΕΛΛΑΚστα ακόλουθα:

• µείωση κόστους πληροφοριακών συστηµάτων (δεν αγοράζονται άδειες χρήσης και οι ανανεώσεις είναι επίσης δωρεάν, δεν δαπανάται πολύτιµος χρόνος και χρήµα σε ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, ενώ σε περίπτωση που ο οργανισµός έχει την τεχνολογική εξειδίκευση µπορεί να αποφύγει ακόµη και τα κόστη υλοποίησης λογισµικού),

• προώθηση του ανταγωνισµού των εταιρειών λογισµικού για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες (σε κάθε έργο λογισµικού εµφανίζεται µεγαλύτερος αριθµός προµηθευτών λογισµικού και ο ενδιαφερόµενες έχει περισσότερες επιλογές, άρα αυξάνει τη διαπραγµατευτική ισχύ του, λόγω µη δέσµευσης µε συγκεκριµένο προµηθευτή και άδειες χρήσης),

• ύπαρξη πληθώρας επιλογών και δοκιµασµένων λύσεων στο λογισµικό (αντίστοιχα ή και καλύτερα σε σχέση µε το εµπορικό λογισµικό),

• διαλειτουργικότητα (η ευκολία ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών οργανισµών ή µέσα στον ίδιο οργανισµό ακόµη κι όταν δεν χρησιµοποιούνται ταίδια προγράµµατα),

• υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών (τα έργα ΕΛΛΑΚ λόγω της συνεχούς δοκιµασίας τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, αναγκάζονται, συν τω χρόνω, να ενσωµατώνουν διαδικασίες και πρακτικές που είναι γενικώς παραδεκτές και αποτελεσµατικές),

• µικρότεροι χρόνοι υλοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων (δεν δαπανάται χρόνος σε ανάπτυξη λογισµικού)

• αποφυγή «παγίδευσης» λόγω υιοθέτησης συγκεκριµένων κλειστών τεχνολογιών που δεσµεύουν µελλοντικές αποφάσεις για τον οργανισµό και δυσχεραίνουν την αλλαγή

• αξιοπιστία (το λογισµικό είναι δοκιµασµένο από πολλούς και αποφεύγονται αρνητικές εκπλήξεις και σφάλµατα) και

• ασφάλεια (ο κώδικας του λογισµικού “περνά” από περισσότερα µάτια, άρα δύσκολα µένουν κενά ασφαλείας)

Υπάρχουν οπωσδήποτε και κάποια µειονεκτήµατα που συνεπάγεται η χρήση ΕΛΛΑΚ και προβάλλονται από τους πολέµιους της ιδέας. Το κυριότερο έχει να κάνει µε την παροχή υποστήριξης και το ανάληψη ρίσκου, αφού δεν υπάρχει από πίσω η εταιρεία «παραγωγός» που θα έχει την ευθύνη για τη διόρθωση σφαλµάτων και τη συντήρηση του λογισµικού. Επίσης, ειδικά για τις µικρές χώρες όπως η Ελλάδα, η προσαρµογή στις τοπικές ανάγκες (ελληνική γλώσσα, νοµοθεσία κλπ) είναι σαφώς πιο δύσκολη αν δεν υπάρξει προηγουµένως µια κρίσιµη µάζα στην κοινότητα του ανοιχτού λογισµικού. Οι αντίµαχοι του ΕΛΛΑΚ θα τονίσουν επίσης το γεγονός ότι, βραχυπρόθεσµα η υιοθέτηση ανοιχτού λογισµικού από έναν οργανισµό µπορεί να σηµάνει αύξηση του κόστους, λόγω της ανάγκης επανεκπαίδευσης των υπαλλήλων στη χρήση νέου λογισµικού. Μπροστά στα µακροπρόθεσµα οφέλη της µετάβασης στο ΕΛΛΑΚ, ωστόσο, τα επιχειρήµατα αυτά µοιάζουν εξαιρετικά αδύναµα για να αποτρέψουν την αλλαγή.

Ανάλυση των επιπτώσεων υιοθέτησης ΕΛΛΑΚ στην επιχειρηµατική πρακτική

Τι σηµαίνουν όµως αυτά για τις επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση σήµερα; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονοµία και την κοινωνία γενικότερα;

Τα συµπεράσµατα πρόσφατης έκθεσης που έγινε από το Πανεπιστήµιο των Ην. Εθνών στο Μάαστριχτ, για λογαριασµό της Ευρ. Επιτροπής µε τίτλο «Οι οικονοµικές επιπτώσεις του ΕΛΛΑΚ στην καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα του τοµέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ε.Ε.»[1] είναι εξόχως αποκαλυπτικά:

Το ανοιχτό λογισµικό που έχει µέχρι τώρα παραχθεί θα στοίχιζε 12δις Ευρώ στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να το παράγουν οι ίδιες! Οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε το ανοιχτό λογισµικό αντιπροσωπεύουν το 32% της συνολικής δραστηριότητας στον τοµέα της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Αν ληφθεί υπόψη ότι ο τοµέας αυτός παράγει περίπου το 12% του ΑΕΠ των χ-µ της Ε.Ε., κατά µέσο όρο, αυτό σηµαίνει ότι το 4% του ΑΕΠ των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών χωρών, σχετίζεται αµέσως ή εµµέσως µε το ανοιχτό λογισµικό! Η ζήτηση στελεχών εξειδικευµένων σε ανοιχτό λογισµικό στην αγορά εργασίας διευρύνεται µε όλο και γρηγορότερους ρυθµούς και αυτή τη στιγµή ξεπερνά το 30% της συνολικής ζήτησης για εργασίας στον τοµέα πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών αναγκαστικά θα πρέπει να µετασχηµατιστούν κι όσες δεν είναι έτοιµες να το κάνουν θα πάψουν να υφίστανται. Θα πρέπει να στραφούν και προς τις σχετικές µε το ΕΛΛΑΚ υπηρεσίες όπως είναι η εκπαίδευση, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, η παραµετροποίηση-προσαρµογή και η συντήρηση τέτοιων συστηµάτων.

Όσοι ως Κασσάνδρες προβλέπουν ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις λογισµικού και στην οικονοµία γενικότερα όπως είναι η πρόκληση ανεργίας, η µείωση εσόδων των εταιρειών λογισµικού, η µείωση επενδύσεων κλπ, µάλλον θα διαψευστούν. Αυτό που θα γίνει είναι ότι οι εταιρείες λογισµικού θα αναγκαστούν µόνο να αλλάξουν την πρώτη τους ύλη: αντί να χρησιµοποιούν µόνο το δικό τους «κλειστό» λογισµικό, θα εµπλουτίσουν τον κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών τους µε ΕΛΛΑΚ. Το εµπορικό λογισµικό δεν πρόκειται βέβαια να εξαφανιστεί εν µια νυκτί. Άλλωστε, πάντα θα εµφανίζονται ανάγκες τις οποίες δεν θα µπορεί να προβλέψει και να καλύψει πρώτα η κοινότητα του ΕΛΛΑΚ.

Πέραν τούτου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένα µέρος από τα χρήµατα που σήµερα χάνονται από την παράνοµη χρήση λογισµικού θα µπορούσε να επιστρέψει στις επιχειρήσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως έσοδα από παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το ΕΛΛΑΚ, αν αυτές επέλεγαν να προωθούν και να υποστηρίζουν τέτοιες λύσεις, αφού αυτό σηµαίνει φθηνότερο προϊόν για τον τελικό πελάτη.

Σύµφωνα µε τελευταία στοιχεία της Business Software Alliance-BSA, η πειρατική χρήση λογισµικού στην Ελλάδα φτάνει το 64% (!) και εκτιµάται ότι τα διαφυγόντα κέρδη των εταιρειών ανέρχονται στα 125εκ. Ευρώ ετησίως. Επίσης, διάφορες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες µπορούν πιο εύκολα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της BSA, να υποκύψουν στον πειρασµό χρήσης παράνοµου εµπορικού λογισµικού, θα απαλλάσσονταν από ένα σηµαντικό νοµικό βάρος, µε ένα µικρό και αποδεκτό για τα δεδοµένα τους τίµηµα.

Οι καταναλωτές τεχνολογίας, είτε πρόκειται για µεµονωµένα άτοµα, είτε για επιχειρήσεις και οργανισµούς της δηµόσιας διοίκησης οφείλουν να προετοιµάζονται για τη νέα κατάσταση. Αρκεί να δούµε ότι ακόµη και οργανισµοί που εξ’ ορισµού θα περίµενε κανείς να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο ΕΛΛΑΚ, ερευνούν σοβαρά το ενδεχόµενο να στραφούν προς αυτό το µοντέλο λογισµικού. Σε πρόσφατη µελέτη που έγινε για λογαριασµού της περίφηµης DARPA, της Υπηρεσίας Προηγµένης Έρευνας του Αµερικανικού Πενταγώνου, εξετάστηκε µε θετικότατα αποτελέσµατα η δυνατότητα χρήσης έργων ΕΛΛΑΚ, είτε αυτούσια, είτε εξειδικεύοντάς τα για να καλύπτουν διάφορες εσωτερικές λειτουργίες, ακόµη και για τον έλεγχο του (άκρως απόρρητου) εξοπλισµού του!

Επίσης, εύκολα µπορεί να φτάσει κανείς στο συµπέρασµα ότι οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) λογισµικού δεν θα επηρεαστούν σηµαντικά από το φαινόµενο του ΕΛΛΑΚ. Αυτό γιατί, όσοι οργανισµοί έχουν την οικονοµική και τεχνολογική δυνατότητα, θα µπορούν χωρίς σηµαντικές επενδύσεις να εξειδικεύουν τα προϊόντα ΕΛΛΑΚ που τους ενδιαφέρουν για να τα φέρουν ακόµη πιο κοντά στις απαιτήσεις τους ή και να τα επεκτείνουν. Επιπλέον, επειδή τα προγράµµατα που αναπτύσσονται υπό την οµπρέλα του ΕΛΛΑΚ, κάνουν σχεδόν πάντοτε χρήση ανοιχτών προτύπων δεδοµένων, θα διευκολυνθεί σηµαντικά και η ανταλλαγή δεδοµένων (διαλειτουργικότητα) µεταξύ οργανισµών του δηµοσίου, κάτι που αποτελεί τροχοπέδι για πολλά έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας σήµερα.

Η ελληνική πραγµατικότητα - Προτάσεις

Πόσο έτοιµη είναι όµως η ελληνική οικονοµία σήµερα για τη νέα αυτή πραγµατικότητα; Ελεύθεροι επαγγελµατίες και µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις για τους οποίους το κόστος αγοράς αδειών χρήσης εµπορικού λογισµικού είναι αρκετά σηµαντικό, θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα στραφούν προς το νέο µοντέλο. Όσοι επίσης κατέφευγαν έως σήµερα στη χρήση παράνοµου λογισµικού, έχουν τώρα µια νόµιµη και φθηνή εναλλακτική. Το γεγονός αυτό θα αναγκάσει σταδιακά όλο και περισσότερες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για τις οποίες παραδοσιακά οι ΜΜΕ είναι προνοµιακός χώρος λόγω της δοµής της ελληνικής οικονοµίας) να προσαρµοσθούν και να προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες.Εκεί όµως που έχει εξαιρετική σηµασία να δοθεί ιδιαίτερο βάρος είναι ο δηµόσιος τοµέας, προκειµένου αυτός να πρωτοπορήσει στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας του ΕΛΛΑΚ. Η πολιτική αποκλεισµού των προϊόντων ΕΛΛΑΚ από διαγωνισµούς δηµοσίων προµηθειών αποτελεί πλήγµα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Το ελληνικό δηµόσιο, υιοθετώντας το ΕΛΛΑΚ θα εξασφαλίσει στρατηγικά πλεονεκτήµατα για το ίδιο και θα παρέχει την άνωθεν καλή µαρτυρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να το πράξουν και αυτές. Η ώθηση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, γενικότερα, από τη διάδοση του ΕΛΛΑΚ στο ελληνικό δηµόσιο και τις ελληνικές επιχειρήσεις θα συµβάλλει επιπλέον και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαββώνας για τη χώρα µας.

Για το λόγο αυτό είναι πλέον απαραίτητη µια πρωτοβουλία για την κατάρτιση εθνικής στρατηγικής που θα συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης µε συγκεκριµένους στόχους σχετικά µε το θέµα του ΕΛΛΑΚ στην Ελλάδα και όλοι οι αρµόδιοι φορείς θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Σε όλη την Ε.Ε. οι χ-µ προχωρούν ταχύτατα (µε πρωτοπόρο τη Γερµανία) στην υιοθέτηση του νέου µοντέλου. Τα πρώτα βήµατα έχουν ήδη ξεκινήσει και στη χώρα µας (παραπέµπουµε σχετικώς στους δικτυακούς τόπους www.ellak.gr και www.open-source.gr). Η συµµετοχή του κράτους (ΚτΠ ΑΕ, Γενική Γραµµατεία ∆ηµ.∆ιοίκησης και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας), της βιοµηχανίας λογισµικού (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής), των επιστηµονικών φορέων (ΕΠΥ), των ελληνικών πανεπιστήµιων κ.α. σε µια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Η επέκταση της συµµετοχής ελλήνων προγραµµατιστών και επιχειρήσεων σε έργα ΕΛΛΑΚ θα είναι επίσης καθοριστική στην επιτυχία του στον ελληνικό χώρο, γιατί µε αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί η προσαρµογή των έργων στην ελληνική πραγµατικότητα και γλώσσα, κάνοντας το ΕΛΛΑΚ ακόµη πιο ελκυστικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. Η απόδοση οικονοµικών κινήτρων σε οργανισµούς και επιχειρήσεις για την υιοθέτηση µοντέλου ανάπτυξης ΕΛΛΑΚ θα µπορούσε να αποδειχθεί καταλυτική. Η χρήση λογισµικού ΕΛΛΑΚ στους τοµείς της εκπαίδευσης και της επιστηµονικής έρευνας είναι σε θέση να δώσει το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ελληνική οικονοµία τα ερχόµενα χρόνια, µε το µικρότερο δυνατό κόστος.

Επιστρέφοντας στο αρχικό µας ερώτηµα σχετικά µε την ύπαρξη προϊόντων ή υπηρεσιών που αρχικά ήταν εµπορικά και στη συνέχεια έγιναν ελεύθερα, αν θεωρήσουµε ότι οποιοδήποτε παραγόµενο λογισµικό ενσωµατώνει πληροφορία και εµπειρία του κατασκευαστή του, άρα είναι εκ της φύσεώς του γνώση, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι, το κίνηµα του ΕΛΛΑΚ ήρθε να επιβεβαιώσει ότι το λογισµικό (όπως και η γνώση) δεν µπορεί να παραµείνει έρµαιο πατεντών πνευµατικής ιδιοκτησίας και επ’ άπειρον κτήµα κάποιου ή κάποιων. Όσο κι αν επί δεκαετίες οι εταιρείες παραγωγής λογισµικού προσπαθούν να το «εγκλωβίσουν» ως εµπορικό προϊόν πουλώντας το σε όµορφες συσκευασίες, αργά ή γρήγορα αυτό θα επιστρέψει στην ουσία της ύπαρξής του και ως γνώση, θα διατίθεται ελεύθερο στο φυσικό του χώρο, το ∆ιαδίκτυο! Και είναι ακριβώς το ∆ιαδίκτυο, το µέσο που οδηγεί την ανάπτυξη και διάδοση του φαινοµένου ΕΛΛΑΚ.

Περισσότερα άρθρα γνώμης και αναλύσεις του συγγραφέα σχετικά με τη φιλοσοφία, τις πρακτικές και τις τελευταίες εξελίξεις στον αγώνα ανοιχτού και εμπορικού λογισμικού θα βρείτε στο Blog www.vassikou.gr

[1] Study on the: Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information

and Communication Technologies (ICT) sector in the EU, November 2006, διαθέσιµο από τοιαδίκτυο:

http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf

"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο]।

Δεν υπάρχουν σχόλια: