Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

Ερώτηση υπ’ αριθμ. 7817/5-3-2008


Έχοντας υπόψη:

• Ότι με την με αριθμό 1875/14-11-2007 ερώτηση μας, ανησυχώντας από το κύμα φυγής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σας καλούσαμε για πολλοστή φορά:

> να ξεκαθαρίσετε τη θολή εικόνα των προθέσεων της κυβέρνησης σας για το νέο ασφαλιστικό σύστημα των στελεχών των Ε.Δ.,

> να λάβετε σαφή θέση και δέσμευση ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας και ο τρόπος συνταξιοδότησης των στελεχών των Ε.Δ.,

> να διαψεύσετε πως οι σχεδιασμοί σας προβλέπουν να απαιτείται πλέον όριο ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης για άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,

> να διαψεύσετε πως οι σχεδιασμοί σας προβλέπουν να προστίθεται ένας επιπλέον χρόνος στα 25 που θεμελιώνεται το δικαίωμα σύνταξης , αρχίζοντας από την τάξη 1986, και θα αυξάνεται κατά 1 επιπλέον χρόνο για τις

επόμενες τάξεις, δηλ. τάξη 1986 στα 26,τάξη 1987 στα 27,τάξη 1988 στα 28 και πάει λέγοντας, μέχρι να φτάσουμε στην 35ετία.

• Ότι στην με 1. 900α /5618/9344/7 Δεκεμβρίου 2007 απάντηση σας ,αφού ισχυρίζεστε αναληθώς πως έχετε κατ' επανάληψη απαντήσει μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου για το σύνολο των θεμάτων τα οποία θίγονται στην Ερώτηση και εμμένετε στις δοθείσες απαντήσεις, σας αναλύετε εκτενώς το σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας , τις παρεμβάσεις σας που αφορούσαν κτιριακά, ηλεκτρολογικά, και μηχανολογικά ζητήματα, ενεργητική πυροπροστασία (πυρασφάλεια), αντικεραυνική προστασία. Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) την απομάκρυνση αμιάντου και άλλα θέματα -που είναι άσχετα με τα ερωτήματα που σας ετέθησαν.

Ότι σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος" της 15ης Δεκεμβρίου 2007 , μεταξύ άλλων αναφέρονται : Μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων επιχειρεί ο υπουργός Άμυνας Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο ΕΤ, ο κ. Μεϊμαράκης καταρτίζει τρεις ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στο νόμο για την κοινωνική ασφάλιση:

Με την πρώτη ιδρύεται Ταμείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Με τη δεύτερη καταρτίζεται ειδική επετηρίδα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία παραλείπονται στις προαγωγές και συνταξιοδοτούνται πρόωρα.
Στόχος της ρύθμισης Θα είναι η παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία.

Με την τρίτη θα επιδιωχθεί η ένταξη στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ειδικοτήτων των εργαζομένων που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας και
τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ)...Ο υπουργός
Άμυνας έχει θέσει από το 2006 στον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή το θέμα των πρόωρων αποστρατειών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς η νομοθεσία τους δείχνει την υποχρεωτική έξοδο από την υπηρεσία σε περίπτωση που προαχθούν νεότεροι από αυτούς. «Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη σύνταξη από τα σαράντα πέντε και από τα πενήντα τους έμπειρα στελέχη τα οποία χρειαζόμαστε», λέει στους συνομιλητές του ο κ. Μεΐμαράκης. Γ/ αυτό έχει ρίξει στο τραπέζι την ιδέα για τη σύσταση μιας δεύτερης παράλληλης επετηρίδας στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην οποία θα εντάσσονται άνδρες και γυναίκες από τα τρία Σώματα (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Αεροπορία) αν κρίνονται στάσιμοι στο βαθμό τους στις προαγωγές... Όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης, στο υπουργείο Άμυνας μελετούν δύο σενάρια:

Να «βγαίνουν» κανονικά στη σύνταξη έπειτα από τριακονταπενταετία όπως ισχύει σήμερα και για τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Να συνταξιοδοτούνται στα πενήντα πέντε.

Ότι στο δημοσίευμα της εφημερίδας γίνεται εκτενής αναφορά στις παραιτήσεις των στελεχών , όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται:Την ίδια στιγμή, ο φόβος αιφνίδιων και
αναπότρεπτων αλλαγών στο ασφαλιστικό επιτείνει την αιμορραγία έμψυχου δυναμικού στο στράτευμα. Μόνο φέτος περίπου 1.500 αξιωματικοί επέλεξαν το δρόμο της πρόωρης παραίτησης
φοβούμενοι ότι η συνταξιοδοτική τους κάλυψη δεν Θα είναι ανάλογη των εισφορών που επί χρόνια καταβάλλονταν. Το τελικό ισοζύγιο είναι καταφανώς αρνητικό, αφού για κάθε
τέσσερις αξιωματικούς που εγκαταλείπουν την υπηρεσία τους και στα τρία Όπλα, εισέρχεται σε αυτή μόνο ένας.
Η συνέχιση της αναλογίας αυτής είναι προφανές ότι καθιστά όλο και λιγότερο
διατηρήσιμα τα επίπεδα ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης των στρατιωτικών.

Ότι σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος" της 23πς Φεβρουαρίου 2008 , μεταξύ άλλων αναφέρονται :Το δεύτερο στάδιο της αναμόρφωσης του
ασφαλιστικού συστήματος, που προβλέπει ριζικές αλλαγές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών, προγραμματίζει ήδη η κυβέρνηση, Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου Θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και θα περιλαμβάνει 4 αλλαγές ιδιαίτερα επώδυνες για 440.000 πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και 155.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες:

σημαντική αύξηση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στην ενεργό υπηρεσία για τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες,

στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αυξηθούν τα έτη υποχρεωτικής παραμονής στην ενεργό υπηρεσία που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τους ένστολους για τη συνταξιοδότηση,

Εξετάζεται, επίσης, να τεθούν όρια ηλικίας στα 60 ή στα 65 έτη

Όλες οι παραπάνω αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο που θα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Ερωτάστε;

1. Για ποιους λόγους συστηματικά αποφεύγετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θέτουμε μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο θέμα του ασφαλιστικού των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων;

2. Αληθεύει ότι καταρτίζετε δεύτερη ειδική επετηρίδα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία παραλείπονται στις προαγωγές και συνταξιοδοτούνται πρόωρα;

3. Αληθεύει ότι στόχος της ρύθμισης θα είναι η παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία;

4. Αληθεύει ότι μελετάτε να συνταξιοδοτούνται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έπειτα από τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας;

5. Αν ναι ,για ποιους λόγους δεν λαμβάνετε υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το προσωπικό των ΕΔ; (συνεχείς μεταθέσεις , αδυναμία οικογενειακού
προγραμματισμού , χαμηλές απολαβές , ελάχιστη μέριμνα για το προσωπικό κλπ) ;

6. Αληθεύει ότι μελετάτε να συνταξιοδοτούνται στα 60 ή στα 65 τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων;

7. Γνωρίζετε άλλη κατηγορία εργαζομένων που στην πλειονότητα τους να αρχίζει τον εργασιακό βίο σε ηλικία 18 χρόνων;

8. Μήπως θεωρείτε πως το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό σύστημα των στρατιωτικών είναι χαριστικό;

9. Γνωρίζετε άλλη κατηγορία εργαζομένων που να μετακινείτε συνεχώς με ότι αυτό συνεπάγετε για την καθημερινότητα τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους;

10. Αδιαφορείτε στο γεγονός πως στην διάρκεια της υπηρεσίας τους θα μετατεθούν 10 με 15 φορές ;

11. Αδιαφορείτε στο γεγονός πως τα παιδιά τους αλλάζουν σχολεία ,περιβάλλον, πόλη κάθε δύο με τρία χρόνια ;

12.Έχετε σκοπό να ξεκαθαρίσετε τη θολή εικόνα των προθέσεων της κυβέρνησης σας για το νέο ασφαλιστικό σύστημα των στρατιωτικών;

13. Έχετε σκοπό να λάβετε σαφή θέση και δέσμευση ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας και ο τρόπος συνταξιοδότησης των Στρατιωτικών;

14. Έχετε σκοπό να διαψεύσετε πως οι σχεδιασμοί σας προβλέπουν να απαιτείται πλέον όριο ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης για άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων;

15. Έχετε σκοπό να διαψεύσετε πως οι σχεδιασμοί σας προβλέπουν να προστίθεται ένας επιπλέον χρόνος στα 29 που θεμελιώνεται το δικαίωμα σύνταξης , αρχίζοντας από την
τάξη 1986, και θα αυξάνεται κατά 1 επιπλέον χρόνο για τις επόμενες τάξεις, δηλ. τάξη 1986 στα 26,τάξη 1987 στα 27,ταξη 1988 στα 28 και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσουμε στην 35ετία;

Κύριε Υπουργέ, τάξεις ολόκληρες των παραγωγικών σχολών έχουν εγκαταλείψει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Συγκεκριμένα από τις τάξεις 1980 έως και 1986 έχει μείνει δραματικά μικρός αριθμός στελεχών. Στελέχη που βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της επαγγελματικής τους απόδοσης, με ολοκληρωμένες γνώσεις και εμπειρίες, εγκαταλείπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω της απειλής που αισθάνονται από την ενδεχόμενη αύξηση του χρόνου παραμονής στην ενεργό υπηρεσία. Οι Ένοπλες Δυνάμεις αιμορραγούν και σεις απλά παρακολουθείτε. Για μια ακόμα φορά σας καλούμε να λάβετε θέση , ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το καλό των στελεχών , των Ενόπλων Δυνάμεων και της Χώρας.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Αλέκος Αθανασιάδης

Βασίλης Οικονόμου

Δημήτρης Τσιρώνης

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Γρηγόρης Νιώτης

Ντίνος Βρεττός

Βασίλης Γερανίδης

Σοφία Γιαννακά

Εύα Καϊλή

Ροδούλα Ζήση

Παναγιώτης Σγουρίδης

Βασίλης Τόγιας

Μιχάλης Τιμοσίδης

Χρήστος Αηδόνης

Λεωνίδας Γρηγοράκός
======================================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: