Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Αγωγές για τη διεκδίκηση της ειδικής αμοιβής των 176 ευρώ μηνιαίως από στρατιωτικούς υπαλλήλους

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17 – 10671 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3615220 & 230/ FAX: 210-3615220

ΠΡΟΣ

ΣΥNΔΕΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αθήνα, 6 Μαΐου 2009

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Ι. Όπως γνωρίζετε, έχουν ασκηθεί από το γραφείο μας αγωγές, οι οποίες αφορούν στη διεκδίκηση της ειδικής αμοιβής των 176 ευρώ μηνιαίως από στρατιωτικούς υπαλλήλους. Η διεκδίκηση αφορά το διάστημα από 1-1-2002 μέχρι 31-12-2006.

ΙΙ. Συναφώς, σε σχέση με την ανωτέρω διεκδίκηση, αλλά και γενικότερα με κάθε διεκδίκηση υπαλλήλων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., εκκρεμούσαν στο Α.Ε.Δ. δύο νομικά ζητήματα για τα οποία είχαν εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας (ΣτΕ και Α.Π. αντίστοιχα).

Το πρώτο αφορά στο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά του Δημοσίου, ήτοι αν ισχύει πενταετής (όπως δεχόταν το ΣτΕ) ή διετής (όπως δεχόταν ο Α.Π.) παραγραφή. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι αγωγές μας έχουν γίνει επί την (ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους) βάση της πενταετούς παραγραφής. Το ζήτημα επέλυσε το ΑΕΔ με απόφαση που είδε το φως της δημοσιότητας μόλις εχθές και δυστυχώς έκρινε (με ψήφους 7 έναντι 6) υπέρ της διετούς παραγραφής.

Το δεύτερο νομικό ζήτημα, που ήταν έως πρόσφατα εκκρεμές, είναι ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης της παραγραφής, Σύμφωνα με την άποψη του ΣτΕ, η παραγραφή άρχιζε από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση, ενώ ο Α.Π. υποστήριζε την άποψη ότι η παραγραφή των απαιτήσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου αρχίζει από τη γέννηση της σχετικής αξίωσης.

Το Α.Ε.Δ. με την 23/2008 απόφασή του έκρινε το ζήτημα υπέρ της θέσης του Α.Π., ήτοι η παραγραφή αρχίζει ακριβώς τότε που γεννήθηκε η σχετική αξίωση.

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις του ΑΕΔ επί των κριθέντων νομικών ζητημάτων δεσμεύουν όλα τα Δικαστήρια όλων των δικαιοδοσιών (πολιτικά και διοικητικά) και θα τύχουν εφαρμογής και επί των εκκρεμών υποθέσεων, ενώ ακόμα κι αν η απόφαση περί της διετούς παραγραφής ανατραπεί από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, αυτό θα απαιτήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:

1. Σε περίπτωση νίκης και, καθώς οι αγωγές μας κατατέθηκαν Δεκέμβριο του 2006, το ποσό που θα επιδικαστεί θα αφορά τις αξιώσεις για το διάστημα από το 12ο του 2004 έως και το 12ο του 2006 και όχι πιο πριν.

2. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι, σύμφωνα με τη νομολογία αυτή, ήδη παραγράφονται οι σχετικές μεταγενέστερες αξιώσεις. Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει ΑΜΕΣΑ να καταθέσουν νέες αγωγές για το διάστημα από το 2007 έως και σήμερα. Σημειώνεται μάλιστα ότι κάθε μήνας καθυστέρησης έχει ως αποτέλεσμα την παραγραφή της σχετικής αξίωσης για τον αντίστοιχο μήνα του 2007, ήτοι αν κατατεθεί η αγωγή το Μάιο θα καταλαμβάνει τις αξιώσεις από το Μάιο του 2007 έως το Μάιο 2009, αν κατατεθεί Ιούλιο από τον Ιούλιο του 2007 έως τον Ιούλιο 2009 κ.ο.κ.

3. Εξυπακούεται ότι αν δεν υπάρξει αναδρομική νομοθετική ρύθμιση, σε περίπτωση νίκης, αναδρομικά θα καταβληθούν ονομαστικά μόνο σε όσους δικαιωθούν και μόνο για το διάστημα που αφορά η αγωγή ή οι αγωγές τους.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η διεκδίκηση θα γίνει, για όσους ήδη έχουν ασκήσει αγωγή μέσω του γραφείου μας, με τους ίδιους όρους, ήτοι:

Ø Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, δηλαδή 1) στοιχεία πελάτη, 2) εργολαβικό δίκης 3) εξουσιοδότηση στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής και να προσκομίσουν α) βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης στην οποία να εμφαίνεται η ημερομηνία πρόσληψής τους και β) μία πρόσφατη αναλυτική μισθολογική εκκαθάριση (σε αντίγραφο). Η βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης και η αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση μπορούν αν προσκομιστούν και μεταγενέστερα, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος, εφιστάται όμως ιδιαίτερα η προσοχή να αναγράφεται ορθά η ημερομηνία πρόσληψης.

Ø Τα έξοδα που θα πρέπει να προκαταβληθούν για τον πρώτο βαθμό ανέρχονται σε 20 ευρώ ανά ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης τα έξοδα του δευτέρου βαθμού θα ανέλθουν σε 10 ευρώ ανά ενδιαφερόμενο.

Ø Η αμοιβή του γραφείου θα ανέλθει σε ποσοστό 3% επί του τελικού επιδικασθέντος και εισπραχθέντος ποσού.

Για όσους ασκούν αγωγή για πρώτη φορά ισχύουν οι ίδιοι όροι, με τη διαφορά ότι, θα εμμείνουμε στην πενταετή παραγραφή ευελπιστώντας δικαίωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ για λόγους ισότητας με τους συναδέλφους που ήδη έχουν ασκήσει αγωγή, τα έξοδα που θα πρέπει να προκαταβληθούν για τον πρώτο βαθμό ανέρχονται σε 30 ευρώ ανά ενδιαφερόμενο.

Η κατάθεση των αγωγών θα γίνει ανά εκατό (100) άτομα (όσα δηλαδή επιτρέπει κατ΄ ανώτατο όριο ο νόμος), με την επισήμανση ότι επειδή ο χρόνος, εν προκειμένω, μετρά, η κατάθεση θα γίνεται με τη σειρά που θα φθάνουν στο γραφείο μας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή εξειδίκευση των ανωτέρω.

Φιλικά

Γιώργος Αντωνακόπουλος

Νομικός Σύμβουλος

Συνδέσμου Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Καθιέρωση θητείας 9 μηνών στο Στρατό Ξηράς

Της Δωρας Aντωνιου (kathimerini)

Ο κύβος για τη μείωση της θητείας ερρίφθη και, εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, οι πρώτοι τυχεροί που θα υπηρετήσουν 9 μήνες, αντί των 12 που ισχύει σήμερα, είναι οι στρατεύσιμοι που θα καταταγούν τον Αύγουστο. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης δήλωσε χθες το πρωί (στη ΝΕΤ) ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει με τη σχετική εισήγηση στο ΚΥΣΕΑ, προκειμένου να ληφθεί η οριστική απόφαση. Εκτός απ’ όσους πρόκειται να καταταγούν στο εξής, οφέλη προκύπτουν και για ορισμένους από τους ήδη υπηρετούντες. Ετσι, όσοι κατετάγησαν τον Ιανουάριο θα υπηρετήσουν ένα μήνα λιγότερο και όσοι κατετάγησαν τον Μάιο, δύο μήνες λιγότερο.

Ο κ. Μεϊμαράκης επανέλαβε ότι εντός του 2010 σχεδιάζεται να καταργηθεί η θητεία εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία, που, ούτως ή άλλως, εξυπηρετούνται από μόνιμους, με τους εφέδρους να χρησιμοποιούνται σε βοηθητικές υπηρεσίες. Ετσι, όλοι όσοι καλούνται να υπηρετήσουν, θα κάνουν τη θητεία τους στον Στρατό Ξηράς. Ανέφερε, επίσης, ότι το πρόβλημα των υπηρεσιών θα λυθεί με την ηλεκτρονική φύλαξη των στρατοπέδων. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας δεν έκανε καμιά αναφορά σε νέες προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών.

Οι δηλώσεις του κ. Μεϊμαράκη προκάλεσαν άμεση αντίδραση, σε υψηλούς τόνους. της πολιτικής εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Εθνικής Αμυνας, κ. Βάσως Παπανδρέου, η οποία συνέδεσε την εξαγγελία μείωσης θητείας με την ήττα της Ν.Δ. στις ευρωεκλογές και μίλησε για κίνηση που αποσκοπεί σε κομματικά οφέλη και υποκινείται από μικροκομματικούς λόγους.

Η κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις «εσπευσμένα και αποσπασματικά μέτρα». Ανέφερε δε ότι η εξαγγελία μείωσης της θητείας γίνεται χωρίς μελέτες και χωρίς σχεδιασμό. Διευκρίνισε ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η αναγκαία αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία περιλαμβάνει κατάργηση μονάδων και συγκέντρωση των δυνάμεων, οργάνωση της ηλεκτρονικής φύλαξης των στρατοπέδων, σημαντική αύξηση των επαγγελματιών οπλιτών και βελτίωση της εκπαίδευσης. Πρόσθεσε επίσης ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί γίνονται ερήμην της στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία έχει αντιρρήσεις για τη μείωση της θητείας.


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Έπεσε ένα ακόμη πολεμικό αεροσκάφος και ο υπουργός βγήκε να μιλήσει για τις... εκλογές!!!

Από τον Μαρίνο Πουλάκη (press-gr)
.
Απίστευτο! Σήμερα το πρωί κατέπεσε ένα ακόμη αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας μας και ο αρμόδιος υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Μεϊμαράκης αντί να ασχοληθεί με το θέμα βγήκε το βράδυ σε τηλεοπτικό δελτίο και έκανε νεοδημοκρατική προπαγάνδα για τις ...εκλογές.

Δεν είναι ντροπή;

========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Πώς θα αναδιοργανωθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις...


press-gr.blogspot.com

Τι εξαγγέλλει με συνέντευξή του ο βουλευτής και υπεύθυνος για τα θέματα Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης

Οκτώ βασικούς άξονες για την αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων περιγράφει με συνέντευξή του στο περιοδικό "Army" ο βουλευτής και αρμόδιος για τα θέματα Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή για την αναδιοργάνωση "πρέπει να αποτελέσει αυτοσκοπό της μελλοντικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσία των ΕΔ, καθόσον η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίησή της θα κινδυνεύει να θεωρηθεί ως εθνική μειοδοσία".
Αναλυτικά η συνέντευξη έχει ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Καρχιμάκη, είστε από τους έχοντες ευθύνης ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα Εθνικής Άμυνας στον Επιτελικό Κύκλο Εξωτερικών και Άμυνας του ΠΑΣΟΚ και τα τελευταία πέντε χρόνια συμμετέχετε στην Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και είστε μέλος του ΚΤΕ Άμυνας με στόχο την παρακολούθηση των Δραστηριοτήτων του Υπουργείου , η άποψή σας είναι βαρύνουσας σημασίας στα θέματα εθνικής άμυνας, λόγω της εξειδίκευσής σας από την συνεχή ενασχόλησή με τα θέματα του τομέα αυτού, θα ήθελα λοιπόν καταρχήν μία γενική τοποθέτηση σχετικά με το πώς βλέπετε με το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στο πλαίσιο των εξελίξεων που διεξάγονται στο διεθνές περιβάλλον.

- Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2004 μέχρι σήμερα προσπαθήσαμε μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού έλεγχου αλλά και δημόσιων τοποθετήσεων, να παροτρύνουμε την κυβέρνηση σε πολιτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μας θα είχαν ουσιαστικά αποτελέσματα,τόσο στην υψηλότερη αποδοτικότητα των ΕΔ, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των στελεχών που τις απαρτίζουν. Οι προσπάθειές μας αυτές δυστυχώς απέβησαν άκαρπες, η ΝΔ ακύρωσε κάθε προσπάθεια ορθολογικής αναδιοργάνωσης και επανίδρυσε μονάδες και στρατηγεία που βρίσκονταν σε διαδικασία απενεργοποίησης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τοπικά συμφέροντα και αντίστοιχα στρατιωτικά συντεχνιακά, με τεράστια οικονομική ζημία. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά αφού τα ποσοστά επάνδρωσης των μονάδων πρώτης γραμμής είναι απαράδεκτα χαμηλά. Η αναδιοργάνωση των ΕΔ καθίσταται πλέον επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε, καθόσον η παντελής αδιαφορία της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με την υπάρχουσα στρατιωτική ηγεσία που η ίδια επέλεξε, για την πραγματοποίηση αυτής, οδήγησε τα τελευταία χρόνια μεγάλο αριθμό αξιόλογων στελεχών να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα του στρατιωτικού. Τα στελέχη των ΕΔ είναι απογοητευμένα από ένα κατεστημένο που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να νέμεται την ηγεσία των ΕΔ χωρίς να ενδιαφέρεται για τον πραγματικό ρόλο αυτών και κατά πόσο είναι οι ΕΔ δύνανται να επιτελέσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί σύμφωνα με το σύνταγμα του κράτους.
ΕΡΩΤΗΣΗ:Αναφερθήκατε στην αναδιοργάνωση των ΕΔ, ποιες οι θέσεις σας για την υλοποίηση αυτής και ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωσή της για το μέλλον των ΕΔ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κύριοι άξονες της αναδιοργάνωσης των ΕΔ είναι:
- Καθορισμός του έργου που έχουν να επιτελέσουν οι ΕΔ στο πλαίσιο της αποστολής τους και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την Πολιτική Εθνικής Άμυνας.
- Καθορισμός των Σχηματισμών που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση του έργου τους, πάντα στο πλαίσιο της υπάρχουσας οροφής των ΕΔ.
- Καθορισμός της σύνθεσης που πρέπει να έχουν οι Σχηματισμοί – Μονάδες, σε ένα σύγχρονο στρατό με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει.
- Επάνδρωση των Σχηματισμών – Μονάδων σε ποσοστά άνω του 80% της προβλεπόμενης δύναμής της.
- Δραστική μείωση των υπαρχόντων Στρατοπέδων με τη δημιουργία πολυδύναμων Στρατοπέδων.
- Μετεγκατάσταση των υπαρχόντων Στρατοπέδων όπου αυτό είναι αναγκαίο, με σκοπό την απομάκρυνση αυτών από τον ιστό των πόλεων και την παράλληλη ρύθμιση της δόμησης σε συγκεκριμένη απόσταση από τα όρια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
- Γεωγραφικό επανακαθορισμό των θέσεων των Στρατοπέδων σύμφωνα με τις ανάγκες της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και των υφισταμένων σχεδίων Εθνικής Ασφάλειας.
- Επαναπροσδιορισμό της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΒΣΕ) έτσι ώστε αυτή να διεξάγεται απευθείας στις Μονάδες και όχι στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ). Τα ΚΕΝ αφού μετονομασθούν σε Κέντρα Επιλογής Νεοσυλλέκτων Οπλιτών, και περιοριστούν δραστικά σε αριθμό, θα επιλέγουν τους νεοσυλλέκτους κατά ειδικότητα και αφού φροντίσουν για την ένδυση αυτών, θα τους αποστέλλουν απευθείας στις Μονάδες όπου θα διεξάγεται η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση. Η στρατηγική της ΝΔ στο τομέα αυτό υπήρξε επιζήμια καθόσον δαπάνησε αλόγιστα εκατομμύρια ευρώ , χρήματα του Ελληνικού Λαού, για να πειραματιστεί με την δημιουργία δεκαέξι νέων Κέντρων Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων (Κ.Ε.Ν) και να διαπιστώσει εκ των υστέρων πως το κόστος εκπαίδευσης σε ένα μείζον Κ.Ε.Ν. ανέρχεται στο 1/10 του κόστους εκπαίδευσης απ ότι σε ένα μικρό Κ.Ε.Ν .
Η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε θα επιφέρει τα παρακάτω βασικά αποτελέσματα:
- Πραγματοποίηση ρεαλιστικής εκπαίδευσης από όλο το προσωπικό των ΕΔ.
- Δημιουργία ετοιμοπόλεμων Σχηματισμών – Μονάδων άριστα εκπαιδευμένων δυναμένων να αναλάβουν αποστολές εντός ολίγων ωρών.
- Μη εξουθένωση του προσωπικού με πλειάδα καθηκόντων καθόσον το προσωπικό θα λειτουργεί πλέον εξειδικευμένα στα καθήκοντά του και δεν θα είναι υποχρεωμένο να εκτελεί συγχρόνως πολλαπλά καθήκοντα λόγω της έλλειψης προσωπικού.
- Περιορισμό των μεταθέσεων που θα προκύψει από τη μείωση της διασποράς των Σχηματισμών – Μονάδων οι οποίες επιβαρύνουν οικονομικά τόσο το ΥΠΕΘΑ όσο και τις ίδιες τις οικογένειες των στελεχών. Επιπλέον θα παρέχει την δυνατότητα στα στελέχη των ΕΔ να πραγματοποιούν καλύτερο οικογενειακό προγραμματισμό.
- Περιορισμό των υπηρεσιών του προσωπικού που θα προκύψει από τη δημιουργία πολυδύναμων στρατοπέδων και θα επιφέρει καλύτερο καταμερισμό των υπηρεσιών σύμφωνα με τα σχέδια ασφαλείας στρατοπέδων.
- Εξοικονόμηση πόρων από την συγκέντρωση των Σχηματισμών – Μονάδων σε πολυδύναμα στρατόπεδα σε σχέση με όσους σήμερα απαιτούνται για τη συντήρηση των διάσπαρτων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
- Εξοικονόμηση πόρων από την καλύτερη συντήρηση του πολεμικού υλικού καθόσον οι Σχηματισμοί – Μονάδες θα διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό για να πραγματοποιούν την προβλεπόμενη συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε υλικού – μέσου
- Εξοικονόμηση πόρων από τον καλύτερο εξορθολογισμό των προμηθειών των ΕΔ, καθόσον δεν θα είναι αναγκαία η δημιουργία υπερβολικών αποθεμάτων σε εφόδια όλων των κλάσεων (τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά, οπλικά συστήματα κλπ).
- Ανύψωση του ηθικού του προσωπικού των ΕΔ που θα προκύψει από τη συνύπαρξη και λειτουργικότητα των παραπάνω παραγόντων που επιδρούν σημαντικότατα στο ηθικό και στο φρόνημα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να το συντηρούν σε υψηλό επίπεδο, μια που όλοι γνωρίζουμε πως αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα τόσο κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων όσο και κατά την διάρκεια της ειρήνης.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αναφερθήκατε σε μία μεγάλη ομάδα μέτρων τα οποία εκ πρώτης όψεως δείχνουν καινοτόμα αλλά συγχρόνως θα έλεγε κανείς ότι απαιτούν μεγάλο αριθμό πιστώσεων, οι οποίες στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία κρίνονται δυσβάστακτες για το ελληνικό δημόσιο. Πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό και πώς θα χρηματοδοτήσετε τα μέτρα στα οποία αναφερθήκατε παραπάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Εμείς πιστεύουμε ότι όχι μόνο δεν θα δαπανηθούν επιπλέον χρήματα αλλά συγχρόνως θα εξοικονομηθούν πόροι καθόσον οι αναγκαίες πιστώσεις για την πραγματοποίηση της μετεγκατάστασης των Στρατοπέδων μπορούν να εξευρεθούν από τη σωστή διαχείριση των αποδεσμευόμενων Στρατοπέδων, λόγω της μεγάλης αντικειμενικής αξίας των υπαρχόντων εδαφικών χώρων. Επιπλέον η δραστική μείωση των Σχηματισμών – Μονάδων θα οδηγήσει σε δραστική μείωση των αναγκαίων πιστώσεων για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων καθώς και του τεχνικού υλικού που διαθέτουν αυτές καθόσον τα μεγάλα ποσοστά επάνδρωσης θα διευκολύνουν τη σωστή συντήρηση του υπάρχοντος υλικού.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αναφέρατε πως η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης θα επιφέρει αποτελέσματα στο θέμα της ρεαλιστικής εκπαίδευσης του προσωπικού των ΕΔ. Να συμπεράνω πως δεν είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο εκπαίδευσης του Στρατιωτικού προσωπικού και από τη ρεαλιστική απόδοση της εκπαίδευσής του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας, είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων, οι οποίοι τελικά διαμορφώνουν την αμυντική ισχύ μας, έμψυχα και άψυχα μέσα, μαχητική ικανότητα και παράγοντες τακτικής. Βασικό όμως και καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η ποιότητα του έμψυχου δυναμικού . Η εκπαίδευση-επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευσή του θα μας δώσει την δυνατότητα να υπερτερούμε κάθε αντιπάλου.
Οι σημερινές απαιτήσεις , όπως τα σύνθετα και καταστροφικότερα οπλικά συστήματα, το διακλαδικό και πολυεθνικό δόγμα , η παγκόσμια και οικονομική διασύνδεση , επιβάλλουν την άμεση προσαρμογή των ικανοτήτων των Αξιωματικών , Υπαξιωματικών και στρατευσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών Κλάδων , ώστε να είναι στο μέγιστο δυνατό ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Η ουσιαστική και ρεαλιστική εκπαίδευση αποτελεί το βασικό εργαλείο βελτίωσης των και οφείλει να είναι επίμονος, συνεχής, εξελικτική, σχεδιασμένη , προσαρμοσμένη στο επίπεδο των εκπαιδευομένων και παράλληλη με την τεχνολογική εξέλιξη .
Σήμερα , περισσότερο από ποτέ , προέχει η ανάγκη μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης καθώς και η θέσπιση ενός αυστηρού συστήματος ελέγχου και υλοποίησης αυτής, καθόσον απουσιάζει οποιαδήποτε μεθοδολογία ή πρόγραμμα ουσιαστικής αξιολόγησης της εκπαίδευσης.
Η σημερινή διασπορά των Μονάδων , η ελλιπής στελέχωση και η ενασχόληση του προσωπικού με πλήθος άλλων δραστηριοτήτων , δρουν απαγορευτικά στην καθολική συμμετοχή τους στην εκπαίδευση , με αποτέλεσμα να μην αποκτούν- κυρίως οι στρατεύσιμοι - συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απολύτως αναγκαίες για όλη τους την στρατιωτική ζωή τους που ουσιαστικά ολοκληρώνεται μετά την οριστική διαγραφή τους από τους επιστρατευτικούς καταλόγους.
Η θέσπιση ενός αυστηρού συστήματος σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου της εκπαίδευσης πρέπει να αρχίσει από τώρα και να υποστηριχθεί με ορθολογικοποίηση των δαπανών για ρεαλιστική – απαιτητική και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό διδακτικό Σύστημα.
Ο ρυθμός εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων, πρέπει να είναι ανάλογος με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης , δεν μπορεί την στιγμή που δαπανούνται τεράστια ποσά για την αγορά και συντήρηση σύγχρονων επιχειρησιακών συστημάτων να μην αναβαθμίζεται ανάλογα και η εκπαίδευση του προσωπικού που αποτελεί την ψυχή του οποιουδήποτε οπλικού συστήματος.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Παίρνοντας αφορμή από την αναφορά σας για τον περιορισμό των μεταθέσεων με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των ΕΔ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις θέσεις σας αναφορικά με το θέμα αυτό, γεγονός που αποτελεί το κύριο πρόβλημα όλων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως όσων υπηρετούν στο ΣΞ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις δεσμεύσεις της για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των στελεχών και των οικογενειών των , αύξησε αδικαιολόγητα και κατακόρυφα των αριθμό των μετατεθειμένων κατά έτος με αποτέλεσμα την άσκοπη ταλαιπωρία των στρατιωτικών, την αναστάτωση της οικογενειακής τους ζωής και την δημιουργία επιπλέον δαπανών για το ελληνικό δημόσιο.
Για εμάς βασική προτεραιότητα αποτελεί ο δραστικός περιορισμός των μεταθέσεων στο ελάχιστο δυνατό και η υλοποίηση μεταθέσεων, μόνο για την εναλλαγή του προσωπικού των δυσμενών φρουρών ή ύστερα από αίτηση του στρατιωτικού. Όλες οι μεταθέσεις που θα πραγματοποιούνται θα διέπονται από αξιοκρατικούς κανόνες και πλήρη διαφάνεια. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει, το σύστημα να υπακούει στις εξής αρχές.
- Εκτέλεση μεταθέσεων μόνο για τη συμπλήρωση των ελλείψεων των Μονάδων, την επαγγελματική κατάρτιση, τη βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
- Καθορισμός ουσιαστικά αντικειμενικών κριτηρίων και μορίων για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη και η ένταξη όλων των ρυθμίσεων σε Νόμο.
- Κατάργηση του μεγίστου χρόνου παραμονής στις φρουρές συμφερόντων –προτίμησης και η αύξηση του ελαχίστου χρόνου παραμονής σ’ αυτές. Η διατήρηση του μεγίστου χρόνου παραμονής στις μη επιθυμητές φρουρές και προσπάθεια μείωσης του.
- Υποχρέωση των φορέων των μεταθέσεων για την πλήρη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της κάθε μετάθεσης στελέχους και όχι απλά να γίνεται επίκληση "υπηρεσιακών αναγκών".
- Συγκρότηση επιτροπής κατά τα πρότυπα της ισχύουσας για τους οπλίτες θητείας η οποία μετά την εξέταση της αναφοράς και των απαραιτήτων δικαιολογητικών (σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, λόγοι υγείας κλπ) θα εισηγείται για την ικανοποίηση ή μη της μετάθεσης του στελέχους, κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων κριτηρίων και μορίων.
- Καθιέρωση υποχρεωτικής υπηρέτησης για όσους έχουν παιδιά που φοιτούν σε ΤΕΙ-ΑΕΙ ή στη φρουρά που φοιτούν τα παιδιά τους ή στη φρουρά συμφερόντων τους ή λήψη άλλων ευνοϊκών μέτρων.
- Καθιέρωση υποχρεωτικής υπηρέτησης του στρατιωτικού προσωπικού σε φρουρά προτιμήσεως του ή λήψη άλλων ευνοϊκών μέτρων, όταν έχει τέκνα που φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Οι μεταθέσεις των στελεχών αυτών θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ και σε συνδυασμό με τα όσα ανέφερα παραπάνω.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος το οποίο έχει ως επακόλουθο τις αυξημένες στεγαστικές ανάγκες των στελεχών λόγω των συχνών μεταθέσεων, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέτρα που έχει λάβει το ΥΠΕΘΑ μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό και ποιες είναι οι θέσεις σας για την καλύτερη αντιμετώπιση του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ παρότι δεσμεύτηκε για την: «επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των μόνιμων στελεχών , παρότι υποσχέθηκε κατασκευή κατοικιών (ΣΟΑ), επιδότηση ενοικίου , μίσθωση κατοικιών, μέσω εταιρειών leasing και αξιοποίηση της περιουσίας ΤΕΘΑ», παρέμεινε στην πάγια τακτική της υποσχεσιολογίας και στην πράξη τίποτα - μα τίποτα - από αυτά που υποσχέθηκε δεν πραγματοποίησε .
Τα υπάρχοντα σήμερα Στρατιωτικά οικήματα εκτός του ότι δεν επαρκούν έχουν διαχωριστεί άνισα σε Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ) και Οικήματα Υπαξιωματικών (ΣΟΜΥ). θα σας δώσω ένα παράδειγμα , που αφορά το Στρατό Ξηράς, τα ΣΟΑ είναι περίπου 3.000 ενώ τα ΣΟΜΥ 400 ,για να στεγαστούν λοιπόν όλοι οι Υπαξιωματικοί , έστω για μία φορά στα ΣΟΜΥ θα χρειαστούν 132 Χρόνια !
Τα Στρατιωτικά Οικήματα κατασκευάστηκαν στις διάφορες πόλεις ,με σκοπό την προσωρινή στέγαση των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών. Χρηματοδοτήθηκαν από το υστέρημα των φορολογουμένων και πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να έχουν όλοι οι στρατιωτικοί. Ο μόνος διαχωρισμός να αφορά τα έτη υπηρεσίας και την οικογενειακή - οικονομική κατάσταση των.
Στον τομέα αυτό και παράλληλα με την κατασκευή νέων Στρατιωτικών Οικημάτων κυρίως στις ακριτικές περιοχές θεωρούμε ότι είναι ανάγκη:
- Τα Στρατιωτικά οικήματα ΣΟΑ και ΣΟΜΥ να μετονομασθούν σε ΟΠΕΔ (Οικήματα Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων)
- Να καθιερωθεί ενιαίος τρόπος μοριοδότησης για την εισαγωγή στα ΟΠΕΔ, με βάση τα έτη υπηρεσίας και την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των στρατιωτικών.
- Να καθιερωθεί μοριοδότηση των στελεχών για όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ανάλογης αίτησης για στέγαση ώστε όταν αιτηθούν τη στέγασή τους να προσμετρούνται όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από τις παραπάνω τοποθετήσεις σας διαπιστώνει κανείς τη στενή επαφή σας με τα τεκταινόμενα στις ΕΔ αλλά συγχρόνως και ότι βρίσκεστε κοντά στο στελεχιακό δυναμικό καθώς γίνεται φανερό ότι αφουγκράζεστε τα προβλήματά τους και τις ανησυχίες τους για το μέλλον των ΕΔ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αφιερωθεί σε ένα διαρκή αγώνα που αφορά το μέλλον των ΕΔ της χώρας θεωρώντας αυτές ως βασικό πυλώνα για την ασφάλεια της χώρας και την ευημερία του ελληνικού λαού.
Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι τμήμα του λαού μας .Σε μια κοινωνία συμμετοχική όπου οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα –κάτι που αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου - η διεύρυνση αυτής της συμμετοχής αφορά και τα στελέχη των ΕΔ. Θα τους δοθεί έτσι η δυνατότητα να ενημερώνονται για ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας τους, να μοιράζονται τους προβληματισμούς τους και να συμμετέχουν σ’ ένα εποικοδομητικό διάλογο.
Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της αμφίδρομης επικοινωνίας που παρέχει το Διαδίκτυο , σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα στελέχη των ΕΔ θα γίνουν είτε άμεσα είτε έμμεσα αποδέκτες μίας προσπάθειας που θα καταβάλουμε και με την οποία θα ζητούμε τη δική τους συμμετοχή στη δημιουργία νέων θέσεων για το μέλλον των ΕΔ.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επισημάνω αναφορικά με τα προαναφερθέντα, πως κρίνεται επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε η λήψη απόφασης για την ουσιαστική αναδιοργάνωση των ΕΔ. Η απόφαση αυτή πρέπει να αποτελέσει αυτοσκοπό της μελλοντικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσία των ΕΔ, καθόσον η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίησή της θα κινδυνεύει να θεωρηθεί ως εθνική μειοδοσία.


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].