Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Η οικονομία της "φτώχιας" και η "σιωπή των μαζών" . . .

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: