Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008

Συντάξεις Στρατιωτικών

Κεντρική σελίδα
Πολιτική Ηγεσία
Γραφείο Τύπου
Οργανόγραμμα
Προϋπολογισμός
Δημόσιο Χρέος
Δημόσιες Δαπάνες
SDDS
Εκδόσεις
Μισθολόγιο
Συντάξεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

Τελευταία τροποποίηση: 10/10/07

Συντάξεις

bullet
Συνταξιοδότηση
bullet
Επιδόματα
bullet
Δικαιολογητικά
bullet
Σύνταξη Ανικανότητας
bullet
Έντυπα
bullet
Δελτίο Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης
bullet

Υπολογισμός Σύνταξης

bullet

Κώδικες Συντάξεων

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων απ΄ αυτό υπηρεσιών και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, έχει συμπεριλάβει στις ιστοσελίδες του αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την συνταξιοδοτική νομοθεσία καθώς και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα συνταξιοδοτικής φύσεως που απασχολούν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Κεντρική σελίδα | Πολιτική Ηγεσία | Γραφείο Τύπου | Οργανόγραμμα | Προϋπολογισμός | Δημόσιο Χρέος | Δημόσιες Δαπάνες | SDDS | Εκδόσεις | Μισθολόγιο | Συντάξεις | Σύνδεσμοι |


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: