Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

EΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Λίστα Διασυνδέσεων
EΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - [975]
 • CANADIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - [1047]
 • COMMISSION NATIONALE FRANCAISE DES DROITS DE L'HOMME - [1383]
 • DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS - [1042]
 • GERMAN INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS - [1091]
 • IRISH HUMAN RIGHTS COMMISSION - [1097]
 • NATIONAL ΗUMAN RIGHTS INSTITUTIONS NETWORK - [1057]
 • NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF KOREA - [1002]
 • NORTHERN IRELAND HUMAN RIGHTS COMMISSION - [989]
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ/ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION - [959]
 • AMNESTY - EU - [1163]
 • AMNESTY INTERNATIONAL - [1003]
 • ARTICLE 19 - [1003]
 • ASSOCIATION FOR THE PREVENTION OF TORTURE - [1054]
 • DECEMBER 18 NET (ON MIGRANTS' RIGHTS) - [1018]
 • ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTER - [949]
 • EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES - [1024]
 • EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTER - [962]
 • HUMAN RIGHTS WATCH - [1041]
 • INDEX ON CENSORSHIP - [953]
 • INT'L LESBIAN AND GAY ASSOCIATION - [955]
 • INTERIGHTS, UK - [952]
 • INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES - [952]
 • INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS - [984]
 • INTERNATIONAL HELSINKI FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS - [1012]
 • JUSTICE, UK - [1049]
 • LAWYERS COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS - [1042]
 • LIBERTY, UK - [921]
 • MINORITY RIGHTS GROUP - [951]
 • PRIVACY INTERNATIONAL - [971]
 • RUNNYMEDE TRUST - [981]
 • STATEWATCH - [1645]
 • WORLD ORGANISATION AGAINST TORTURE - [990]
 • ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • DISABLED.GR - [1401]
 • ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - [2409]
 • ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ - [239]
 • ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ - [1325]
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ - [1654]
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - [1425]
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - [1785]
 • EΛΛΗΝΙΚΕΣ/ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 • AΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - [1702]
 • COMMISSION FOR RACIAL EQUALITY, UK - [1097]
 • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - [1743]
 • ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ - [1375]
 • ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 • COUNCIL OF EUROPE - [1238]
 • COUNCIL OF EUROPE - FIGHT AGAINST TERRORISM - [1139]
 • EU DG EMPLOYMENT & SOCIAL AFFAIRS - [987]
 • EU DG JUSTICE AND HOME AFFAIRS - [1132]
 • EU EXTERNAL RELATIONS - HUMAN RIGHTS & DEMOCRATISATION - [1014]
 • EU PARLIAMENT - COMMITTEE ON CITIZENS' FREEDOMS & RIGHTS, JHA - [1008]
 • EU PARLIAMENT - FUNDAMENTAL RIGHTS - [951]
 • EU POSITIONS AFTER 11/09/2001 - [939]
 • EU- THE EUROPEAN CONVENTION (CONSTITUTION) - [968]
 • EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE - [984]
 • INT'L CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA - [920]
 • INT'L CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA - [920]
 • INTERNATIONAL CRIMINAL COURT - [1052]
 • INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION - [924]
 • INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION - [1036]
 • ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE - [928]
 • ORGANIZATION OF AMERICAN STATES - [924]
 • UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS - [1096]
 • UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - [1073]
 • UNAIDS - [930]
 • UNRIC-UNITED NATIONS REGIONAL INFORMATION CENTRE FOR WESTERN EUROPE - [218]
 • ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 • ABO AKADEMI HUMAN RIGHTS INSTITUTE - [934]
 • AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW - [957]
 • AMERICAN UNIVERSITY CENTER FOR HUMAN RIGHTS - [983]
 • BAYEFSKY.COM - [926]
 • BOLTZMANN INSTITUT fuer MENSCHENRECHTE, WIEN - [1173]
 • BRITISH INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS - [960]
 • CENTRE DE RECHERCHES SUR LES DROITS DE L'HOMME - [975]
 • CENTRE ON HOUSING RIGHTS AND EVICTIONS - [890]
 • COLUMBIA UNIVERSITY - CENTER FOR HUMAN & CONST'L RIGHTS - [957]
 • ESSEX UNIVERSITY HUMAN RIGHTS CENTRE - [974]
 • EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA - [1074]
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - [1382]
 • HARVARD HUMAN RIGHTS PROGRAM - [1131]
 • INSTITUT INT'L DES DROITS DE L'HOMME - [976]
 • INTER-AMERICAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS - [1009]
 • INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION & STATE SOVEREIGNTY - [1052]
 • KENT UNIVERSITY - HR SOURCES - [932]
 • MICHIGAN UNIVERSITY REFUGEE CASE LAW - [1041]
 • MIGRATION POLICY GROUP - [931]
 • NETHERLANDS INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS (SIM) - [1088]
 • NOTTINGHAM UNIVERSITY HUMAN RIGHTS LAW CENTRE - [945]
 • OXFORD UNIVERSITY REFUGEE STUDIES CENTRE - [1051]
 • RAOUL WALLENBERG INSTITUTE - [942]
 • TORONTO UNIVERSITY - WOMEN'S RIGHTS - [943]
 • UNIVERSITAET POTSDAM - MENSCHENRECHTSZENTRUM - [1208]
 • UNIVERSITY OF MINNESOTA HUMAN RIGHTS LIBRARY - [930]
 • URBAN MORGAN INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS - [949]
 • YALE - THE NUREMBERG WAR TRIALS DATA BASE - [947]
 • ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 • Κοπή πίτας ΕΕΔΑ 2006 - [1367]

 • ======================================================================
  "O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

  Δεν υπάρχουν σχόλια: