Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Τέλος εποχής για το ελληνικό εξοπλιστικό μπακάλικο;


Το αποτέλεσμα ενός διοικητικού οργανισμού, όπως αυτού του Υπουργείου Αμύνης, το οποίο συντηρεί προσωπικό με χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, συνοψίζεται στο δημοσιοποιημένο κείμενο εργασίας της διεύθυνσης που ονομάζεται Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και η οποία ασχολείται με τα εν εξελίξει προγράμματα και συμβάσεις των αντισταθμικών ωφελημάτων προς όφελος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
Το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε από την δεκαετία του 1980 και μετά, δηλαδή από τότε που τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ) εμφανίζονται στο προσκήνιο των εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεκάδες δισεκατομμύρια
(σε σημερινά ευρώ) για εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, ώστε σήμερα και μετά από δυόμισυ δεκαετίες να φτάσει στα παρακάτω συμπεράσματα:

Α) Δεν αναπτύχθηκε εθνικός σχεδιασμός ώστε να προκριθούν οι τομείς και οι περιοχές δραστηριότητας της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στους οποίους θα κατευθυνόταν ο κύριος όγκος των ΑΩ.

Β) Σε πολλές περιπτώσεις υπεγράφησαν συμβάσεις με περιληπτικές, ανεπαρκείς ή και ανύπαρκτες περιγραφές προγραμμάτων.

Ως αιτία, παρουσιάζεται η έλλειψη επαρκούς χρόνου για την κατάρτιση των Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΣΑΩ) και οφείλεται σε συστηματική πίεση για ταχεία υπογραφή της σύμβασης ΑΩ ώστε ακολούθως να μπορεί να υπογραφεί και η σύμβαση Κύριας Προμήθειας.

Κατά το ίδιο το ΥΠΕΘΑ, δεν είχε αναπτύξει μηχανισμούς ουσιαστικής παρακολούθησης της προόδου για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων ΑΩ.

«Κεραυνός εν αιθρία» για ορισμένους, φυσικό επακόλουθο για άλλους, οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) (514/2008, 13/2009 και 14/2009), οι οποίες έγιναν δεκτές από τον κ. ΥΕΘΑ, περί αδυναμίας τροποποίησης συμβάσεων ΑΩ των οποίων η αμοιβαία συμφωνημένη διάρκεια υλοποίησης έληξε.

Η παρούσα κατάσταση συμβάσεων ΑΩ, δηλαδή αυτές που διαχειρίζεται η ΓΔΑΕΕ είναι 117 ενεργές και ληγμένες, εκ των οποίων οι 32 είναι ενεργές με συνολική πιστωτική υποχρέωση € 16.279.709.431, εκ των οποίων η ανεκτέλεστη πιστωτική υποχρέωση είναι €7.723.176.563. Εξ αυτών δέκα (10) εταιρείες με πιστωτική υποχρέωση έναντι του ΥΠΕΘΑ αντιπροσωπεύουν το 88,45% των συνολικών ανεκτέλεστων πιστώσεων.

Το ΥΠΕΘΑ δεν αναφέρεται στην πραγματική αξία των ΑΩ που εκκρεμούν, πιθανόν και πάλι λόγω έλλειψης επαρκούς χρόνου για την ανάγνωση των συμβάσεων.


Σύμφωνα με το ίδιο, μεμονωμένα παραδείγματα επιτυχημένων προγραμμάτων ΑΩ αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα, κατά το ίδιο το ΥΠΕΘΑ, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αντίθετα, παράδειγμα αποτελούν προσπάθειες άλλων χωρών που μέσω ΑΩ ανέπτυξαν σοβαρή βιομηχανική βάση, με χαρακτηριστικότερο την Ισπανία που ίδρυσε και ανέπτυξε την αεροναυπηγική βιομηχανία CASA, μέλος του ομίλου EADS, η οποία στο ενεργητικό της έχει εκτός των άλλων και τη σχεδίαση και κατασκευή στρατιωτικών αεροσκαφών.

Εντυπωσιακή η διερεύνηση των γνώσεων της ελληνικής πλευράς με την κατάδειξη ενός ομαλού αποτελέσματος μιας συμβατικής εφαρμογής της πολιτικής των ΑΩ στην Ιβηρική χερσόνησο.


Το ΥΠΕΘΑ ανακοινώνει στον ιστότοπό του μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του υπουργείου και των συλλογικών φορέων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, για την ρύθμιση-μεταρρύθμιση των εν εξελίξει προγραμμάτων και συμβάσεων Α.Ω, όπου παρουσιάσθηκαν οι προτάσεις που φαίνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Ρύθμιση – Μεταρρύθμιση εν εξελίξει προγραμμάτων και συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς όφελος της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

Με άλλα λόγια, το ΥΠΕΘΑ κάλεσε σε σύσκεψη με αντικείμενο την ανταλλαγή ιδεών για την ταχύτερη και ικανοποιητικότερη αξιοποίηση των ΑΩ, την στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος αυτών έπαψε να είναι δεσμευτικό για τις εταιρίες αναδόχους των εκάστοτε εξοπλιστικών προγραμμάτων, διότι το ΥΠΕΘΑ και τα υπεύθυνα εμπορικά επιμελητήρια στην Ελλάδα, εδώ και μια δεκαπενταετία τουλάχιστον, κοιμόταν, όπως έμεσα αναφέρει αρθογράφος στο Janes Defence Weekly για την ελληνική περίπτωση, με μοναδικά χαρακτηριστικά.

fox2 Magazine

========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: