Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές συναδέλφισσες – Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας γνωρίζεται ότι:

α. Την 23-5-2008 ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Γαληνός Μπρης, κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (τμήμα πολιτικών ενδίκων μέσων) έφεση κατά της υπ΄ αριθμ. 1575/2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό και αναγνωρίστηκε σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» - ΣΥΣΜΕΔ.

β. Την 29-5-2008, ο ίδιος ως άνω εισαγγελέας, κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας) αίτηση κατά του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ζητώντας την αναστολή εκτελέσεως της παραπάνω υπ΄ αριθμ. 1575/2008 αποφάσεως, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εφέσεώς του, η συζήτηση της οποίας (αιτήσεως) προσδιορίστηκε ενώπιον τού αυτού δικαστηρίου κατά τη συνεδρίασή του της 23-6-2008 και ώρα 10.00΄ (Α/Α κατάθεσης δικασίμου 8, κτίριο 13, αίθουσα 101).

γ. Την 4-6-2008, ο προαναφερθείς εισαγγελέας, ζήτησε και έλαβε (την 6-6-2008) από την πρόεδρο υπηρεσίας [της αυτής ημερομηνίας (4-6-2008)] του Πρωτοδικείου Αθηνών, προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται προσωρινά, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, η ισχύς της προαναφερθείσης 1575/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι και υπό τον όρο συζήτησης της ως άνω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων..

Κατόπιν των παραπάνω, για δική σας κρίση, ανακοινώνεται ότι:

α. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», μέχρι την έκδοση τής, επί της παραπάνω ασκηθείσας εφέσεως, απόφασης.

β. Η προγραμματισθείσα, στο πνευματικό κέντρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», του δήμου Χολαργού (δημαρχείο Χολαργού – οδός Περικλέους, αριθμ. 55), με κύριο ομιλητή τον καθηγητή εργατικού δικαίου κ. Μητρόπουλο Αλέξη, για την 8-6-2008 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄, εκδήλωση ανοικτού διαλόγου με θέμα «Ασφαλιστικό ζήτημα για τους ένστολους των ΕΔ και των ΣΑ. Κεκτημένα και εχέγγυα δίκαιης ανταπόδοσης εισφορών», αναβάλλεται.


======================================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: