Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

Προσχέδιο τροποποίησης του Ν.2439/ 1996,

Προσχέδιο τροποποίησης του Ν.2439/ 1996
Αντιγραφή από www.sysmed.gr, Σάββατο 17 Μαΐου 2008
Αναφορά Αγαπητές συναδέλφισσες – Αγαπητοί συνάδελφοι.
Το διάστημα που διανύουμε ίσως καταστεί το κρισιμότερο στην επαγγελματική μας διαδρομή εντός του χώρου των Ενόπλων Δυνάμεων, με ανακατατάξεις και αναπροσαρμογές, που ενδεχομένως να αναδιαμορφώσουν τη μετέπειτα προσωπική και οικογενειακή πορεία μας, αναφορικά με τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και περί προαγωγών θεσμοθετημένα δικαιώματά μας. Ίσως για το καλύτερο, ίσως για το χειρότερο. Μόνο η ιστορία θα το αναδείξει και θα το θεραπεύσει. Η ιστορία γράφεται από ανθρώπους για ανθρώπους, με τη συμμετοχή των ιδίων.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ΄ αριθμ. 1575/2008 απόφασή του αναγνώρισε την ίδρυση σωματείου, εντός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων, με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

Το σωματείο ευελπιστούμε ότι θα γίνει φορέας έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για τα παραπάνω δικαιώματά τους, ώστε τούτα με τη συνέχειά τους, διαποτισμένα από συναδελφική – διακλαδική αλληλεγγύη, να σκεφτούν και να αποφασίσουν ό,τι το καλύτερο.

Παραθέτουμε παρακάτω προσχέδιο τροποποίησης του Ν.2439/ 1996, που επεξεργάζεται το ΥΕΘΑ και περιήλθε με e-mail στο σωματείο μας και παρακαλούμε όπως, μετά από προσεκτική μελέτη του, μας ενημερώσετε σχετικά με σκέψεις και προτάσεις σας.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης, Λοχαγός

Ο Γεν. Γραμματέας Παπαδάκης Γεώργιος, Ανθυποπλοίαρχος ΠΝ


OMHROI.GR> ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ- Νέα κριτήρια στην εξέλιξη


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Ν. 2439/96

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ν. 2439/96 ¨Περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης Αξιωματικών ΕΔ¨.

Συνάδελφοι, η θερινή βόμβα μεγατόνων που διέρρευσε τελευταία, είναι φυσικό να προκαλεί ανησυχίες και οι αντίστοιχες διαρροές για δήθεν απόσυρσή του δεν μπορούν να επαναφέρουν την ηρεμία.

Μας αναφέρονται συνεχείς εκκλήσεις για πληροφόρηση επί των εξελίξεων και επί του περιεχομένου του προσχεδίου. Είτε, γιατί λόγω του μεγέθους τους, αφού ουσιαστικά είναι ένας νέος νόμος που αντικαθιστά - μέσα σε 12 μόνο χρόνια - έναν τόσο σημαντικό για την ιεραρχία και την εξέλιξη των αξιωματικών των ΕΔ, τόσο με το περιεχόμενο των διατάξεών του, όσο και με την ανατροπή της φιλοσοφίας του ισχύοντος, αντί αναγκαίων βελτιώσεων διατάξεών του, είτε γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να διαγνώσουν το βαθύτερο νόημα ή και στόχους του.

Κανείς, βέβαια, δεν έχει αντίρρηση να επιδιώκεται η βελτίωση των σχετικών διατάξεων, όταν είναι ρεαλιστικές, ενιαίες και δίκαιες. Οι επιλεκτικές, όμως, διατάξεις που ανατρέπουν δοκιμασμένα μοντέλα και ιστορικά ντοκουμέντα, ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων, δεν είναι δυνατόν να μην προκαλούν σοβαρές ανησυχίες. Ο επιχειρούμενος τρόπος εφησυχασμού με ενημερώσεις ότι το προσχέδιο αποσύρθηκε ή ότι τούτο αποτελεί σκέψεις κάποιων ατόμων, που δεν σημαίνει ότι θα γίνουν όλες αποδεκτές, είναι φυσικό να μην βρίσκει ανταπόκριση, αφού και η περιφορά του υπόψη προσχεδίου συνεχίζεται στις αρμόδιες διευθύνσεις, αλλά και κανένας δεν γνωρίζει ποιες από τις διατάξεις του θα γίνουν αποδεκτές.. Προκαλεί, μάλιστα, περισσότερα ερωτηματικά ως προς την εμμονή της υπηρεσίας, να μην εμπλέκει, ούτε και σε αυτή την φάση, αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ για σχολιασμό των διατάξεων του υπόψη προσχεδίου.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις, κατά την άποψή μας, κυριότερες επισημάνσεις μας, επί του προσχεδίου. Αυτές είναι:

Άρθρο 1, παρ. 1 : Προέλευση Αξιωματικών. Ενώ αναφέρονται οι Αξιωματικοί προελεύσεως Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), δεν γίνεται ανάλογη αναφορά για την προέλευση Αξιωματικών από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αλλά αναφέρονται ως Ανθυπασπιστές κατόπιν εξετάσεων. Κύριος σκοπός είναι, να αποφύγουν την αναγνώριση της ένταξης των ΑΣΣΥ στην Ανώτερη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το Ν. 2913/01 και να επιτύχουν την έμμεση ακύρωση του νόμου αυτού.

Άρθρο 1, παρ. 7ιστ: Διάκριση Αξιωματικών ΠΑ. Αναφέρονται οι Τεχνικής Υποστήριξης, χωρίς σχετική διάκριση ότι προέρχονται από ΑΣΣΥ. Αποφεύγεται η αναφορά σε αξιωματικούς που είναι μη προέλευσης ΑΣΣΥ (εξ ανακατατάξεως), τους οποίους εντάσσουν στην ίδια επετηρίδα με τους από ΑΣΣΥ, αλλοιώνοντας επιλεκτικά και βλαπτικά την έννοια της διάκρισης των αξιωματικών σε βάρος των από ΑΣΣΥ προερχομένων αξιωματικών, παραβλέποντας και τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται διαχρονικά στο εξελικτικό τους. Ανάλογες μίξεις, βέβαια, δεν γίνονται στους από ΑΣΕΙ προερχόμενους. Εκεί έχουμε πολλές ειδικότητες και χωριστές επετηρίδες. Το αντίστοιχο, δεν συμβαίνει, όμως, με τους από ΑΣΣΥ. Για παράδειγμα, στην επετηρίδα των Αξιωματικών Τεχνικής Υποστήριξης έχουν ενταχθεί κάποιες εκατοντάδες Αξιωματικοί (εξ ανακατατάξεως), μη προέλευσης ΣΤΥΑ. Ακόμη δεν έχει συγκροτηθεί χωριστή επετηρίδα, παρά το ότι έχει διαγνωσθεί το μέγεθος του προβλήματος και των επιπτώσεων στο ήδη προβληματικό εξελικτικό των αποφοίτων ΣΤΥΑ.

Άρθρο 3, παρ.8δ: Εξέλιξη Αξιωματικών ΠΑ. Οι συντάκτες του προσχεδίου ή δεν είχαν συνειρμό στη συγγραφή του ή εσκεμμένα αναφέρουν ότι στο βαθμό του Σμηνάρχου εξελίσσονται Αξιωματικοί των ειδικοτήτων…. Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΥ)…., εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ…. Πώς θα γίνει Σμήναρχος ένας ΤΥ, με τις προϋποθέσεις του προσχεδίου, όταν θα απαιτούνται 47 χρόνια υπηρεσίας;. Στην παρ. 8ε, αναφέρεται επίσης ότι στο βαθμό του Αντισμηνάρχου εξελίσσονται οι Αξιωματικοί όλων των ειδικοτήτων (περιλαμβανομένων και των εκ των ΑΣΣΥ), χωρίς πτυχίο ΑΕΙ. Πώς και εδώ θα εξελιχθούν στο βαθμό του Αντισμηνάρχου όταν θα απαιτούνται 40 χρόνια υπηρεσίας;. Τούτο είναι, μάλλον, παραπλανητικό για να δίνεται η εντύπωση, στον απλό αναγνώστη των αντίστοιχων παραγράφων, ότι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ της ΠΑ εξελίσσονται, όπως και πρώτα στο βαθμό του Σμηνάρχου, με μόνο πρόσθετο στοιχείο το πτυχίο ΑΕΙ. Ό,τι δηλαδή ίσχυε μέχρι τώρα για τους απόφοιτους ΣΜΥ (ΣΞ) και ΣΜΥΝ (ΠΝ). Τούτο σημαίνει άμεση υποβάθμιση ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ, αντί, τουλάχιστον, αναβάθμισης και των άλλων σχολών. Προς το σκοπό αυτό, αποσιωπάται, επιμελώς, ότι οι ΑΣΣΥ έχουν αναβαθμιστεί σε πρώτη φάση από την ένταξή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (1992) και τυπικά από το 2001, μετά την ένταξή τους στην Ανώτερη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ν. 2913/01) και είναι αντιφατική-αντιδεοντολογική η τελική υποβάθμισή τους με τις υπόψη προβλέψεις. Μόνο με τη λογική του παραλόγου, μπορεί να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο. Η λεία των βαθμών στους οποίους δεν θα εξελίσσονται οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, είναι η μια συνέπεια. Η εξαφάνιση των ανώτερων βαθμών αξιωματικών από τους προέλευσης ΑΣΣΥ, είναι η άλλη. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι από το ¨σαλάμι των ΑΣΣΥ¨, σε αυτή την πρώτη φάση. Κάποιοι, τώρα, εκ του ασφαλούς και από ψηλά, αποκαλύπτουν την υποκρισία τους. Διακηρύττουν ευθαρσώς, πλέον, θιασώτες του Αμερικάνικου Συστήματος - που θα είναι η δεύτερη φάση!! Ξέχασαν τι έλεγαν κάποτε για τη σπονδυλική στήλη της Αεροπορίας!!. Χρόνια, τώρα, αναζητείται πώς θα υλοποιηθεί. Ευτυχώς, που οι μέχρι σήμερα ηγεσίες της ΠΑ, αρνήθηκαν όλες αυτές τις διεργασίες.

Άρθρο 4, παρ. 9 & 11: Αρχαιότητα Ομοιοβάθμων. Ανατρέπεται η μέχρι σήμερα αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων προέλευσης ΑΣΕΙ (Μηχανικών) και ΑΣΣΥ (Τεχνολόγων), η οποία οριζόταν από το έτος κτήσης του βαθμού. Ο από ΑΣΕΙ είχε προβάδισμα αρχαιότητας, αν είχε προαχθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος. Τώρα η αρχαιότητα θα είναι ανεξάρτητη, από το χρόνο κτήσης του βαθμού. Έτσι μεταξύ ομοιοβάθμων προέλευσης ΑΣΕΙ (Μηχανικών) και ΑΣΣΥ (Τεχνολόγων), ο από ΑΣΕΙ ομοιόβαθμος (Μηχανικός) θα είναι πάντα αρχαιότερος του από ΑΣΣΥ (Τεχνολόγου). Αναμένεται ότι θα ανακύψουν προβλήματα τάξεως, παραγωγικής διαδικασίας, σχέσεων, διασάλευσης πειθαρχίας κ.α.

Άρθρο 4, παρ. 15 & 16: Επανακαθορισμός Αρχαιότητας. Ανατρέπεται η κτηθείσα αρχαιότητα με την αποφοίτηση από τη σχολή, με κύριο κριτήριο τη βαθμολογία αποφοίτησης. Θα επανακαθορίζεται, πλέον, κατά την προαγωγή των Ανθυπασπιστών σε Ανθυποσμηναγούς, με μόνο κριτήριο κάποιες εξετάσεις. Η βαθμολογία αποφοίτησης με την οποία καθορίστηκε η αρχική αρχαιότητα, τα 20 χρόνια αξιολογήσεων, τα φύλλα ποιότητας, τα σχολεία ειδικότητας (εσωτερικού-εξωτερικού), οι επιδόσεις στην εργασία, το επίπεδο τεχνογνωσίας, όλα αυτά παραβλέπονται και θα εξαρτώνται οι υποψήφιοι ανθυποσμηναγοί, πλέον, από κάποιες εξετάσεις, όπου κάποιος συγκυριακά (πολλοί οι λόγοι) μπορεί και να μην αποδώσει ανάλογα των δυνατοτήτων του και να καταδικαστεί αμετάκλητα,, για να κάνει υπομονή - και να υπερπηδηθεί από κάποιους νεότερούς του - για επανακαθορισμό της αρχαιότητας και πάλι στο βαθμό του Ταγματάρχη!!. Επίσης, η βαθμολογία αποφοίτησης από τη σχολή, με την οποία καθορίστηκε η αρχική αρχαιότητα, στον επανακαθορισμό της αρχαιότητας στο βαθμό του Επισμηναγού, δεν έχει κανέναν συντελεστή, ενώ θα έπρεπε να είχε και μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα κριτήρια, ως κυρίαρχο προσδιοριστικό στοιχείο απόκτησης βασικής γνώσης, για περαιτέρω δυνατότητες ανάλογης ενίσχυσης του γνωστικού επιπέδου και της επαγγελματικής των ανέλιξης. Κατά τον Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων η βαθμολογία αποφοίτησης είναι κύριο κριτήριο συνεκτίμησης, το οποίο και μοριοδοτείται, ανάλογα με το βαθμό αποφοίτησης. Η μεθόδευση αυτή καταρρακώνει το κύρος του αξιωματικού με τις προγραμματισμένες ανατροπές της αρχαιότητας, στοιχεία κατάλληλα για διαμόρφωση τάσεων ρεβανσισμών, διασάλευση της πειθαρχίας, επιπτώσεις στο κυρίως έργο κ.α.

Άρθρο 5, παρ. 4: Χρόνος Παραμονής ανά Βαθμό-Εξέλιξη.

(α) Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας απόφοιτος ΑΣΣΥ και κατ’ επέκταση και της ΣΤΥΑ με τον πρόσφατο Ν. 3648/08 θα γίνεται Ανθυποσμηναγός στα 20 χρόνια, από τον πίνακα στο τέλος του παρόντος, προκύπτει, ότι ο καταληκτικός ΣΤΥΑ από το βαθμό του Σμηνάρχου με δύο υπάρχουσες οργανικές θέσεις έως σήμερα, υποβαθμίζεται προκλητικά στο ύψος του Επισμηναγού λίγων μηνών (20 χρόνια για Ανθσγός + 14 για Επισμηναγός = 34 και αποστρατεία!!!.

(β) Προκλητική-διακριτική μεταχείριση σε βάρος αποφοίτων ΑΣΣΥ που γίνεται για πρώτη φορά, όταν για τους βαθμούς του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη για τους εκ των ΑΣΣΥ αξιωματικούς λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος προβλεπόμενος για τους εκ των ΑΣΕΙ, ο οποίος είναι κατά 50% περισσότερος. Η ταξικοποίηση, πλέον, αναβιώνει ή και επεκτείνεται!! Αυτό λέγεται εκσυγχρονισμός της εξέλιξης των αξιωματικών των ΕΔ με το προσχέδιο!!

(γ) Ο καταληκτικός ΣΤΥΑ από ιδρύσεώς της ήταν ο βαθμός του Σμηνάρχου. Ο Α/ΓΕΑ ήταν κάποτε Σμήναρχος (1948). Ο απόφοιτος ΣΜΑ είχε κάποτε καταληκτικό Ταξιάρχου. Με τις ενδιάμεσες αναβαθμίσεις των ΑΣΕΙ, την ανάπτυξη της ΠΑ και των ΕΔ, γενικότερα, καθώς και μετά τον πρόσφατο Ν. 3648/08, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι: Ο Α/ΓΕΑ (και όχι μόνο) φέρει το βαθμό (καταληκτικό) του Απτχου, ο απόφοιτος ΣΜΑ του Απτχου, ενώ ο απόφοιτος ΣΤΥΑ, παρά την αναβάθμιση της Σχολής μετά την ένταξή της στην Ανώτερη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2001) - εκεί που τότε ήταν και τα ΤΕΙ - όχι μόνο δεν αναβαθμίζεται, αλλά υποβαθμίζεται κατά δύο βαθμούς!!!.

(δ) Στον Κώδικα του Δημοσίου (Ν. 3528/07) οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τις διαβαθμίσεις Π.Ε. (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) και Τ.Ε. (Τεχνολογική Εκπαίδευση). Οι εκ Π.Ε. έχουν εναρκτήριο και καταληκτικό βαθμό, ένα βαθμό υψηλότερα των εκ Τ.Ε. Στην περίπτωση των εκ των ΑΣΕΙ οι αντίστοιχοι (ΠΕ) έχουν εναρκτήριο βαθμό τέσσερις βαθμούς υψηλότερα των εκ των ΑΣΣΥ (ΤΕ) και –κατά το προσχέδιο – θα έχουν πέντε βαθμούς υψηλότερα των εκ των ΑΣΣΥ!! Κράτος εν Κράτει;

Άρθρο 5, παρ. 6: Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας. ¨Οι θέσεις Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας πρέπει να προβλέπονται από τους Π.Ο.Υ.¨, αναφέρεται στην παράγραφο. Το ζητούμενο είναι αν τούτο γίνεται και πώς γίνεται. Είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά το δοκούν ορισμένοι. Άρα μένουμε στο θεωρητικό, για να ακούγεται και μόνο. Έτσι δεν υπάρχει πρόβλεψη δυνατότητας εναλλακτικής χρησιμοποίησης ατόμων διαφορετικής προέλευσης σε κάθε θέση, αλλά με διαφορετικά ή και συμπληρωματικά κριτήρια π.χ επίπεδο σπουδών, βαθμός, συνολικά χρόνια υπηρεσίας ως αξιωματικού, εμπειρία κ.λ.π. Για λόγους ¨δικαιοσύνης¨ βέβαια, ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας για τους Τεχνικής Υποστήριξης είναι ο ίδιος που προβλέπεται και για τους Μηχανικούς (παρ. 35). Ισότητα μεν σε υποχρεώσεις, ανισότητα δε σε δικαιώματα εξέλιξης!

Άρθρο 8: Αξιολόγηση-Ουσιαστικά Προσόντα. Με ένα ορθολογικό και αυστηρό στην εφαρμογή του σύστημα αξιολόγησης, δεν χρειάζεται κανένας επιπλέον επανακαθορισμός αρχαιότητας με τις εκ του πονηρού επιδιώξεις. Ο επανακαθορισμός αρχαιότητας διασφαλίζεται μέσα από δίκαιες και αντικειμενικές προαγωγές, σε κάθε βαθμό, με βάση τα συνολικά αποτελέσματα αξιολογήσεων, από τη σωστή-ακριβοδίκαια εφαρμογή ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης και όχι μέσα από διαβλητές επινοήσεις. Η ορθότητα της εφαρμογής του συστήματος αυτού θα πρέπει να εποπτεύεται στενά. Ο συγκεκριμένος εισαγόμενος επανακαθορισμός αρχαιότητας, είναι μια έμμεση ομολογία έλλειψης ενός αξιόπιστου και αδιάβλητου συστήματος αξιολόγησης, καθώς και της αδυναμίας ή και ανεπάρκειας των αρμοδίων ατόμων-αξιολογητών να το διαχειριστούν υπεύθυνα και αποτελεσματικά, ώστε να μην δίνεται η εικόνα ότι όλοι είναι ¨άριστοι¨. Οπωσδήποτε είναι αναγκαία και πρέπει να είναι υποχρεωτικά σχολεία στους βαθμούς Ανθυπασπιστή, Σμηναγού και με εξετάσεις στον Αντισμήναρχο. Οι βαθμολογίες των σχολείων αυτών να συνεκτιμώνται, με σωστούς συντελεστές μαζί με τα κύρια στοιχεία αξιολογήσεων κατά τις κρίσεις για προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Οπωσδήποτε η ανάληψη θέσεων διοίκηση-ευθύνης και επίδοσης είναι απαραίτητα κριτήρια προαγωγών.

Σε τελική ανάλυση, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, αλλά και την απόλυτη αντίρρησή μας επί των ανατρεπτικών και αντισυνταγματικών διατάξεων του προσχεδίου. Η άποψή μας είναι να ζητηθεί η άμεση απόσυρσή του, ώστε, σε πρώτη φάση, να σταματήσουν οι έντονες αντιδράσεις ε.ε. συναδέλφων. Στη συνέχεια, να μην επιχειρηθεί να επαναφερθεί με δήθεν βελτιώσεις το απαράδεκτο αυτό προσχέδιο, αλλά άμεσα να εμπλουτιστεί η αρμόδια επιτροπή και με ενήμερους εκπροσώπους των παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών, ώστε με διασταυρωτική ενημέρωση και επισήμανση-εντοπισμό των δυσλειτουργιών ή και ελλείψεων του Ν. 2439/96, να συγκροτηθεί, από αυτή τη νέα και αντιπροσωπευτική επιτροπή, ένα σωστό και λειτουργικό σχέδιο νόμου, για τη σύγχρονη ιεραρχία και τη δίκαιη-αξιοκρατική εξέλιξη των αξιωματικών των ΕΔ.

Βέβαια, συνιστούμε, για άλλη μια φορά, ψυχραιμία και επαγρύπνηση. Έχουμε εμπιστοσύνη, ότι θα επικρατήσει το μέτρο και θα απορριφθούν, για άλλη μια φορά, οι σκοπιμότητες. Η ΠΑ έχει πλούσιο και αξιόπιστο υπόβαθρο παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών. Οι απαιτήσεις των οπλικών της συστημάτων της επιβάλλουν να ατενίζει ψηλότερους ορίζοντες εκπαίδευσης και για το προσωπικό της, που τόσα χρόνια δίνει, με απόλυτη επιτυχία, εξετάσεις και στην πράξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ

Βαθμός ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ Ν.2439/96

Ανθσγός 3 3 3

Υπσγός 5 5 4

Σγος 6 6 5 ή 12 ΣΥΠ, (2 κατεχ.)

Επγός 4 έως 6 6 4 ή 16 ΣΥΠ, (2 κατεχ.)

Ασμχος 5 έως 7 7 5 ή 21 ΣΥΠ, (2 κατεχ.)

Σμχος 4 4 + ΑΕΙ 3

Ταξχος 1+ 2

Υπτχος 1+ ή 3 ανωτατ. 2 ή 4ανωτατ.(1 κατχ)

* ΣΥΠ=Συνολική Υπηρεσία (Αξιωματικού).


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008

Συντάξεις Στρατιωτικών

Κεντρική σελίδα
Πολιτική Ηγεσία
Γραφείο Τύπου
Οργανόγραμμα
Προϋπολογισμός
Δημόσιο Χρέος
Δημόσιες Δαπάνες
SDDS
Εκδόσεις
Μισθολόγιο
Συντάξεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

Τελευταία τροποποίηση: 10/10/07

Συντάξεις

bullet
Συνταξιοδότηση
bullet
Επιδόματα
bullet
Δικαιολογητικά
bullet
Σύνταξη Ανικανότητας
bullet
Έντυπα
bullet
Δελτίο Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης
bullet

Υπολογισμός Σύνταξης

bullet

Κώδικες Συντάξεων

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων απ΄ αυτό υπηρεσιών και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, έχει συμπεριλάβει στις ιστοσελίδες του αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την συνταξιοδοτική νομοθεσία καθώς και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα συνταξιοδοτικής φύσεως που απασχολούν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Κεντρική σελίδα | Πολιτική Ηγεσία | Γραφείο Τύπου | Οργανόγραμμα | Προϋπολογισμός | Δημόσιο Χρέος | Δημόσιες Δαπάνες | SDDS | Εκδόσεις | Μισθολόγιο | Συντάξεις | Σύνδεσμοι |


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

Κοινοβουλευτική δραστηριότητα ΥΠΕΘΑ

· Nέο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

· Αναγνώριση Συντάξιμων Ετών

· Αναγνώριση Χρόνου Σπουδών Αξιωματικών Ε.Δ.

· Ασφαλιστικό Στελεχών Ε.Δ.

· Ισοτιμία Πτυχίων Σχολών Υπαξκων

· Μισθολογικά ζητήματα στελεχών Ε.Δ.

· Μισθολογικές Προαγωγές Αξιωματικών Ε.Δ.

· Μισθολόγιο Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

· Μισθολόγιο Μονίμων Στελεχών Ε.Δ.

· Μισθολόγιο στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

· Μόνιμα στελέχη αρχηγοί μονογονεiκών οικογενειών

· Σταδιοδρομικά και Συνταξιοδοτικά Θέματα Στελεχών Ε.Δ.

· Συνταξιοδοτικά Θέματα ΕΠΥ-ΕΜΘ

· Συνταξιοδοτικά αιτήματα των απόστρατων ιπτάμενων ραδιοναυτίλων

· Υπηρεσίες Στελεχών Ε.Δ.

Side 23

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Το οργανόγραμμα του ΣΥΣΜΕΔ. Δραστηριότητες Ανακοινώσεις-Δελτία τύπου Αίτηση Εγγραφής Χαιρετισμοί Εφημερίδες-Ενδιαφέροντα Άρθρα Εκδηλώσεις-Συνέδρια Μισθολογικά-Οικονομικά Ενδιαφέρουσες αποφάσεις δικαστηρίων Κοινοβουλευτική δραστηριότητα ΥΠΕΘΑ Links


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Φεύγουν λόγω ασφαλιστικού

Φεύγουν λόγω ασφαλιστικού

Του ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

Από την αρχή του χρόνου έχουν υποβληθεί πάνω από 1.000 παραιτήσεις.
Προσπάθεια να ανακόψει το κύμα φυγής των αξιωματικών από τις Ενοπλες Δυνάμεις επιχειρεί το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Οι παραιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την αρχή του χρόνου πλησιάζουν τις 1.000 και στους τρεις κλάδους.

*Τα μηνύματα που φτάνουν από τα στρατόπεδα δείχνουν ότι ο αριθμός όσων τελικά θα επιλέξουν να «κρεμάσουν» τη στολή τους θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς μόλις τον τελευταίο ενάμιση μήνα ο ρυθμός υποβολής παραιτήσεων αυξάνεται. Χαρακτηριστικά, σε μονάδες του στρατού και της αεροπορίας οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει παραιτήσεις σε ποσοστό μεταξύ του 30% έως 40% του μόνιμου προσωπικού, ενώ στο ναυτικό σημαντικός αριθμός κυβερνητών μονάδων του στόλου.

*Στην αεροπορία η μεγάλη μερίδα όσων επιλέγουν την πρόωρη έξοδο είναι μηχανικοί. Οπως, όμως, σημειώνουν από την αεροπορία, αφορά κυρίως όσους πλέον δεν εργάζονται στα υπόστεγα επισκευής των αεροσκαφών, αλλά υπηρετούν σε γραφεία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι επιτελείς εκτιμούν ότι ο κλάδος «θα υποστεί σοβαρούς διοικητικούς κλυδωνισμούς σε επίπεδο γραφειοκρατικών διαδικασιών και θα χρειαστεί σε κάποιον βαθμό ανακατανομή του προσωπικού».

*Ανάλογες, αν όχι πιο επίπονες, «αναταράξεις» αναμένεται να υποστεί και ο στρατός ξηράς, ο οποίος διατηρεί δυσανάλογα μεγάλο αριθμό μονάδων και η επαρκής στελέχωσή τους ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Στα ηγετικά κλιμάκια, όμως, διατυπώνεται και η άποψη ότι μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για να ανανεωθεί το προσωπικό.

Οπως σχολιάζουν στο Πεντάγωνο «να παραμείνουν όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για το στρατό και όχι όσοι έχουν αποκτήσει δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία». Βεβαίως, όλο και περισσότεροι προσχωρούν στην τελευταία κατηγορία...

*Εντονος προβληματισμός επικρατεί στην ηγεσία του πολεμικού ναυτικού. Εάν επαληθευτούν όσα κυκλοφορούν στους διαδρόμους για αξιωματικούς, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των στελεχών σε μονάδες του στόλου, «θα απολεσθεί πολύτιμη εμπειρία μάχιμης διοίκησης και θα απαιτηθούν μερικά χρόνια για να καλυφθεί το κενό», σημειώνουν.

*Στο υπουργείο, από την πλευρά τους, ισχυρίζονται ότι δεν προετοιμάζονται επώδυνες αλλαγές στο ασφαλιστικό των ενστόλων, ενώ διαβεβαιώνουν ότι στο νομοσχέδιο «περί ιεραρχίας και προαγωγών» θα περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις και δεν θα θίγονται κεκτημένα. Επικαλούνται τις τελευταίες αυξήσεις της τάξης του 8,5% (δόθηκαν από την αρχή του χρόνου με το νέο μισθολόγιο), που αφορούν και στις συντάξεις των αποστράτων. Εμέσως πλην σαφώς, όμως, επιβεβαιώνουν ότι σταδιακά τα επόμενα χρόνια αλλάζει ο υπολογισμός των συντάξεων που αποδίδουν στην εφαρμογή του «νόμου Ρέππα».

*Οι ίδιοι θεωρούν ότι η πολιτική που εφαρμόζουν «υπερκαλύπτει τις όποιες απώλειες από την εφαρμογή του νόμου και ενισχύονται σημαντικά οι μισθοί και οι συντάξεις». Αρκούν οι πολιτικές διαβεβαιώσεις για να περιοριστούν οι παραιτήσεις; Το επόμενο διάστημα θα φανεί κατά πόσο οι αξιωματικοί πείθονται, αλλά και εάν και ποιες αλλαγές θα προωθήσει η κυβέρνηση.
========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

Από το 2009 οι συνέπειες, το 2013 το καίριο χτύπημα

Από το 2009 οι συνέπειες, το 2013 το καίριο χτύπημα

Η αύξηση των ειδικών ορίων για τις γυναίκες, η δραστική μείωση έως αφανισμού των επικουρικών συντάξεων και το πακέτο των ενοποιήσεων αποτελούν τα «σκληρότερα» μέτρα του νέου νόμου

Από το 2009 οι συνέπειες, το 2013 το καίριο χτύπημα
Παρά την ισχνή πλειοψηφία της στη Βουλή και την εντυπωσιακή συρρίκνωση της κοινωνικής της βάσης, λίγους μήνες μετά τις εκλογές, η προ ετών αμφίθυμη Κυβέρνηση, εισήλθε πλησίστια στο νεοφιλελεύθερο μονόδρομο. Η άκαμπτη επιμονή της να ψηφίσει την ευρύτερη και «σκληρότερη» μέχρι τώρα παρέμβαση στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι χαρακτηριστική. Το έδαφος είχαν προετοιμάσει κυρίως οι νόμοι της Κυβέρνησης Μητσοτάκη (ν. 1902/1990, 2084/1992) και Σημίτη (ν. 3029/2002).
Από το 2009 οι συνέπειες, το 2013 το καίριο χτύπημα

Παρά τις επιμέρους αλλαγές ή οριακές βελτιώσεις ή συμπληρώσεις, η αποδοχή και από το ύστερο κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ των βασικών περιοριστικών νεοφιλελεύθερων κατευθύνσεων, στις οποίες προσανατόλιζαν το σύστημα οι νόμοι της Ν.Δ. (για την ανατροπή των οποίων υπερθεμάτιζε ως Αντιπολίτευση), προσέδωσε στο όλο νομοθετικό πλέγμα μορφή στέρεου συστημικού οικοδομήματος, ασυνήθιστης συνέχειας και συνέπειας για το πολιτικό μας σύστημα. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος (ν. 3655/2008, ΦΕΚ Α 53/3-4-2008) έρχεται ως περαιτέρω, «αξιακή» θα λέγαμε, συστηματοποίηση των συν-ισχυουσών προηγούμενων ρυθμίσεων, ως συμπλήρωμα και συνέχεια αυτών.

2 Η αιτιολογία των παρεμβάσεων
Και οι τρεις αυτές κύριες προηγούμενες παρεμβάσεις έγιναν, κατά τις διακηρύξεις των Πρωθυπουργών (και των Υπουργών) που τις εισηγήθηκαν, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος, με ιδιαίτερη προτίμηση όλων στον «ορίζοντα του 2030», χωρίς, βεβαίως, καταληπτούς, πειστικούς και οιονεί οριστικοποιημένους οικονομικούς υπολογισμούς, που θα τεκμηρίωναν το βάσιμο των ισχυρισμών τους. Καμιά από αυτές δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις πανθομολογούμενες κύριες αιτίες της «κρίσης» του (εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή με τις πολλές παράνομες -αλλά εσχάτως και νόμιμες- μορφές ανασφάλιστης ή «μαύρης» εργασίας, διαχρονική κακοδιαχείριση των αποθεματικών, ασυνέπεια του Κράτους ως προς τις χρηματοδοτικές, ελεγκτικές και εισπρακτικές του υποχρεώσεις, διαδοχικές -δια νόμων- απαλλαγές επιχειρήσεων από της καταβολής εισφορών και επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις που, υπό τη δικαιολογία της συμβολής στη βιωσιμότητα και ευρωστία τους, διαπαιδαγωγούν στην απαξίωση της χαμηλής, ούτως ή άλλως, ασφαλιστικής συνείδησης, γενίκευση των ελαστικών και εισφοροκτόνων μορφών απασχόλησης, περίεργη και «αιμορραγική» όσμωση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα υγείας, ατελής ενσωμάτωση μεταναστών, δημογραφική ανισορροπία).

3 Η παράκαμψη του μείζονος ζητήματος
Όλες οι μέχρι τώρα δέσμες ρυθμίσεων, το ίδιο και ο ν. 3655/2008, απέφυγαν να απαντήσουν με «καθιδρυτικό», θεμελιώδη τρόπο στο κρίσιμο και πρωταρχικό πρόβλημα του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, στο οποίο εκβάλλουν και συμποσούνται όλα τα άλλα: στη δημιουργία επαρκών αποθεματικών σταθερής και διαρκούς βιώσιμης ανατροφοδότησης. Ούτε το γλίσχρο 1% υπέρ του ΙΚΑ μέχρι το 2032 (που όρισε το άρθρο 4 του ν. 3029/2002), το οποίο και οι δύο Κυβερνήσεις από το 2003 μέχρι σήμερα δεν το απέδωσαν στο ακέραιο όπως όφειλαν, ούτε η πρόταση ελεημοσύνης 4% του ΦΠΑ, ούτε η «διαρπαγή» του 10% των κοινωνικών πόρων από τα Ταμεία Επιστημόνων, ούτε το ποσοστό 10% από την παρωχημένη πλέον μόδα των ιδιωτικοποιήσεων του νέου ν. 3655/2008, αποτελούν σωστικά -ακόμη και κατά την οικονομομετρική, επιμεριστική λογική των Κυβερνήσεων- αποθέματα. Και ασφαλώς ουδόλως πείθουν, κάθε άλλο μάλιστα, ότι αλλάζει αυτή η «στρουθοκαμηλική» θεώρηση του μείζονος αυτού ζητήματος της Πολιτικής Κοινωνίας. Από καμία υπεύθυνη κυβερνητική πηγή άλλωστε, ούτε από την τεχνοδομή της Ε.Ε. ή άλλων Διεθνών Οργανισμών, ψελλίζεται έστω και μία λέξη για τις θετικές επιπτώσεις που έχει στο οικονομικό σύστημα και τις οφειλόμενες εισροές προς το Κοινωνικό Κράτος που συνεπάγεται, η αλματώδης αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας! Ούτε προβάλλεται η δαπάνη του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος, με την ευρεία έννοια, στη μελλοντική (και αναμενόμενη) αύξηση του ΑΕΠ. Έτσι όμως ευνουχίζονται τα μεγέθη και περιορίζεται η ολιστική θέαση του προβλήματος, φαινόμενα που συντελούν στη δημιουργία κλίματος καταστροφολογίας και επικείμενης κατάρρευσης για να διευκολύνεται η θέσμιση των απορρυθμιστικών μέτρων.

4 Οι κύριες στοχεύσεις του ν. 3655/2008
Αυτό που θα μείνει, ως εκ τούτου, από αυτή την τελευταία ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» είναι οι τρεις (3) συρρικνωτικές των δικαιωμάτων ενότητες διατάξεων, που κατά τη «σκληρότητά» τους ιεραρχούνται ως εξής:

α. Οι διατάξεις για τα ειδικά όρια των γυναικών και κυρίως η κατάργηση της δυνατότητας της ασφαλισμένης με τρία (3) παιδιά να συνταξιοδοτηθεί με 20 χρόνια εργασίας (υπηρεσίας), ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και όχι στα 50, όπως θεσπίζεται, καθώς επίσης και η διάταξη που αυξάνει κατά τρία (3) χρόνια, μετά το 2013, το όριο συνταξιοδότησης με 10.000 ένσημα από τα 57 χρόνια στα 60. Εδώ εντάσσονται και άλλες ρυθμίσεις που καταργούν τη δυνατότητα των γυναικών να βγαίνουν με καλύτερες προϋποθέσεις στη σύνταξη. Όλο αυτό το πλέγμα, καθώς και η επιβάρυνση κατά δύο (2) χρόνια (από τα 53 στα 55) των γυναικών που δουλεύουν και ασφαλίζονται στα ΒΑΕ, όχι μόνο δυσκολεύουν τη συνταξιοδότηση των Ελληνίδων (μητέρων ή όχι), αλλά ανατρέπουν και αυστηροποιούν τους όρους εισόδου, παραμονής και βεβαίως εξόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τις συνέπειες αυτών των ρυθμίσεων θα αισθανθεί έντονα η ελληνική οικογένεια από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νόμου (2009, 2010 και κυρίως από το 2013 και μετά), εφόσον οι νέες πολιτικές συνθήκες του επιτρέψουν να ευδοκιμήσει. Και είναι ασφαλώς απρόσφορη, ίσως δε και προσβλητική, η επίκληση της εξάμηνης επιπλέον (πληρωμένης) ειδικής άδειας μητρότητας, που χορηγήθηκε στις ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 142 ν. 3655/2008), εις αντιστάθμισμα του καταιγισμού της «σκληρής» δέσμης ρυθμίσεων, πολύ περισσότερο που το πάγιο αυτό αίτημα του γυναικείου κινήματος (κατά πολύ ταπεινό εν σχέσει με τις πρόνοιες ανατροφής των παιδιών στην Ε.Ε.) εντάσσεται σε άλλα υποσυστήματα του Κοινωνικού Κράτους.

β. Η ενότητα για τη δραστική μείωση, έως αφανισμού, των επικουρικών συντάξεων (αυτού του ωραίου και ανακουφιστικού αυτάρκους δημιουργήματος της συνεργασίας των τάξεων, εντός του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών) για όλους ανεξαιρέτως από το 2013!!

Προϋποθέτει, μάλλον, ευδιάκριτα «σκληρή» διάθεση η επιλογή του σημαδιακού αυτού έτους, κατά το οποίο συντελείται το μοιραίο συναπάντημα της μερικής ωρίμανσης του ν. 3029/2002 (με τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης κατά 6 μονάδες και τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.) με την χρονική έναρξη δραστικής περικοπής των επικουρικών συντάξεων.

Αυτή η ιδεολογική-πολιτική όσμωση της ύστερης εκσυγχρονιστικής πολιτικής, με τον άκρατο και παρωχημένο φιλελευθερισμό του παρόντος, δημιουργεί μια νέα δεξαμενή παραγωγής νεόπτωχων και μονιμοποιεί έναν διαβρωτικό μηχανισμό αποσυγκρότησης των μικρομεσαίων στρωμάτων. Αλλά το «σάρωμα» των επικουρικών συντάξεων -του κοινωνικότερου εργασιακού συμπαρομαρτούμενου- που όλοι, μέχρι σήμερα, σεβάστηκαν (ενόψει και της αλλότριας ή επιλήψιμης -μέχρι σήμερα- διαχείρισης των αποθεματικών των Ταμείων, που οδήγησε σε πραγματική λεηλασία), συμβολίζει την είσοδο στην εποχή της νέας απογυμνωμένης εργασίας του «καθαρού μισθού», δηλαδή της απορφανισμένης από τις άλλες προοδευτικές πρόνοιες και εντάξεις εργασίας. Γι αυτό θεωρείται και περιττό βάρος, ακόμη και αυτή η σωτήρια του επιπέδου ζωής συνεισφορά των εργαζομένων και εργοδοτών αποκλειστικά (χωρίς δηλαδή τη συνδρομή του Κράτους), που θεσπίζεται συνήθως με συλλογικές συμφωνίες.

γ. Το πακέτο των ενοποιήσεων, που, ενώ φαίνεται τυπικό και άδολο (για διοικητική-λειτουργική ενοποίηση, κάνει λόγο η εισηγητική έκθεση και η Κυβέρνηση), είναι το πιο επικίνδυνο της παρούσας «μεταρρύθμισης». Με ανοικτή τη θεσμική δυνατότητα της κάθε επόμενης Κυβέρνησης (εξουσιοδοτήσεις για εξειδίκευση ζητημάτων, έναρξη προθεσμιών και θέσπιση προϋποθέσεων για περιορισμούς δικαιωμάτων ή επέκτασης αντικινήτρων κ.λπ. με Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) για την τμηματική ή ολική (σαρωτική) ενοποίηση ή εξομοίωση των συντάξεων, των παροχών, των όρων και των ηλικιών συνταξιοδότησης, διανοίγεται ένα νέο, λαμπρό πεδίο για την προς τα κάτω ισοπέδωση. Δηλαδή για την παραπέρα αναδιανομή της φτώχειας.

5 Ισχνές οι ελπίδες δικαστικής ανατροπής
Παρά την έκδηλη αντίθεση πολλών ρυθμίσεων με πάγιες ρήτρες του Εσωτερικού και Διεθνούς Δικαίου, των οποίων τα Συνδικάτα και οι εργαζόμενοι θα κάνουν σίγουρα χρήση, οι πράξεις αυτές της συντηρητικής δημοσιονομικής διαχείρισης γίνονται με την επίνευση και τους όρους των διεθνών τραπεζιτών και Οργανισμών, και όχι με «όρους κοινωνίας» και βιωσιμότητας του συστήματος.

Δεν πρέπει όμως να προσδοκούν δικαστική ανατροπή των θεμελιωδών διατάξεων, αφού όλα -ή σχεδόν όλα- τα σημαντικά ζητήματα του νέου νόμου έχουν κριθεί στα Ευρωπαϊκά ή εθνικά Δικαστήρια, με την ευκαιρία προσβολής ομοειδών διατάξεων προηγούμενων νόμων. Η νομολογία άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχει αρκούντως συντηρητικοποιηθεί σε κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα. Συνεπώς, οι ελπίδες ανατροπής θα μπορούσαν να εντοπιστούν κυρίως στην κατάργηση των θεσμών και των παροχών της συλλογικής αυτονομίας και των «κομποδεμάτων» της επιτυχημένης αυτοδιαχείρισης, όπου υπήρξε. Δηλαδή στη διάταξη για δραστική μείωση των επικουρικών συντάξεων, που ευχόμαστε να έχει την τύχη της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 2084/1992, κατά το μέρος που θέσπισε περιορισμό του ανωτάτου ορίου (πλαφόν) του εφάπαξ βοηθήματος των Τραπεζών και της ΔΕΗ και κρίθηκε πανηγυρικά αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 3-5/2007 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Στη μεγάλη αυτή δίκη, που έλυσε τη διαφορά μεταξύ της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αποφασίζοντας τελικά υπέρ της αποφάσεως του δευτέρου, διακυβεύτηκε η έννοια και το νόημα των κεφαλαίων του εφάπαξ, αν δηλαδή έχει τον χαρακτήρα «ανταποδοτικής απολαβής», που σχηματίζεται εξ αιτίας της ασφαλισμένης εργασίας και αποτελεί συστατικό της στοιχείο, ή αν είναι «κοινωνικός πόρος» που ο κοινός νομοθέτης διαθέτει υπέρ διαφόρων σκοπών, κατά τη βούλησή του, ακόμη και προς έμμεση χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης μεγάλων επιχειρήσεων (είτε πλήρως ιδιωτικοποιημένων είτε ήδη συγχωνευμένων με άλλες επιχειρήσεις). Κατά συνέπεια, κρίθηκε η δυνατότητα του νομοθέτη να αναδιανείμει τα ποσά του κλάδου προνοίας των Ταμείων, όχι απλώς μεταξύ των εργαζομένων (έστω και άνισα) ή μεταξύ των γενεών, αλλά μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, δηλαδή εις βάρος των πρώτων.

Η ενοποίηση των Ταμείων θα δημιουργήσει επιπροσθέτως αλυσιδωτές δικαστικές διαμάχες, κυρίως αν η Κυβέρνηση επιχειρήσει, όπως φοβούνται πολλοί, να την προωθήσει πέρα από την εξουσιοδότηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του ν. 3655/2008. Τέλος, ένα ακόμη ζήτημα που αναμένεται να δημιουργήσει κοινωνικές και δικαστικές προστριβές είναι το μεγάλο ζήτημα των κοινωνικών πόρων, και κυρίως η αυθαίρετη παρέμβαση της Κυβέρνησης στην τμηματική αφαίρεση και αναδιανομή τους.

6 Η ισοπέδωση των παροχών προπομπός της ιδιωτικής ασφάλισης
Με τη λογική αυτή το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά ακόμη και τα πιο εκτεταμένα, βαθιά και αλληλοσυμπληρούμενα συστήματα στην Ε.Ε., οδηγούνται σε παροχές minimum minimorum, σε συρρίκνωση και κατάρρευση. Οι ιδιωτικές αγορές ενεδρεύουν. Το σύνθημα του υπερεθνικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, με αφορμή τη συνεχιζόμενη κρίση των επισφαλών ενυπόθηκων δανείων και της επ αυτών δομημένης αγοράς πρωτογενών και δευτερογενών ομολόγων, «Οι ζημιές κοινωνικοποιούνται, αλλά τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται», διαπερνά τη λογική αυτού του είδους των αντι-μεταρρυθμίσεων. Το Κοινωνικό Κράτος διαβρώνεται από πολλές κατευθύνσεις και με διάφορες μεθόδους. Έτσι, όπως θα έλεγε ο αξεπέραστος Αριστοτέλης, «τον λόγον έχει το Κοινόν». Ή, όπως τον παράφρασε επιτυχώς ο -μέσω του επανακάμπτοντος Κέινς και προϊόντος του καταστροφικού νεοφιλελεύθερου χρόνου επικαιροποιούμενος- Καρλ Μαρξ, «τον λόγο τώρα έχουν η εργατική τάξη και οι συνειδητοποιημένες οργανώσεις της», που πρέπει να αποδείξουν με τη δική τους ενωτική και απελευθερωμένη από τις ιστορικές δουλείες αντιπρότασή τους (πρόταση ευαισθησίας, κοινωνικής συνοχής και διαρκούς βιωσιμότητας, κυρίως από τις πηγές των συσσωρεύσεων του νέου πλούτου), ότι έχουν λόγο ύπαρξης.

7 Οι απόκληροι στη χωματερή
Ο συμβολισμός που εκπέμπει ο ανάλγητος διπλασιασμός των ενσήμων για την παροχή βιβλιαρίου υγείας και των στοιχειωδών οικονομικών προνοιακών παροχών, σε περιόδους έξαρσης της ανεργίας κυρίως των νέων και των γυναικών, των ευέλικτων μορφών περιστασιακής εργασίας και «μαύρης» απασχόλησης, είναι χαρακτηριστικός των τάσεων. Υπορρέει σ' αυτές το πρότυπο των ΗΠΑ, όπου πάνω από 47 εκατομμύρια απόκληροι πεθαίνουν στο δρόμο με την ελπίδα κάποια Αρχή της Πολιτείας να «βγάλει» στη μακάβρια κληρωτίδα, δίκην τηλεπαιχνιδιού, την αγωνία της αργοπορημένης μέχρι θανάτου περίθαλψης. Ενδεχομένως η Κυβέρνηση, με τη ρύθμιση αυτή, να στοχεύει στον περιορισμό της μαζικής χρήσης των ελληνικών υπηρεσιών υγείας από τους οικονομικούς μετανάστες. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, η εν λόγω διάταξη θα εμποδίσει την περαιτέρω ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πατρίδας μας, κάτι που πρέπει να αποτελεί το κυρίαρχο μέλημά μας σήμερα.

8 Θετική κινητικότητα στο πολιτικό εποικοδόμημα
Έτσι, με βάσιμη ελπίδα για τη μονιμότερη επανάκαμψη της «μεγάλης Πολιτικής», υποδεχτήκαμε και πάλι την πρωτοβουλία για δημοψήφισμα επί ψηφισμένου νομοσχεδίου (άρθρο 44 παρ. 2 εδάφιο β του Συντάγματος) του Αλέκου Αλαβάνου. Και ασφαλώς με μεγάλη χαρά την αφύπνιση, επιτέλους, του ΠΑΣΟΚ, με την αποδοχή αυτής της πρότασης, παρά τις επιμέρους ετεροχρονισμένες μεμψιμοιρίες της θεσμικής επανάπαυσης. Όπως επίσης θετικά αποτιμούμε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας ως συμβολικής, αποφασιστικής στροφής σύμπλευσης με την εναγώνια κοινή γνώμη, ενέργειες που εκφράζουν συν τοις άλλοις με αξιοπρέπεια, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, και μιαν υποδόρια αλλά γενναία αυτοκριτική. Αρκεί οι περαιτέρω εξειδικεύσεις των πολιτικών του να μην επανέλθουν στις ράγες της εκσυγχρονιστικής ιδεολογικής έκπτωσης και της μονεταριστικής διαχείρισης.

Τι προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος

Το νέο τοπίο στο ασφαλιστικό σύστημα μετά και την τελευταία κυβερνητική παρέμβαση καταγράφει σε έναν αναλυτικό οδηγό ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Στον οδηγό, που δημοσιεύει σήμερα το «Εθνος», παρουσιάζονται διεξοδικά οι αλλαγές στα όρια ηλικίας αλλά και στο ύψος των συντάξεων.

Οι ημερομηνίες - κλειδιά για τις ενοποιήσεις

Αντίθετοι με τις ενοποιήσεις των Ταμείων είναι οι εργαζόμενοι υπό τον δικαιολογημένο φόβο υποβάθμισης των δικαιωμάτων τους

Οι διατάξεις που αλλάζουν τη ζωή μας

Αποδοχές ίσες με τον εκάστοτε κατώτατο μηνιαίο μισθό θα καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις νέες μητέρες που κάνουν χρήση της πρόσθετης άδειας μητρότητας 6 μηνών

Ανοίγει, αντί να κλείνει το κοινωνικό ρήγμα...

Η παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα προσπερνά τα τεκμηριωμένα αιτήματα για απόδοση, επιτέλους, διαχρονικής δικαιοσύνης στα Ταμεία, υποβαθμίζει τις υποχρεώσεις του κράτους, αναδιανέμει τη φτώχεια, επιμηκύνει τον εργασιακό βίο με εξοντωτικά αντικίνητρα, δυσκολεύει τη ζωή ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού και αποσυνδέει το ασφαλιστικό σύστημα με το αλληλένδετο και συναρτώμενο σύστημα των εργασιακών σχέσεων


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Τι προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος

Τι προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος

Το νέο τοπίο στο ασφαλιστικό σύστημα μετά και την τελευταία κυβερνητική παρέμβαση καταγράφει σε έναν αναλυτικό οδηγό ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος«E» 12/5
mail to Εκτυπώστε το Αρθρο Μεγαλύτερα Γράμματα Μικρότερα Γράμματα

Το νέο τοπίο στο ασφαλιστικό σύστημα μετά και την τελευταία κυβερνητική παρέμβαση καταγράφει σε έναν αναλυτικό οδηγό ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Στον οδηγό, που δημοσιεύει σήμερα το «Εθνος», παρουσιάζονται διεξοδικά οι αλλαγές στα όρια ηλικίας αλλά και στο ύψος των συντάξεων.

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα μέσα από πίνακες και παραδείγματα να υπολογίσουν με ακρίβεια το τι αλλάζει στο συνταξιοδοτικό τους καθεστώς ανάλογα με το πότε και σε ποιο Ταμείο ασφαλίστηκαν.

Τι προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος

Αναλυτικά καταγράφονται οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση ειδικών ομάδων, όπως είναι οι μητέρες ανηλίκων, οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αλλά και όσοι «αποχωρούν» με 35ετία.

Εκτός από τις νέες ρυθμίσεις για τα όρια ηλικίας, ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου δίνει μια σαφή εικόνα για το τι αλλάζει στις συντάξεις.

Ειδική αναφορά κάνει στις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση, αλλά και στα αντικίνητρα για την πρόωρη έξοδο από την εργασία.

Τέλος, ο Αλέξης Μητρόπουλος καταγράφει τις ημερομηνίες - «κλειδιά» στις ενοποιήσεις των Ταμείων, οι οποίες με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο. Ετσι οι εργαζόμενοι μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια πώς θα διαμορφωθεί ο νέος ασφαλιστικός χάρτης τόσο στα κύρια και επικουρικά ταμεία, όσο και στην πρόνοια.

  • Υπολογίστε με ακρίβεια, μέσα από πίνακες και παραδείγματα, τι αλλάζει στο συνταξιοδοτικό σας καθεστώς
  • Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση ειδικών ομάδων, όπως είναι οι μητέρες ανηλίκων, οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αλλά και όσοι «αποχωρούν» με 35ετία
  • Οι ημερομηνίες - «κλειδιά» στις ενοποιήσεις των Ταμείων

Τα κείμενα του Ασφαλιστικού Οδηγού γράφει ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Αλέξης Μητρόπουλος

Από το 2009 οι συνέπειες, το 2013 το καίριο χτύπημα

Η αύξηση των ειδικών ορίων για τις γυναίκες, η δραστική μείωση έως αφανισμού των επικουρικών συντάξεων και το πακέτο των ενοποιήσεων αποτελούν τα «σκληρότερα» μέτρα του νέου νόμου

Οι ημερομηνίες - κλειδιά για τις ενοποιήσεις

Αντίθετοι με τις ενοποιήσεις των Ταμείων είναι οι εργαζόμενοι υπό τον δικαιολογημένο φόβο υποβάθμισης των δικαιωμάτων τους

Οι διατάξεις που αλλάζουν τη ζωή μας

Αποδοχές ίσες με τον εκάστοτε κατώτατο μηνιαίο μισθό θα καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις νέες μητέρες που κάνουν χρήση της πρόσθετης άδειας μητρότητας 6 μηνών

Ανοίγει, αντί να κλείνει το κοινωνικό ρήγμα...

Η παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα προσπερνά τα τεκμηριωμένα αιτήματα για απόδοση, επιτέλους, διαχρονικής δικαιοσύνης στα Ταμεία, υποβαθμίζει τις υποχρεώσεις του κράτους, αναδιανέμει τη φτώχεια, επιμηκύνει τον εργασιακό βίο με εξοντωτικά αντικίνητρα, δυσκολεύει τη ζωή ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού και αποσυνδέει το ασφαλιστικό σύστημα με το αλληλένδετο και συναρτώμενο σύστημα των εργασιακών σχέσεων

========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

το σχετικό άρθρο του "Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" που είναι σε ισχύ

Βόμβα το Ασφαλιστικό για τους ένστολους
15 Ιουν 2008 - 10:14
Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τα 5 χρόνια εκστρατείας παραθέτω αυτούσιο το σχετικό άρθρο του "Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" που είναι σε ισχύ:


Αρθρο: 40
Ημ/νία: 05.12.2002
Ημ/νία Ισχύος: 03.07.2000
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τίτλος Αρθρου: Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο
Λήμματα: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ,ΔΙΠΛΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σχόλια: - Η εντός " " περ. κ΄ του προτελευταίου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3075/2002 (Α΄297/5.12.2002).

Κείμενο Αρθρου
Αρθρο 40 παρ. 1 εδ. πρώτο Α.Ν. 1854/51, Αρθρο 40 παρ. 1 εδ. δεύτ. Α.Ν. 1854/51, Αρθρο 40 παρ. 1 εδ. τρίτο Α.Ν. 1854/ 51, όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 1 Ν. 4448/64, Αρθρο 40 παρ. 1 εδ. τέταρτο Α.Ν. 1854/51, Αρθρο 40 παρ. 2 Α.Ν. 1854/51, όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 2 Ν. 4448/64, Αρθρο 40 παρ. 1 Ν. 955/79, Αρθρο 1 παρ. 2 περ. στ' Ν. 4448/64, όπως αντικ. με άρθρ. 1 Ν.Δ. 34/1973, Αρθρο 1 παρ. 2 περ. ζ' Ν. 4448/64, όπως συμπλ. με το άρθρ. 10 παρ. 2 Ν. 955/79, Αρθρο 9 παρ. 2 Ν. 4448/64, Αρθρο 40 παρ. 3 Α.Ν. 1854/51, Αρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ. 414/74, όπως αντικ. με το άρθρ. 1 παρ. 1 Ν. 1204/81, Αρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ. 142/74, Αρθρο 20 παρ. 2 Ν. 1694/87 και 7 παρ. 1 Ν. 2592/98, Αρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ. 179/74, Αρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 Ν.Δ. 142/74, Ν.Δ. 179/74 και Ν.Δ. 414/74, όπως αντικ. με το άρθρ. 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 Ν. 1204/81, Αρθρο 2 Ν.Δ. 142/74, Ν.Δ. 179/74 και Ν.Δ. 414/74 όπως η παρ. 1 αντικ. από άρθρ. 2 Ν. 1204/81, Αρθρο 3 Ν.Δ. 414/ 74, όπως αντικ. με το άρθρ. 2 Ν. 1204/81, Αρθρο 4 Ν. 1204/81, Αρθρα 3 Ν.Δ. 142/74 και 7 παρ. 2 Ν. 2592/98, Αρθρο 3 Ν.Δ. 179/94, Αρθρο 8 Ν. 955/79, Αρθρο 20 παρ. 2 Ν. 1694/87. 1. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών του άρθρου 25 παρ. 2 και 3, καθώς και των αδελφών νοσοκόμων του άρθρου 27 περ. β' υπολογίζεται διπλάσιος κατά τη διάρκεια της εμπόλεμης κατάστασης του κράτους, εφόσον διανύθηκε στη ζώνη των επιχειρήσεων, όπως αυτή θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας. Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρόνος υπηρεσίας των παραπάνω που διανύθηκε στην Κορέα. Κατ' εξαίρεση γι' αυτούς που υπηρέτησαν στο Στράτευμα κατά τους πολέμους μέχρι την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1854/51 ο χρόνος της εμπόλεμης στρατιωτικής υπηρεσίας, που δε συμπίπτει με διαθεσιμότητα ή αργία με πρόσκαιρη παύση, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο οπουδήποτε και αν διανύθηκε αυτός. Η εμπόλεμη κατάσταση που άρχισε στις 28 Οκτωβρίου 1940 θεωρείται για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού ότι έληξε την 1η Μαίου 1941. 2. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ο χρόνος υπηρεσίας αυτών που αναφέρονται παραπάνω εφόσον αυτοί: α) Ελαβαν μέρος στον αγώνα κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών και για όσο χρόνο διατέλεσαν στη ζώνη επιχειρήσεων. Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στη ζώνη των επιχειρήσεων βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Γενικού Επιτελείου ή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η διάρκεια του αγώνα κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών ορίζεται από την 1η Απριλίου 1946 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1949, με τη διατήρηση της ισχύος της παρ. 1 του Αρθρου 2 του Ν.Δ. 2704/1953. β) Διατέλεσαν σε αιχμαλωσία από πολεμικές επιχειρήσεις, αν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτοί δεν εκπλήρωσαν το καθήκον τους. γ) Ελαβαν μέρος στο Μακεδονικό ή Βορειοηπειρωτικό αγώνα ή στα Σώματα που αναφέρονται στην περίπτ. ια της παρ. 1 του άρθρου 37. δ) Διατέλεσαν κάτω από τις διαταγές της τότε προσωρινής κυβέρνησης Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα που υπηρέτησαν στο Στρατό Εθνικής Αμυνας. ε) Είχαν μετάσχει στη μάχη της Κρήτης το Μάϊο 1941 ή σε στρατιωτικές μονάδες και υπηρεσίες, που συγκροτήθηκαν στη Μέση Ανατολή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 1944 ή σε αναγνωρισμένες Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες Αντίστασης ως ένοπλα μέλη των ομάδων αυτών κατά τη διάρκεια της κατοχής της χώρας από τον εχθρό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση περιλαμβάνονται και οι τακτικοί δημόσιοι
υπάλληλοι που απολύθηκαν από την υπηρεσία γιατί εντάχθηκαν σε αναγνωρισμένες Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες και επανήλθαν ύστερα στη δημόσια υπηρεσία με λογισμό σαν χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας του χρόνου που διανύθηκε εκτός υπηρεσίας. Γι' αυτούς που υπηρέτησαν στην ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία Ρίμινι και τον Ιερό Λόχο ο χρόνος αυτός λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο για τα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1944 και την 9η Μαίου 1945 αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τον όρο ότι από αυτούς που μετείχαν στον Ιερό Λόχο το ευεργέτημα αυτό απολαμβάνουν μόνο όσοι υπηρέτησαν στη Διοίκηση και τα τμήματά του και μόνο για το χρόνο που καθένα από αυτά έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. στ) Υπηρέτησαν στα Σώματα Ασφαλείας στην Ελλάδα, το πυροσβεστικό και το Λιμενικό Σώμα από 2 Μαίου 1941 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1944. ζ) Διατέλεσαν σε φυλάκιση, αιχμαλωσία ή ομηρία γιατί είχαν συλληφθεί από τις Αρχές Κατοχής κατά την περίοδο 1941 - 1945 για την εθνική τους δράση ή για την ιδιότητά τους ως στρατιωτικοί. Τα αίτια της σύλληψής τους αποδεικνύονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1119/1946 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 Α.Ν. 599/1968. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον κατά το χρόνο της φυλάκισης ή ομηρίας τους είχαν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου και η σύλληψή τους οφειλόταν στην εθνική τους δράση. 3. Ο χρόνος κατά τον οποίο οι έφεδροι από εφέδρους αξιωματικοί διατέλεσαν ένοπλα μέλη αναγνωρισμένων Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων υπολογίζεται επίσης διπλάσιος εφόσον αυτοί μεταγενέστερα κατατάχθηκαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί. Το ίδιο ισχύει και για το χρόνο της παρ. 6 του άρθρου 37. 4. Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται με προσαύξηση σύμφωνα με τα παραπάνω λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε: α) Σε Μονάδες εκστρατείας, σε Μονάδες και Υπηρεσίες και των τριών κλάδων των Ενοπλων Δυνάμεων της Ζώνης Μάχης, σε πολεμικά πλοία, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται σε παροπλισμό, σε υπηρεσίες υπεραπόκεντρων φάρων, όπως αυτοί καθορίζονται από το Ν.Δ. 443/7-5-1966, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης και τις Μονάδες του, σε Αεροδρόμια και τις Διοικήσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες που εδρεύουν σ' αυτά, από την 1η Νοεμβρίου 1949 και μετά, από τους στρατιωτικούς των Ενοπλων Δυνάμεων οι οποίοι απομακρύνονται από αυτές με την ιδιότητα του μονίμου, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δε συμπίπτει με διαθεσιμότητα ή αργία με πρόσκαιρη παύση. β) Σε αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο προτελευταίο εδάφιο αυτής της παραγράφου από την 1η Νοεμβρίου 1949 και μετά από τα εν ενεργεία μόνιμα όργανα των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας πόλεων και πυροσβεστικού. Οι διατάξεις των Ν. Δ/των 142/1974, 179/1974 και 414/1974, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το Ν. 1204/1981, έχουν εφαρμογή και για τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενοπλων Δυνάμεων, εφόσον κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης. γ) Στις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο αυτής της παραγράφου, από την 1 η Νοεμβρίου 1949 και μετά από τα εν ενεργεία μόνιμα όργανα του Λιμενικού Σώματος. Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο. Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις παραπάνω μονάδες και υπηρεσίες, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που κατά τη διάρκειά τους χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια και η υπηρεσία που διανύθηκε σε νοσηλεία βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου. Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.

========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008

Τσουνάμι παραιτήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ένα θέμα που καίει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πριν από μετρικούς μήνες το θέμα που έκαιγε και κυριαρχούσε στα δελτία ειδήσεων ήταν το ασφαλιστικό. Η «καυτή πατάτα» λοιπόν του ασφαλιστικού, από τα «δυναμικά» χέρια της Υπουργού Εργασίας έχει περιέλθει στα «ικανά» χέρια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που την περιεργάζεται για το πώς θα την χειριστεί. Επί τούτου χρησιμοποιώ αυτά τα επίθετα, διότι δεν βρίσκω καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Μεϊμαράκης θέλει να μετρήσει τις αντιδράσεις σε θέματα μεταρρυθμίσεων που αφορούν προσωπικό φροντίζει να τα καλύπτει όμορφα, βγάζοντας τα στη φόρα μαζί με άλλα θέματα της Άμυνας – όπως τα εξοπλιστικά – που γίνονται πρωτοσέλιδα.

Μαθαίνουμε ότι μέχρι το τέλος του 2008 θα έχει κατατεθεί στη βουλή το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό των στρατιωτικών. Μαθαίνουμε ότι σχεδιάζεται η διπλή επετηρίδα, με ότι καλό ή κακό αυτό συνεπάγεται. Ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας έχει δηλώσει στα μέσα επικοινωνίας ότι βούληση του είναι να προχωρήσουν τα ζητήματα που αφορούν την επετηρίδα των αξιωματικών και πρόθεση του είναι η δημιουργία της δεύτερης αυτής επετηρίδας να φτάνει μέχρι το βαθμό του Ταξιάρχου (Αρχιπλοιάρχου για το Ναυτικό), με στόχο τη παραμονή στην υπηρεσία αυτών που επιθυμούν να παραμείνουν.

Έως εδώ πολύ καλά μας τα λέτε… Και τι θα γίνει με αυτούς τους Αξιωματικούς που επιθυμούν να φύγουν; Θα τους σταματήσετε; Όταν μπαίνανε στην ηλικία των 18 χρονών στις παραγωγικές σχολές ξέρανε ότι έχουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν τις Ε.Δ. για 12 χρόνια μετά την ορκωμοσία τους και μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκύκλιο εισαγωγής τους ότι θα πάρουν και σύνταξη. Πριν από ένα μήνα δηλώσατε δημόσια ότι «δεν θα θιγούν αυτά τα δικαιώματα και δεν θα καταργηθεί η δυνατότητα της οικιοθελούς αποστρατείας» και προσθέσατε ότι «το ασφαλιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δεδομένο και δεν αλλάζει». Παράλληλα όμως δηλώσατε ότι «στόχος του υπουργείου είναι να φτάνει η υπηρεσία τα 35 χρόνια!!!, συμπεριλαμβανομένων και των ετών φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές».

Η αναθεώρηση του νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών και το νομοσχέδιο που κυκλοφόρησε τον τελευταίο καιρό, θα ψηφιστεί θα έχει άμεση εφαρμογή και θα προβλέπει μεταξύ άλλων:


α) Για τους Αξιωματικούς από τις Α.Σ.Σ.Υ η μη προαγωγή τους σε Αξιωματικούς ή η επιμήκυνση των χρόνων παραμονής στο βαθμό του Υπολοχαγού, Λοχαγού, Ταγματάρχη και αντίστοιχα, αποσκοπεί σε σημαντική μείωση των μισθών τους, μιας και οι βαθμοί είναι άμεσα εξαρτώμενοι με τις μισθολογικές προαγωγές σύμφωνα με το νόμο 3016/2002.
Εκτός από τους μηνιαίους μισθούς, η κατηγορία αυτή των Αξιωματικών χάνει και σημαντικό μέρος χρημάτων από τα μερίσματα των Μετοχικών και Επικουρικών Ταμείων.
Σε συνδυασμό δε και με την εφαρμογή του νόμου 3029/2002 από 1/1/2008 για τον υπολογισμό της σύνταξης με τον μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας και την απομείωση του συντελεστή σύνταξης από 80% σε 70% είναι φανερή και βεβαία η μείωση των συντάξιμων αποδοχών τους.


β) Για τους Αξιωματικούς από τα Α.Σ.Ε.Ι όσοι παραιτούνται δεν θα παίρνουν ως αποστρατευτικό βαθμό τον επόμενο από αυτόν που κατέχουν, αλλά θα φεύγουν με τον κατεχόμενο βαθμό, που συνεπάγεται απώλεια περί τα 150€ έως 200€ στη σύνταξη.

γ) Για τους Αξιωματικούς προερχόμενους από Υπαξιωματικούς (ΑΣΣΥ), για να γίνει κάποιος Σμήναρχος ή αντίστοιχοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Συγχαρητήρια, κύριοι Αρχηγοί των Γενικών επιτελείων Στρατού ,Ναυτικού και Αεροπορίας, για την απόφαση σας ,όμως δεν είδαμε στο προσχέδιο νόμου κάτι ανάλογο και για σας που πρόκειται να γίνεται αρχηγοί , δηλαδή να είστε απόφοιτοι Πανεπιστημίου , η κάτοχοι μεταπτυχιακών, διδακτορικών ,ξένων γλωσσών ,και άλλων συναφών κριτηρίων προκειμένου να γίνεται Αρχηγοί. Το μόνο προσόν σας είναι η κομματική σας ταυτότητα.

Ξεχάσατε σε μια νύχτα τι λέγατε για τους Υπαξιωματικούς και ΤΟΥΣ προερχόμενους από αυτούς Αξιωματικούς όταν ήσασταν Μοίραρχοι, Υποδιοικητές ,Διοικητές. Τότε ήταν άξιοι, ικανοί και σήμερα χρειάζονται πτυχίου ΑΕΙ, προκειμένου να γίνουν Σμήναρχοι και αντίστοιχοι. Και με δεδομένο ότι σήμερα το επίπεδο των μαθητών που εισέρχονται στα ΑΣΣΥ, είναι σε πολλές περιπτώσεις ανώτερο και από αυτό των μαθητών των ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ..

Αντί να φροντίσετε ,να προβλέψετε, με το υπό ψήφιση νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών, να θεσμοθετήσετε κριτήρια τέτοια με τα οποία μετά την αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές θα δίνονται κίνητρα (όπως μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, σχολεία επιμόρφωσης εντός των ενόπλων δυνάμεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό σε συνεργασία με στρατούς προηγμένων χωρών, ΗΠΑ, ΑΓΓΛΙΑ , ΓΑΛΛΙΑ ΚΛΠ) στους Υπαξιωματικούς τα οποία θα αφορούν την εξέλιξη τους, βάζετε μόνο την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, ΧΩΡΙΣ να έχετε εξετάσει αν υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε Υπαξιωματικός να φοιτήσει σε πανεπιστήμιο της περιοχής που υπηρετεί, διότι αφενός σε πολλές περιοχές δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα και αφετέρου η συχνότητα των μεταθέσεων καθώς και των αδειών για συμμετοχή στις διάφορες εργασίες των Πανεπιστημίων (πχ εργαστήρια ) καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την παρακολούθηση και απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ.

Γνωρίζετε ότι με αυτή την «απορρύθμιση» που ετοιμάζετε έχετε σαν μοναδικό σκοπό την υποβάθμιση των ΑΣΣΥ.

Επίσης, εντονότατες είναι και οι φήμες ότι το προαναφερόμενο νομοσχέδιο θα καταργεί κάποια (?) από τα επιπλέον χρόνια υπηρεσίας που είχαν θεσπιστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Τότε γιατί παραιτούνται οι Αξιωματικοί των Ενόπλων μας Δυνάμεων; Τι φοβούνται; Μήπως έχετε χάσει την αξιοπιστία σας, όπως σχεδόν όλος ο πολιτικός κόσμος και δεν σας πιστεύουν πια, διότι άλλα υπόσχεστε και άλλα πράττετε; (Το συγκεκριμένο θέμα έχει καταγραφεί πολλάκις σε δημοσκοπήσεις και αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο τους αξιωματικούς).

Γιατί κύριε Μεϊμαράκη, μέσα στο 2007 υπήρξαν 1.700 στρατιωτικοί – ανάμεσα τους οι πιο πολλοί, 45άρηδες – που παραιτήθηκαν, επιστρέφοντας στην πολιτική ζωή (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 16 Απριλίου 2008).

Συγκεκριμένα πέρυσι στη Πολεμική Αεροπορία οι παραιτήσεις ανήλθαν στις 750,όταν ο μέσος όρος ήταν 200-250,αυξάνοντας κατά 300% τον αριθμό των παραιτήσεων σε σχέση με το 2006; Γιατί μέσα στο Μάιο του 2008 έχουν παραιτηθεί πάνω 400 Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, ενώ κατά δεκάδες πέφτουν και οι παραιτήσεις στο Ναυτικό και την Αεροπορία; (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 24/5/0 8) , και τις οποίες με εντολές άνωθεν παρακρατείτε στα συρτάρια των επιτελείων και αργοπορείτε στην αποδοχή τους, διότι θέλετε να τους εντάξετε στις νέες «απορρυθμίσεις» του νέου ασφαλιστικού που σχεδιάζετε;


Μήπως δεν φταίει μόνο το επερχόμενο ασφαλιστικό η και ο νόμος περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά φταίνε και άλλα πράγματα;

  • Μήπως φταίει το γεγονός ότι ένα Στέλεχος των Ε.Δ. που έχει βγάλει ανώτατη/ανώτερη σχολή έχει μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό και έχει φτάσει σε μια ηλικία (π.χ. 45 ετών) έχοντας δουλέψει σε αντίξοες συνθήκες (βάρδιες, πολύμηνα ταξίδια, αποστολές και επιχειρήσεις στο εξωτερικό, ασκήσεις στην παραμεθόριο, readiness, κλπ.) επί 27 συναπτά έτη, δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην οικογένεια του μια αξιοπρεπή διαβίωση;
  • Μήπως φταίει το γεγονός ότι η κοινωνική υπόσταση του ¨Έλληνα Στρατιωτικού έχει υποβαθμιστεί στην Ελλάδα, από τις πρακτικές που ακολουθούσε όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας μετά την μεταπολίτευση;
  • Μήπως φταίει το γεγονός ότι ενώ τυπικά ανήκουμε στην Ενωμένη Ευρώπη, ουσιαστικά οι Έλληνες Στρατιωτικοί αμείβονται με μισθούς Βορείου Αφρικής; (Συγκεκριμένα, ένας Στρατιωτικός στην Γερμανία, στην Γαλλία, ή στην Αγγλία λαμβάνει μισθό τρεις και τέσσερεις φορές παραπάνω από έναν Στρατιωτικό στην Ελλάδα).
  • Μήπως φταίει το γεγονός ότι η αναξιοκρατία – η μερική έστω αναξιοκρατία – που επικρατεί σήμερα στο στράτευμα, φτάνει στο σημείο όπου τα Στελέχη τοποθετούνται στο εσωτερικό/εξωτερικό μετά από «σημειώματα» των Υπουργών και των «Υφυπουργών»;
  • Μήπως φταίει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μέσα στο στράτευμα μία φάμπρικα «Διαγραφής Δυσμενών Στοιχείων», με αποτέλεσμα όλοι «κουτσοί, στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα» να γίνονται «κατ’ εκλογήν» και να φτάνουν μέχρι και Ανώτατοι;

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι ρητορικές και καλό θα είναι οι απαντήσεις να δοθούν από την ίδια την ηγεσία του στρατεύματος.

Ένα θέμα που καίει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και διόλου τις ηγεσίες (Πολιτική και Στρατιωτική)


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Βόμβα το Ασφαλιστικό για τους ένστολους


«E» 13/6
mail to Εκτυπώστε το Αρθρο Μεγαλύτερα Γράμματα Μικρότερα Γράμματα

ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πλήγμα στις τσέπες των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, μια κατηγορίας εργαζομένων με ατομικά και όχι συλλογικά δικαιώματα, αποτελούν οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Βόμβα το Ασφαλιστικό για τους ένστολους

Ενδεικτικές είναι οι χιλιάδες παραιτήσεις, καθώς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σπεύδουν να εγκαταλείψουν... το πλοίο πριν βυθιστεί ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός.

Πότε θεμελιώνουν οι στρατιωτικοί δικαίωμα συνταξιοδότησης; Τι θα συμβεί με τις ενοποιήσεις των Ταμείων; Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος υποβολής παραίτησης ώστε να μην έχουν απώλειες στο εισόδημα;

Τα ερωτήματα αυτά και άλλα εξειδικευμένα έθεσε το «Εθνος» στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος δίνει σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα, αποκαλύπτει πώς περικόπτονται οι συντάξεις και πώς θίγονται εργασιακά κεκτημένα των γυναικών στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, μέσω κυβερνητικών δεσμεύσεων στην Ευρώπη.

Σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε πρόσφατα το νεο-ιδρυθέν σωματείο των στρατιωτικών καλέσατε τους στρατιωτικούς να παραιτηθούν, γιατί μια μεγάλη εργασιακή αγορά τους περιμένει. Αν ήσασταν στρατιωτικός με 24-25 χρόνια υπηρεσίας και γνωρίζοντας τι ισχύει σήμερα τι θα κάνατε;

Ηταν ένας ειρωνικός υπαινιγμός για όσους τον τελευταίο καιρό, κυρίως παράγοντες της κυβέρνησης, προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για «σκληρές» αλλαγές στα όρια ηλικίας των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σωμάτων Ασφαλείας. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι οι απόστρατοι των Σωμάτων αυτών συνταξιοδοτούνται πρόωρα και διεκδικούν δεύτερη θέση εργασίας, στον ιδιωτικό κυρίως τομέα, στερώντας έτσι θέσεις εργασίας από τους νέους. Ομως, όλοι γνωρίζουμε ότι τα όρια ηλικίας που ισχύουν μέχρι σήμερα στον στρατό, όπως επίσης στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικοί, Λιμενικοί, Πυροσβέστες), είναι συνάρτηση τόσο των ειδικών συνθηκών εργασίας τους όσο και διακριτών νομοθετικών ρυθμίσεων, που πάντως δεν θεσπίστηκαν από τους ίδιους τους εργαζομένους, αλλά από τις κυβερνήσεις.

Για τη λήψη της σωστής συνταξιοδοτικής απόφασης συνιστώ ψυχραιμία και ενημέρωση. Και, προ πάντων, αναμονή εν όψει της επικείμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Για κάθε ασφαλισμένο η απόφαση για συνταξιοδότηση πρέπει να είναι απόρροια καλής γνώσης της συνολικής ασφαλιστικής του εικόνας, σωστής ενημέρωσης και προ πάντων ψύχραιμης εκτίμησης, αφού η απόφαση αυτή είναι απόφαση ζωής.

Θεμελιώνουν οι στρατιωτικοί δικαίωμα συνταξιοδότησης με άμεση παραίτηση στα 24 χρόνια και έξι μήνες ή πρέπει να έχουν συμπληρωμένα τα 25 χρόνια;

Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτούνται 25 έτη υπηρεσίας συμπληρωμένα.

Σε πόσο χρονικό διάστημα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης αποστρατείας υποχρεούται η υπηρεσία να δώσει την έγκριση;

Δεν υπάρχει σήμερα σχετική νομοθετική πρόβλεψη γι αυτό το ζήτημα. Εκτός και αν, με τον νέο νόμο, προβλεφθεί αναδρομικότητα, κάτι που προσωπικά αποκλείω.

Εάν υπάρχει η έγκριση της υπηρεσίας για αποστρατεία μέσα στο 2008 ό,τι και να ψηφιστεί με εφαρμογή από 1-1-2009 θα ισχύουν τα νέα μέτρα ή τα παλιά;

Θα ισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Ποια είναι η αναλογία των εισφορών που πληρώνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τη σύνταξη που λαμβάνουν; Σε ποιο ποσοστό του μισθού τους αντιστοιχεί;

Μέχρι και τον Δεκέμβριο 2007 ίσχυε το 80% του τελευταίου μισθού. Από την 1-1-2008 και οι συντάξεις των στρατιωτικών, όπως και οι συντάξεις των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τις ΔΕΚΟ και τους ΟΤΑ, έχουν υπαχθεί σε μηχανισμό διπλής μείωσης (από 1-1-2008 έως 31-12-2012), αφού η σύνταξη από 1-1-2013 θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας ή τους τελευταίους 60 μισθούς και το ποσοστό αναπλήρωσης από 1-1-2008 μέχρι την 31-12-2016 θα μειώνεται κατά 1% για κάθε χρόνο. Αυτό θα έχει ως συνέπεια όποιος αποχωρήσει το 2008 θα πάρει το 79% της σύνταξης, όποιος αποχωρήσει το 2013 θα πάρει το 74% της τελευταίας πενταετίας, ενώ όποιος αποχωρήσει την 1-1-2017 θα λάβει το 70% της τελευταίας πενταετίας. Αυτό θα ισχύσει βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ψηφιστεί εν τω μεταξύ άλλος νόμος που θα προβλέπει αλλαγή του υπολογισμού της σύνταξης, με βάση δηλαδή περισσότερα χρόνια του εργασιακού βίου (π.χ. τον μισό ή ολόκληρο τον εργασιακό βίο).

Τι θα συμβεί με την ενοποίηση των Ταμείων και πόσο θα μειωθεί το μέρισμα;

Δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Το βέβαιο είναι ότι οι ενοποιήσεις κύριας και επικουρικής ασφάλισης θα φέρουν στο μέλλον αλλαγές στις συντάξεις, ενδεχομένως και μειώσεις.

Ο στρατιωτικός κατατάσσεται στην παραγωγική σχολή στην ηλικία των 18 ετών. Μετά 35 χρόνια υπηρεσίας είναι πενήντα τριών ετών. Εάν ισχύσει το όριο ηλικίας των 55, 57, 58 ή και 60 τι θα συμβεί;

Και αυτό είναι υπόθεση της νέας κυβερνητικής παρέμβασης στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των στρατιωτικών. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε για να σχολιάσουμε.

Τι συμβαίνει με τα πλασματικά χρόνια (χρόνια εκστρατείας); Προστίθενται στα πραγματικά χρόνια μετά το 2013 για τον υπολογισμό του μερίσματος με την εφαρμογή του πλαφόν 20% στην 35ετή επικουρική ασφάλιση;

Αναμένουμε τη νέα ασφαλιστική ρύθμιση, διότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Τι ισχύει για τα διπλά χρόνια των ειδικών κατηγοριών Ιπταμένων, Υποβρυχίων, Ειδικών Δυνάμεων κ.λπ.

Ανά κατηγορία και προϋποθέσεις προβλέπεται προσαύξηση των ετών ασφάλισης, η οποία συντελεί (και ορθώς) στην αύξηση και του ποσοστού σύνταξης.

Πόσους μήνες πρέπει να έχει υπηρετήσει κάποιος στο έτος που θα υποβάλει παραίτηση, έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, ώστε να θεωρηθεί ο χρόνος συντάξιμος;

Πρέπει να έχει συμπληρώσει 6 μήνες και 1 ημέρα τουλάχιστον.

Διαπιστώνετε ότι οι στρατιωτικοί πλήττονται βάναυσα σε σχέση με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς να μπορεί κανείς να κάνει κάτι από μέρος τους. Τι μέτρα θα πρέπει να υιοθετήσει η κυβέρνηση ώστε να περιοριστούν οι απώλειες του μισθού των στρατιωτικών, μιας κατηγορίας εργαζομένων η οποία εργάζεται υπερωριακά χωρίς αμοιβή για τις υπηρεσίες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες;

Η εργασία των Ελλήνων στρατιωτικών που παρέχεται υπό σκληρές πράγματι συνθήκες, όπως και η εργασία των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, ούτε αμείβεται ούτε συνταξιοδοτείται επαρκώς. Βεβαίως, σε ένα σύστημα χαμηλών συντάξεων και μισθών, όπως είναι το ελληνικό, συνέπεια νεοφιλελεύθερων αντεργατικών και αντι-ασφαλιστικών μέτρων, δεν θα μπορούσαν τα πράγματα να ήσαν και πολύ καλύτερα. Επιβάλλεται, όμως, σ' αυτή την ειδική επαγγελματική κατηγορία, με ειδικούς κοινωνικούς και εθνικούς σκοπούς, να υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον από τις κυβερνήσεις τόσο για τη μισθολογική και συνταξιοδοτική τους αναβάθμιση, όσο και για τη θέσπιση κανόνων και αρχών για αξιοπρεπή εργασία, εξέλιξη και διαβίωση.

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μέσα στον χρόνο οι ανατροπές στα όρια ηλικίας

Ποια εργασιακά δικαιώματα των γυναικών που υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείς θίγονται και ποιες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει δεσμευτεί η χώρα μας να εφαρμόσει με γραπτή δήλωση της υπουργού Εξωτερικών, διασαφηνίζει με τις απαντήσεις του ο κ. Μητρόπουλος. Ο καθηγητής αποκαλύπτει πώς μέσα στον χρόνο θα γίνει η εξομοίωση των ορίων ηλικίας ανδρών - γυναικών, για την οποία επίσημα η χώρα μας έχει δεσμευτεί στην Ευρώπη.

Τι θα ισχύσει για τις γυναίκες/μητέρες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων; Θίγονται τα δικαιώματα που ίσχυαν μέχρι σήμερα για πρόωρη συνταξιοδότηση υπό προϋποθέσεις;

Φοβούμαι ότι παρόμοιες διατάξεις με εκείνες του ν. 3655/2008 που ψηφίστηκαν πριν από λίγους μήνες για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ, τα Ταμεία των Επιστημόνων, Ελευθεροεπαγγελματιών και άλλες, θα ισχύσουν και για τις γυναίκες (άγαμες και μη, μητέρες και μη), που υπηρετούν στον Στρατό, στα Σώματα Ασφαλείας και στο Δημόσιο. Εχει προετοιμαστεί προς τούτο και η κοινή γνώμη, καθώς και για τα ηλικιακά όρια, που ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των γυναικών των συγκεκριμένων κλάδων. Πρέπει να αναμένουμε πάντως με ψυχραιμία τις νέες ρυθμίσεις επ αυτού.

Υπάρχει κάποια δέσμευση από την υπουργό Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ενωση σχετική με τις γυναίκες του δημόσιου τομέα και των Ενόπλων Δυνάμεων;

Πράγματι, η κυβέρνηση έχει παραπεμφθεί για παράβαση του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ύστερα από καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα αποφασίσει σχετικά. Η αναφορά-καταγγελία κατά της χώρας μας αναφέρεται στις γυναίκες πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους που διορίστηκαν στο στράτευμα, στα Σώματα Ασφαλείας και στο Δημόσιο τη χρονική περίοδο 1983-1992. Σε αυτές θα αναφέρεται και η πιθανή καταδικαστική απόφαση σε βάρος της χώρας μας. Πρέπει όμως να αναμένουμε με ψυχραιμία τη σχετική απόφαση.

Επίσης, η χώρα μας με επίσημο έγγραφο της κυρίας υπουργού των Εξωτερικών, από 22 Σεπτεμβρίου 2006 ήδη, έχει αναλάβει υποχρέωση να ενσωματώσει στο Εσωτερικό μας Δίκαιο -και βεβαίως να εφαρμόσει- μέχρι τα μέσα του 2008, ή σε περίπτωση που λάβει έναν (1) χρόνο παράταση, όπως δικαιούται, μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2009, την εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών σε όλους τους παραπάνω κλάδους. Συνεπώς, αναφορικά με το ερώτημά σας, η κυβέρνηση έχει δύο βασικές δικαιολογίες-προσχήματα για να προβεί σε άμεση κατάργηση των διακριτών ηλικιακών ορίων που ισχύουν ακόμη (για μένα προσωπικώς, καλώς ισχύουν) για τις γυναίκες που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, στον Στρατό και το Δημόσιο και μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΤΟΥ 20%
Μεγάλη η μείωση των επικουρικών συντάξεων μετά την 1-1-2013

Το πότε και το πόσο είναι το ψαλίδι στις συντάξεις είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα των στρατιωτικών, στο οποίο απαντά ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Πόσο δηλαδή περικόπτονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τι αναμένεται στο προσεχές άμεσο μέλλον.

Τι σημαίνει το πλαφόν 20% στις επικουρικές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τον «νόμο Πετραλιά»; Πότε θα ισχύσει και πώς επηρεάζει αυτούς που έχουν φύγει πριν από την εφαρμογή του μέτρου. Θα μειωθούν οι συντάξεις τους;

Οπως γνωρίζετε, στον πρόσφατο Ν. 3655/2008 (νόμος Πετραλιά) ορίζεται ότι, μετά την 1-1-2013, όλες οι επικουρικές συντάξεις (συνεπώς και αυτές των στρατιωτικών, των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων) θα μειωθούν, με οκτώ (8) ισόποσες δόσεις, στο 20% των συνταξίμων αποδοχών. Αυτό το ποσοστό (20%) θα λάβουν μόνο όσοι έχουν 35 χρόνια επικουρικής ασφάλισης. Οι λοιποί ασφαλισμένοι, με λιγότερα χρόνια επικουρικής ασφάλισης, θα λάβουν επικουρικές συντάξεις πολύ χαμηλότερες του 20%. Συνεπώς, όλοι οι ασφαλισμένοι της πατρίδας μας, όπου κι αν υπηρετούν, όποιον κι αν έχουν εργοδότη, όποια εργασιακή σχέση κι αν έχουν, όσα χρόνια κι αν υπηρετούν, θα υποστούν μεγάλη μείωση των επικουρικών τους συντάξεων μετά την 1-1-2013. Συνδυαστικά με τη μεγάλη μείωση των κύριων συντάξεων, σύμφωνα με όσα εξηγήσαμε αμέσως παραπάνω (Ν. 3029/2002), το ποσό της γενικής σύνταξης για τους στρατιωτικούς, όπως και για όλους τους συνταξιούχους των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου, θα μειωθεί δραστικά.

Μέχρι πότε θα ισχύει ο υπολογισμός της σύνταξης κάποιου με το άθροισμα του ποσού που θα πρέπει να λάβει μέχρι 31-12-2007 και με την εφαρμογή του νόμου 3029/2002 του ποσού που θα λάβει μετά τη 1-1-2008;

Από την 1-1-2008 μέχρι 31-12-2012 θα ισχύει ο μεικτός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και για τους στρατιωτικούς, όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Από 1-1-2013 η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας και με δραστική μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης, ώστε το 2013 (έκτη χρονιά εφαρμογής του νόμου Ρέππα 3029/2002) το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή το ποσοστό της σύνταξης επί του μισθού, να έχει μειωθεί κατά έξι (6) ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες.

ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΗ========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].