Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ ΤΩΝ ΕΔ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόσφατα διέρρευσε προσχέδιο που έχει σκοπό την αναθεώρηση του Ν. 2439/96.

Τα πρώτα μηνύματα για την ύπαρξή του μας ήρθαν (16-5-08) από την περιφέρεια! Το κέντρο περιέργως τα αγνοούσε ή αποσιωπούσε!

Ακολούθησε καθημερινή – και συνεχίζει – έντονη γραπτή ή και προφορική ενημέρωση-διαμαρτυρία από ε.ε. συναδέλφους από πολλές μονάδες της ΠΑ, ζητώντας να μάθουν αν αληθεύει το γεγονός, τι κάνει ο Σύλλογος, ποίοι είναι οι συντάκτες του, αν συμμετείχε και η ΠΑ, τι λέγεται, ποιες είναι οι θέσεις της ΠΑ, τι ενέργειες προτίθεται να κάνει ο Σύλλογος κ.λ.π,.

Από την πρώτη στιγμή (16-5-08) που έφτασε στα χέρια μας το προσχέδιο, συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή-ομάδα εργασίας προκειμένου να μελετήσει το προσχέδιο και να καταθέσει μέχρι την 23-5-08 σχετικό πρακτικό.

Ο Σύλλογος ξεκίνησε διαδικασία άμεσης ενημέρωσης της ηγεσίας της ΠΑ, με πρώτον τον κ. Α/ΓΕΑ (20-5-08).

Στις 22-5-08 και σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων και Συνδέσμων των ΑΣΣΥ των ΕΔ ετέθη το θέμα και αποφασίστηκε η μελέτη του, προκειμένου το Συντονιστικό να προβεί σε σχετικές ενέργειες.

Συντάχθηκε και υποβλήθηκε έντονη επιστολή (22-5-08), προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, την οποία κοινοποιούσαμε για λόγους ενημέρωσης στους δυο ΥΦΕΘΑ, καθώς και στον Α/ΓΕΕΘΑ, στον Α/ΓΕΑ, στην ΕΑΑΑ και στους ομόλογους Συλλόγους και Συνδέσμους των ΕΔ, για ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών.

Στάλθηκε επιστολή-πρόσκληση (23-5-08) σε όλους τους εν ζωή διατελέσαντες Α/ΓΕΑ, προκειμένου να τους ενημερώσουμε επί του συγκεκριμένου προσχεδίου και να αντλήσουμε τις όποιες απόψεις-συμβουλές των.

Την 29-5-08 έγινε ανάλυση του πρακτικού Επιτροπής και συγκροτήθηκε Σχέδιο Δράσης του Συλλόγου, που αποτελείται – μέχρι αυτής της στιγμής – από 12 σημεία, τα και οποία τέθηκαν σε άμεση εφαρμογή.

Συντάχθηκαν και στάλθηκαν (30-5-08) επιστολές προς την Πολιτική Ηγεσία όλων των κομμάτων της Βουλής, από τα οποία ζητούμε να μας δεχτούν, το συντομότερο, για ενημέρωση και εκδήλωση των αναγκαίων ενεργειών στήριξης. Πέραν τούτων, έχει γίνει και επιλογή βουλευτών, οι οποίοι συνήθως ασχολούνται με την προβολή στρατιωτικών θεμάτων, προκειμένου να τους κάνουμε προσωπική ενημέρωση.

Ήδη την 2-6-08 έγινε η συνάντηση με τέσσερις από τους διατελέσαντες Α/ΓΕΑ, τους Πτεράρχους ε.α. κ.κ. Αλ. Παπανικολάου, Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Λυτζεράκο και Π. Παπανικολάου. Οι υπόλοιποι δεν προσήλθαν για λόγους ηλικίας, υγείας ή και προγραμματισμένων υποχρεώσεων. Κάποιοι που μας ζήτησαν συνοπτική ενημέρωση, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις αυτές. Από την ενημέρωση που έγινε στους προσελθόντες τ. Α/ΓΕΑ, διαπιστώσαμε ότι προβληματίστηκαν αρκετά, δεδομένου ότι με το προσχέδιο αυτό, δεν επέρχονται απλώς κάποιες διορθώσεις σε διαπιστωμένες ατέλειες του ισχύοντος Ν. 2439/96, αλλά ανατρέπεται στο σύνολό του, σχεδόν, το πλαίσιο τούτου, με ό,τι τούτο ο καθένας μπορεί να υποθέσει από τις ακραίες αυτές αλλαγές. Εξέφρασαν τον προβληματισμό τους, αλλά και επεσήμαναν τις θετικές τους απόψεις για τη ΣΤΥΑ και την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για την προσφορά της στην ΠΑ, κατά τη διαχρονική της πορεία. Ανέφεραν, μάλιστα και συναφείς εξειδικευμένες, όμως, για τη ΣΤΥΑ περιπτώσεις προσπαθειών υποβάθμισής της, κατά τις οποίες έλαβαν ανάλογες θέσεις, οι οποίες απέτρεψαν τους σχεδιασμούς που στρέφονταν κατά των αποφοίτων της ή και κατά της Σχολής. Μας τόνισαν, επίσης, ότι κατανοούν και συμμερίζονται την αγωνία μας. Τούτο μας ικανοποίησε και θα το μεταφέρουμε, όπου τούτο θα κρίνεται σκόπιμο.

Συντάχθηκαν και στάλθηκαν επιστολές και ενημερωτικά σημειώματα (4-6-08) επί των κυρίων σημείων του προσχεδίου, σε όλους τους περιφερειακούς εκπροσώπους μας, από τους οποίους ζητούμε να δραστηριοποιηθούν για ενημέρωση των τοπικών βουλευτών και παραγόντων, που μπορούν να παρέμβουν. Ανάλογη επιστολή-παράκληση έχει διαβιβαστεί (4-6-08) και στους προέδρους των Παραρτημάτων ΕΑΑΑ, για κάθε βοήθεια επί τούτου.

Την 5-6-08 τριμελής ομάδα του ΔΣ επισκέφθηκε το Διοικητή της ΔΑΥ Υπτχο (Ι) Κοσμά Βούρη, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της νέας ηγεσίας - με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του - αλλά και εν δυνάμει μέλους του ΑΑΣ. Κατά σύμπτωση, ο κ. Βούρης είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής σύνταξης του υπόψη προσχεδίου. Μιας επιτροπής ΜΟΝΟ από ανώτατους αξιωματικούς. Οι κύριοι στρατηγοί, ¨με στοργή και αλληλεγγύη¨, σκέφτηκαν και αποφάσισαν για τους υπαξιωματικούς, χωρίς αυτούς. Και μάλιστα για τη ΣΤΥΑ, η οποία μπορεί να έχει φανατικούς φίλους και υπερασπιστές των δικαίων τους - από τη φύση της εργασίας των - αλλά έχει και κάποιους που με κάθε τρόπο σχεδιάζουν νυχθημερόν ¨για το καλό τους¨! Με ¨αγάπη¨ και όχι συμπάθεια. Θεωρούν εαυτούς ανήκοντες στην μεταφυσική εποχή. Μπορεί, βέβαια, να μην έχουν ευοδωθεί μέχρι σήμερα οι σχεδιάσεις τους, όμως αναζητούν συνεχώς την ευκαιρία. Πολλοί λένε ότι τη βρήκαν, μέσα από το νέο εφεύρημα της διακλαδικότητας. Μιας έννοιας, με πολλά προβλήματα προσαρμογής, ακόμη και σε επιχειρησιακούς σκοπούς. Πόσο μάλλον σε θέματα προσωπικού, σε τρία όπλα με διαφορετικούς ρόλους, οργάνωση, οπλικά συστήματα, διαδικασίες λειτουργίας, απαιτήσεις εκπαίδευσης, πολιτικής χρησιμοποίησης προσωπικού κ.λ.π. Έτσι αυτή η ¨διασταύρωση¨ έτεκεν το τέρας, που έχει αναστατώσει το προσωπικό των ΕΔ, το προερχόμενο από ΑΣΣΥ!!

Όπως ήταν φυσικό η συζήτηση περιστράφηκε, κατά κύριο λόγο, στο προσχέδιο. Προσπαθήσαμε να αντιληφθούμε τη φιλοσοφία των μελών της επιτροπής. Ένα είναι βέβαιο. Γνωρίζοντας τις παραδοσιακές απόψεις των άλλων δύο όπλων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους υπαξιωματικούς από παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών, θεώρησαν σκόπιμο να τις μεταφέρουν και στην ΠΑ. Έτσι αποφάσισαν να μην αναβαθμίσουν εκείνους που υπολείπονται, αλλά να χρησιμοποιήσουν τη ¨νεοελληνική συνταγή¨ και τη μέθοδο Προκρούστη, να τους υποβαθμίσουν όλους, αλλά στο ίδιο όμως επίπεδο, για λόγους δικαιοσύνης!! Εκείνο, που μετά βεβαιότητας αντιληφθήκαμε, είναι ότι τον εξ υπαξιωματικών αξιωματικό τον εννοούν να εργάζεται χειρονακτικά μέχρι βαθέως γήρατος, χωρίς οργανωτικές-επιτελικές ικανότητες, τις οποίες και δεν χρειάζονται, γιατί είναι άλλοι για αυτές τις ¨δύσκολες και επίπονες¨ εργασίες. Οι υπόλοιποι, από ένα βαθμό και (ηλικία κατά συνέπεια) μετά, ασχολούνται με επιτελικά και μόνο καθήκοντα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά προγενέστερα ευεργετικά ωφελήματα της ειδικότητας και όχι μόνο. Τώρα, πώς αξιωματικοί απόφοιτοι ΣΤΥΑ κάποτε εναλλάσσονταν σε καθήκοντα Διοικητών Τεχνικών Μονάδων, Διοικητές Εργοστασίου ΚΕΑ, Διοικητές ΣΣΕΦ-ΔΥΠ, Αρχιμηχανικοί, Διευθυντές Ποιοτικού Ελέγχου κ.α., με απόλυτη επιτυχία, είναι κάτι που διερωτόμαστε, πώς έχασαν αυτές τις ικανότητες οι νεότεροι απόφοιτοι ΣΤΥΑ και αποκλείστηκαν στη συνέχεια!!

Αντιληφθήκαμε, ότι το υπόψη προσχέδιο, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο για ένα αναδυόμενο κράτος, όπως τελευταία, κάποια που ανακηρύσσονται ως ανεξάρτητα. Όταν, όμως, έχεις δοκιμασμένα και λειτουργικά συστήματα, γεμάτα ιστορία και θετικά αποτελέσματα, δεν τα ανατρέπεις. Εντοπίζεις τυχόν δυσλειτουργίες και τις βελτιώνεις. Δεν προσπαθείς να εισάγεις ξένα πρότυπα, για να δείξεις ότι μελετάς και προτείνεις τομές. Υπερφίαλες, θεωρητικές σκέψεις, μάλλον, δεν είναι αναγκαίες. Χωρίς τη συμμετοχή, τον προβληματισμό και τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων, σε ύψος, αλλά και σε εύρος, χωρίς την αποδοχή και την λειτουργικότητα, ιδιαίτερα όταν προκαλεί θέματα τάξεως, ηθικές και υλικές βλάβες στην πλειοψηφία του προσωπικού, δεν επιχειρούνται, γιατί προκαλούν πολυδιάστατα. Διαταράσσονται η συνοχή και οι σχέσεις του προσωπικού. Όχι μόνο των εκ παραγωγικών σχολών προερχομένων. ΟΛΩΝ. Ο θεός να βάλει το χέρι του, γιατί όταν δέχεσαι μηνύματα αγωνίας, απόγνωσης και αγανάκτησης από ε.ε. προσωπικό των μονάδων, μόνο στο θεό εναποθέτεις τις ελπίδες σου. Οψόμεθα και ελπίζουμε, ότι στη χώρα όπου διδάχτηκε το μέτρο, δεν θα το χάσουμε.

Η άποψη και πρότασή μας, κύριοι Αρχηγοί των ΕΔ είναι: Αποσύρατε άμεσα το προσχέδιο, το οποίο μας φέρνει πολλές δυσάρεστες μνήμες για ανάλογες προσπάθειες απαξίωσης και υποβάθμισης των ΑΣΣΥ. Δώστε εντολές για συγκρότηση επιτροπής από αξιωματικούς, όλων των επιπέδων και προελεύσεων. Ακόμη και από υπαξιωματικούς. Θα ήταν, τότε, το ιδανικό. Ας αναλύσουν τη δυνατότητα και σκοπιμότητα διακλαδικής-ενιαίας καθιέρωσης συστήματος εξέλιξης και διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού των ΕΔ. Ας αναζητήσουν, στη συνέχεια, την καλλίτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του προσωπικού. Ας εντοπίσουν τις ατέλειες του ισχύοντος νόμου και ας τις βελτιώσουν με αντίστοιχες προσαρμογές-διατάξεις. Δεν είναι δυνατόν ένας τόσο σημαντικός νόμος να ανατρέπεται μέσα σε 12 χρόνια εφαρμογής του, όταν ο προηγούμενος τούτου (178/69) είχε διάρκεια ζωής 30 ολόκληρα χρόνια, χωρίς ο επόμενος (2439/96) να ανατρέψει και τη βασική φιλοσοφία του. Ας αναβαθμίσουν το κύρος και το ηθικό του προσωπικού. Με φρόνηση. Με τόλμη δημιουργική. Με στοιχεία συναδελφικότητας για το κοινό σκοπό: Την προάσπιση της εθνικής μας ακεραιότητας και του δικαίου. Οι ανατροπές προκαλούν, αλλά και υπονοούν τεράστιες ευθύνες των προκατόχων συναδέλφων σας.

Συνάδελφοι, μείνετε κοντά μας. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: