Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Στην αρένα θα βρεθούν από σήμερα, για ακόμα μια φορά, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων με την ηγεσία του υπουργείου.


Αλλάζουν τα χρόνια προαγωγής αξιωματικών

Στην αρένα θα βρεθούν από σήμερα, για ακόμα μια φορά, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων με την ηγεσία του υπουργείου.

Χθες ο υπουργός Βαγγέλης Μεϊμαράκης ενημέρωσε την επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής για το νέο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών, που θα φέρει στη Βουλή, με τον οποίο:

Οι αξιωματικοί θα παραμένουν στην υπηρεσία για 35 χρόνια, για όσους έχουν μπει στις στρατιωτικές σχολές από το 1987 και μετά. Για να εξασφαλιστεί η 35ετία αυξήθηκαν τα χρόνια ηλικίας κατά βαθμό μετά τον ανθυπολοχαγό. Συγκεκριμένα, κατά ένα χρόνο στους βαθμούς των υπολοχαγού και λοχαγού και κατά δύο χρόνια για τους βαθμούς ταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, συνταγματάρχη, ταξίαρχου και υποστράτηγου. Στο βαθμό του αντιστράτηγου αυξήθηκε κατά ένα χρόνο, ενώ του στρατηγού παραμένει στα ίδια χρόνια (65). Την ίδια στιγμή, οι υπολοχαγοί θα προάγονται στα 8 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, οι λοχαγοί στα 14, οι ταγματάρχες στα 20 και οι αντισυνταγματάρχες στα 26.

Αλλάζει επίσης η αρχαιότητα από το βαθμό του ταγματάρχη με τη θέσπιση της κρίσεως προακτέου «κατ' απόλυτον εκλογή», σύμφωνα με την οποία οι κριθέντες αυτοί καθίστανται αυτομάτως και αρχαιότεροι των ομοιόβαθμών τους.

Επίσης, τροποποιούνται οι επετηρίδες του Στρατού Ξηράς και διακρίνονται σε αξιωματικούς εξ ανωτάτων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εξ ανθυπασπιστών-υπαξιωματικών, ενώ καταργείται η προέλευση των οικονομικών αξιωματικών του Ναυτικού.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 21/11/2008

========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].