Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

"ΚΑΘΑΡΟ ΤΟ DNA ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"ΠΗΓΗ: This video is based on scientific researches on the Greek DNA which prove the European ancestry and the racial continuity of the Hellenes.

Απογευματινή της Κυριακής
"ΚΑΘΑΡΟ ΤΟ DNA ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" :
geocities.com/hellenic_history/18.jpg

Ιστοσελίδες / πηγές:
http://dienekes.blogspot.com/
http://www.greekdnaproject.net/

Greece Hellas Greek Macedonia Makedonia Hellenic DNA Ancient
(less

"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: