Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

qui tacet consentire videtur"O σιωπών δοκεί συναινείν",

[(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο]

Δεν υπάρχουν σχόλια: