Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


http://www.greekdnaproject.net/greekdnaproject.html

"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: