Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

Συντάξεις ► Υπολογισμός Σύνταξης


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: