Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Ερώτηση για παραιτήσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Αγνοώντας η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, πως βασικός παράγων αποτελεσματικότητας και ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι το προσωπικό του, κατάφερε με τις ενέργειες της, όχι μόνο να εξαφανίσει την μεταξύ των Αξιωματικών ευγενή άμιλλα, δημιουργώντας στελέχη ελαχίστης προσπάθειας, αφού κατέστησε έννοιες όπως αξιοκρατία, διαφάνεια, πειθαρχία και αξιοκρατία λέξεις κενές περιεχομένου , αλλά και να οδηγεί σε μαζικές αιτήσεις αποστρατειών Αξιωματικούς στους οποίους περιλαμβάνονται οι πλέον καταρτισμένοι και ταλαντούχοι οι οποίοι "αποχαιρετούν τα όπλα" και αναζητούν καλύτερη τύχη στον Ιδιωτικό τομέα ».

Έχοντας υπόψη:

· Ότι με σειρά ερωτήσεων μας καταγγείλαμε ότι στα πλαίσια « της επανίδρυσης του Κράτους», καταφέρατε να απαλλάξετε τις Ένοπλες Δυνάμεις από κάθε κατά τη γνώμη σας, διαφορετική από τη δική σας, σκέψη, φωνή και πολιτική πεποίθηση, νοσταλγώντας, όπως αποδεικνύεται, το «λαμπρό» παρελθόν της παράταξης σας.

· Ότι το φαινόμενο των παρεμβάσεως σας δεν περιορίσθηκε μόνον στο χώρο των κρίσεων αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους χώρους, όπως μεταθέσεις σε ευμενείς ή δυσμενείς φρουρές, τοποθετήσεις σε καίριες θέσεις, αποστολές στο εξωτερικό κ.α. χωρίς να σας απασχολούν τα αποτελέσματά του «ευγενούς αθλήματος των παρεμβάσεων» που αποτελούν Εθνικό Κίνδυνο για τις Ένοπλες Δυνάμεις .

· Ότι με σειρά ερωτήσεων μας όπως η 7012/26 Ιανουαρίου 2005 ,η 5013/28 Νοεμβρίου 2005,η 9272/28 Μαρτίου 2006 ,η 11907/1567/19 Ιουνίου 2006 καταγγείλαμε ότι ενώ τα ποσοστά επάνδρωσης των Μονάδων διαρκώς μειώνονται όχι μόνο δεν λαμβάνετε κανένα μέτρο προκειμένου να αποκατασταθούν, τα ποσοστά δυνάμεως στα προβλεπόμενα επιχειρησιακά επίπεδα , αλλά αντίθετα , αυτοσχεδιάζετε και προχειρολογείτε στη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και σας προειδοποιούσαμε για τις παρεπόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργικότητα, στην επάνδρωση και στο αξιόμαχο.

· Ότι ενώ προεκλογικά είχατε υποσχεθεί εντός 3μήνου από αναλήψεως, νέο μισθολόγιο, με αύξηση του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού από 720 στα 860 Ευρώ , μέχρι σήμερα, εντολή για κατάρτιση νέου μισθολογίου όχι μόνο δεν έχει δοθεί και η μόνη αύξηση που είδαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από την Κυβέρνηση σας ήταν το επίδομα ειδικών συνθηκών ύψους 14,40 Ευρώ από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 .

· Ότι από τις μέχρι σήμερα ενέργειες σας και αγνοώντας, πως βασικός παράγων αποτελεσματικότητας και ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι το προσωπικό τους, καταφέρατε όχι μόνο να εξαφανίσετε την μεταξύ των Αξιωματικών ευγενή άμιλλα, δημιουργώντας στελέχη ελαχίστης προσπάθειας , καταστώντας λέξεις όπως αξιοκρατία, διαφάνεια, πειθαρχία και αξιοκρατία κενές περιεχομένου , αλλά και να οδηγείτε σε μαζικές αιτήσεις αποστρατειών Αξιωματικούς στους οποίους περιλαμβάνονται οι πλέον καταρτισμένοι και ταλαντούχοι οι οποίοι "αποχαιρετούν τα όπλα" και αναζητούν καλύτερη τύχη στον Ιδιωτικό τομέα.

· Ότι παρακολουθώντας τα Φ.Ε.Κ (τεύχος τρίτο,μεταβολές, όπως ,Αρ.φύλλου 4/11 Ιανουαρίου 2006, 16/24 Ιανουαρίου 2006,18/27 Ιανουαρίου 2006,23/01 Φεβρουαρίου 2006,27/06 Φεβρουαρίου 2006,31/9 Φεβρουαρίου 2006 κ.ο.κ) αλλά και τις εγκυκλίους που κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες και Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων από 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε κύμα παραιτήσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

· Ότι ενώ το κύμα μαζικών παραιτήσεων έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα τόσο σε πολεμικές μοίρες της Πολεμικής Aεροπορίας από ελλείψεις, κυρίως, ιπτάμενων αξιωματικών, αλλά και τεχνικού προσωπικού όσο και σε Μονάδες της Αεροπορίας Στρατού αντί να ανησυχείτε συνεχίζετε την πολιτική της αγρανάπαυσης, του εφησυχασμού και των επικίνδυνων πειραματισμών.

· Ότι ειδικά στην Αεροπορία Στρατού έχουν υποβάλλει μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2006, άλλοι 16 χειριστές και μηχανοσυνθέτες, κάνοντας το έργο των Διοικητών Μονάδων εξαιρετικά δύσκολο, αφού τα αποστρατευόμενα στελέχη είναι ικανά και έμπειρα, ενώ ταυτόχρονα καλούνται τα νέα και μικρά σε βαθμό και εμπειρία στελέχη να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις τελευταίες αποφάσεις σας περί αναδιοργάνωσης του συγκεκριμένου Όπλου.

Ερωτάστε:

1. Έχετε αντιληφθεί τη σοβαρότητα του θέματος και είναι σε γνώση σας τα όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν;

2. Γνωρίζετε την οριακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Ένοπλες Δυνάμεις που αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικό πρόβλημα στελέχωσης;

3. Εάν ναι , για ποιους λόγους δεν έχει δοθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ η δέουσα σημασία στα φαινόμενα αυτά, με αποτέλεσμα οι Ένοπλες Δυνάμεις να οδηγούνται σε παρακμή;

4. Γνωρίζετε ότι το πρόβλημα στην Πολεμική Aεροπορία είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς οι περισσότεροι από τους παραιτηθέντες είναι ιπτάμενοι και τεχνικοί;

5. Γνωρίζεται ή όχι, ότι με τα ήδη υπάρχοντα αεροπορικά μέσα στην Αεροπορία Στρατού ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών είναι (541) πεντακόσιοι σαράντα ένας και με την άφιξη των νέων ελικοπτέρων αυτός ο αριθμός αυξάνεται σε (612) εξακόσιους δώδεκα ενώ αυτοί που υπηρετούν στις αεροπορικές Μονάδες της Αεροπορίας Στρατού - είναι σχεδόν (200) διακόσιοι;

6. Για ποιους λόγους δεν λάβατε υπόψη σας τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό παραιτήσεων στελεχών , ώστε να προβλέψετε αύξηση θέσεων των εισαγομένων στις Στρατιωτικές Σχολές (ΣΣΕ,ΣΝΔ,ΣΙ,ΣΜΥ κ.ο.κ) με αποτέλεσμα αντί να αυξάνονται να μειώνονται;

7. Αληθεύει ότι, κυκλοφορεί έγγραφο και στους τρεις κλάδους των Ε.Δ και ιδιαίτερα σε εκείνες τις Διευθύνσεις - Υπηρεσίες που έχουν προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών (Ο.Υ.Κ, ιπτάμενοι της Π.Α, της Αεροπορίας Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού, Καταδρομείς κλπ), με το οποίο εισηγείστε την κατάργηση των δικαιωμάτων των ειδικών αυτών κατηγοριών και ειδικά την κατάργηση του «διπλού» χρόνου υπηρεσίας, την αλλαγή των συντελεστών υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ και της σύνταξης;

8. Να κατατεθεί το συγκεκριμένο έγγραφο.

9. Πόσοι είναι οι προβλεπόμενοι στην ειρήνη Αξιωματικοί -Ανθυπασπιστές-Μ Υπαξιωματικοί -Εθελοντές-ΕΠΟΠ και πόσοι υπηρετούν σήμερα;

10. Να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία με τα στελέχη που έχουν υποβάλλει παραιτήσεις ανά κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων όπου να εμφανίζονται συγκριτικά στοιχεία από το 2000 μέχρι σήμερα.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Βασίλης Οικονόμου

Θάνος Μωραΐτης

Γιώργος Ντόλιος

Βασίλης Τόγιας

Λάμπρος Παπαδήμας

Μάρκος Μπόλαρης

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Χρήστος Αηδόνης

Γρηγόρης Νιώτης


======================================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: