Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

Ερώτηση υπ’ αριθμ. 7817/5-3-2008

Ασφαλιστικό Στελεχών Ε.Δ.

Φ. 900α /5786/9550/28 Μαρτίου 2008

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 7817/5-3-2008 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, Αλέκος Αθανασιάδης, Βασίλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσιρώνης, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Γρηγόρης Νιώτης, Ντίνος Βρεττός, Βασίλης Γερανίδης, Παναγιώτης Σγουρίδης, Βασίλης Τόγιας, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Αηδόνης, Λεωνίδας Γρηγοράκος και κυρίες Σοφία Γιαννακά, Εύα Καϊλή και Ροδούλα Ζήση, σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Το ΥΠ.ΕΘ.Α. εμμένει στην από 7 Δεκεμβρίου 2007 απάντησή του, υπό στοιχεία Φ.900α /5618/9344.

Επιπροσθέτως, το ΥΠ.ΕΘ.Α., κατά πάγια τακτική του, δεν σχολιάζει μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου δημοσιεύματα του Τύπου, πολλώ δε μάλλον όταν το αντικείμενό τους (εν προκειμένω: αποδοχές, ασφάλιση, συνταξιοδότηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων) καλύπτεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ερώτηση υπ’ αριθμ. 7817/5-3-2008
======================================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: