Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Σωματείο με απόφαση Πρωτοδικείου ίδρυσαν οι στρατιωτικοί

Σωματείο με απόφαση Πρωτοδικείου ίδρυσαν οι στρατιωτικοί
Ι. ΗΛΙΑΔΗ, ΕΘΝΟΣ, Τετάρτη 14 Μαΐου 2008
Νέα Σωματείο ίδρυσαν τώρα οι στρατιωτικοί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την ώρα που εκκρεμεί στον Αρειο Πάγο η ίδρυση του πρώτου συνδικαλιστικού τους οργάνου, της Ενωσης Αξιωματικών. Οι στρατιωτικοί επιμένουν και ιδρύουν ένα ακόμα συνδικαλιστικό όργανο, πιο διευρυμένο, στο οποίο μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι ένστολοι αλλά και οι απόστρατοι.

Το σωματείο, με την επωνυμία «Σύνδεσμος Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων», ιδρύθηκε πριν από λίγες μέρες με την απόφαση 1575/2008 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σε μια περίοδο κρίσιμη, καθώς επικρατεί αναβρασμός στο στράτευμα λόγω του αβέβαιου Ασφαλιστικού των στρατιωτικών και του σχεδίου νόμου για τις αλλαγές στην ιεραρχία των στρατιωτικών. Πρωταγωνιστές είναι και πάλι αυτοί που ξεκίνησαν την πρώτη απόπειρα «χακί» συνδικαλισμού, η οποία ακόμα κρίνεται στα δικαστήρια, και δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση του σωματείου και έδωσε το «πράσινο φως» στην ίδρυσή του.

Το καταστατικό του σωματείου, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι σκοπός του είναι:

- Η επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

- Η διαρκής μελέτη, η συλλογή δεδομένων και η ενημέρωση των μελών σε σχέση με το ισχύον νομικό καθεστώς και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του έργου τους.

- Η μελέτη και εισήγηση -συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες- συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας, την ηθικοκοινωνική κατοχύρωση και τη βελτίωση των συνθηκών έναρξης, διαδρομής και πέρατος της σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων με επιστημονικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο για την πνευματική ανέλιξη των μελών του σωματείου προς τον σκοπό δημιουργίας υπεύθυνων, άρτιων και συγκροτημένων οργάνων της ελληνικής δημοκρατικής πολιτείας.

- Η επικοινωνία και η συνεργασία με ομοειδή σωματεία του εσωτερικού ή άλλων χωρών.
Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συμμετοχής σε θέματα, προβλήματα, ανάγκες και καταστάσεις ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα και σημασίας,

- Η έκδοση εντύπου και η δημιουργία δικτυακού τόπου που θα αποτελούν βήμα ελεύθερης έκφρασης και ενημέρωσης των μελών στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών, ανταλλαγής απόψεων σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του έργου που επιτελούν και την καθημερινότητα αυτών και των οικογενειών τους.

- Η δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης.

Ι. ΗΛΙΑΔΗ

======================================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: