Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Προκύρηξη για 900 θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκήρυξε την κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία εννιακοσίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ). Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι υποψήφιοι που είναι γεννημένοι από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1991.
Σύμφωνα με το ΓΕΑ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μόνο με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά τους στη 128 ΣΕΤΗ μέχρι και την 5 Οκτωβρίου 2009. Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σε παραπάνω από ένα διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ (Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Στρατολογικό Σώμα) θα συμμετάσχουν στις ψυχοτεχνικές - υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, όπως παρακάτω:
• Κοινοί υποψήφιοι Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατολογικού Σώματος, στην Πολεμική Αεροπορία.
• Κοινοί υποψήφιοι στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία, στην Πολεμική Αεροπορία.
• Κοινοί υποψήφιοι στην Πολεμική Αεροπορία και το Στρατολογικό Σώμα, στην Πολεμική Αεροπορία.
• Κοινοί υποψήφιοι στο Πολεμικό Ναυτικό και στο Στρατολογικό Σώμα, στο Πολεμικό Ναυτικό.
Ωστόσο, σε περίπτωση που κοινός υποψήφιος επιλέξει να πραγματοποιήσει τις Προκαταρκτικές εξετάσεις σε διαγωνισμό της προτίμησής του και όχι όπως καθορίζεται ανωτέρω, θα αποκλειστεί από τους λοιπούς διαγωνισμούς στους οποίους έχει δηλώσει συμμετοχή.
Την ίδια στιγμή όσοι καταταγούν θα φέρουν το βαθμό του Σμηνίτη και θα λαμβάνουν τον μισθό του Σμηνία μη Παραγωγικών Σχολών. Όσοι απολύονται μετά την συμπλήρωση της επταετούς υποχρέωσης που αναλήφθηκε αρχικά, λαμβάνουν εφάπαξ αποζημίωση ίση με το διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές, που λαμβάνουν κατά την απόλυσή τους, ενώ όσοι από τους Επαγγελματίες Οπλίτες επιθυμούν, μπορούν να μονιμοποιηθούν (εφόσον κριθούν κατάλληλοι) με τον βαθμό που φέρουν, μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, εξελισσόμενοι μέχρι το βαθμό του Αρχισμηνία και μισθολογικά μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία της Χώρας, τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και τις λοιπές Στρατιωτικές Αρχές.
Sourta-ferta
========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: